Tematy

Drzwi przeciwpożarowe jako skuteczny środek w zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej

Skutki pożaru mogą być niezwykle destrukcyjne i w bardzo krótkim czasie mogą zniszczyć życie i warunki bytowe. Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa pomaga uniknąć pożarów i skutecznie je zwalczać w przypadku ich wybuchu. Dlatego też środki ochrony przeciwpożarowej w obszarze drzwi odgrywają kluczową rolę: drzwi przeciwpożarowe opóźniają rozprzestrzenianie się ognia i dają ludziom w budynku możliwość ocalenia życia.

Ochrona przeciwpożarowa – skuteczne zwalczanie ognia

Czy to obiekty użytku publicznego, biurowce czy szkoły – ludzie oceniają budynki przede wszystkim pod względem komfortu, funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa. W szczególności w ostatnich latach znacznie wzrosły wymagania w zakresie technologii bezpieczeństwa – zwłaszcza w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Ryzyko pożarów w budynkach jest wysokie, a liczby dla samych Niemiec są alarmujące:

  • około 200 000 pożarów rocznie
  • średnio 125 000 euro szkód wyrządzonych w wyniku pożaru
  • około 200 dużych pożarów wyrządzających szkody o wartości milionów euro: 40 procent przedsiębiorstw wnioskuje o ogłoszenie upadłości bezpośrednio po katastrofie, a 70 procent w ciągu roku.

Pożary są podstępne i nieprzewidywalne. Zazwyczaj zaskakują i wyrządzają ogromne szkody. Dlatego też do walki z pożarami budynków potrzebne są ukierunkowane środki ochronne.

Co oznacza ochrona przeciwpożarowa?

Drzwi przeciwpożarowe są jednymi z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej zakładu.

Drzwi przeciwpożarowe jako narzędzie technicznej ochrony przeciwpożarowej zakładu © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje wszystkie środki ochronne zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu oraz pozwalające na samoczynne i skuteczne gaszenie pożaru. Istnieją dwa rodzaje ochrony przeciwpożarowej: zapobieganie i zwalczanie.

Kluczową rolą zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej jest ochrona dróg ewakuacyjnych i ratunkowych przed pożarem oraz utrzymanie ich w stanie wolnym od dymu. Przyczynia się to również do skutecznego unikania szkód w przypadku pożaru.

Na zapobiegawczą ochronę przeciwpożarową składają się środki konstrukcyjne, techniczne i organizacyjne:

  • wszystkie strukturalne środki ochrony przeciwpożarowej obejmują tworzenie lub dostosowywanie systemów konstrukcyjnych. Skupiają się one na tym, jak zachowują się materiały w warunkach pożaru oraz na właściwościach ognioodpornych komponentów.
  • Aspekt systemu technicznego ochrony przeciwpożarowej obejmuje wszystkie systemy techniczne, takie jak systemy sygnalizacji pożaru, systemy gaśnicze, systemy usuwania dymu i drzwi przeciwpożarowe.
  • Organizacyjna ochrona przeciwpożarowa odnosi się do powoływania inspektorów ochrony przeciwpożarowej, konserwatorów pożarowych, sporządzania planów ochrony przeciwpożarowej oraz rozporządzeń w sprawie ochrony przeciwpożarowej.


Z kolei zwalczanie pożarów obejmuje wszystkie środki, które skutecznie gaszą powstały pożar. Jest to przede wszystkim zadanie straży pożarnej.

Drzwi przeciwpożarowe jako skuteczne zamknięcia przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej. Kluczowym zadaniem samozamykających się drzwi jest zapobieganie przedostawaniu się ognia przez otwory w ścianach niepalnych lub ognioodpornych. Istotne jest, aby w przypadku pożaru drzwi niezawodnie się zamykały.

Klasy odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych

Jak długo drzwi przeciwpożarowe pozostają ognioodporne zależy od ich klasy odporności ogniowej. Klasyfikacja jest obecnie regulowana przez niemiecką normę DIN 4102-2. W przyszłości będzie ona regulowana w całej Europie, w oparciu o europejską normę DIN EN 13501-2 oraz normę produktową DIN EN 16034. W wyniku tego zmienią się również nazwy klas. Na chwilę obecną nie jest jasne, kiedy rozporządzenia UE mają wejść w życie.

W przyszłości pojawią się nowe europejskie skróty:

Pokaż więcej Pokaż mniej

Wymóg kontroli budynku

Produkt

Skrót zgodnie z DIN 4102-5

Zastosowanie zgodnie z DIN EN 16034 oraz

klasyfikacja zgodnie z DIN EN 13501-2

Niepalne, 

szczelnie zamykające,

samozamykające

Zamknięcie przeciwpożarowe

T30

EI2 30-SaC...

Niepalne, 

dymoszczelne,

samozamykające

Zamknięcie przeciwpożarowe z dymoszczelnym

uszczelnieniem

T30-RS

EI2 30-S200C...

Wysoce niepalne, 

szczelnie zamykające, 

samozamykające

Zamknięcie przeciwpożarowe

T60

EI2 60-SaC...

Ognioodporne, 

szczelnie zamykające, 

samozamykające

Zamknięcie przeciwpożarowe

T90

EI2 90-SaC...

Ognioodporne, 

dymoszczelne, 

samozamykające

Zamknięcie przeciwpożarowe z

dymoszczelnym uszczelnieniem

T90-RS

EI2 90-S200C...

Odporność ogniowa
120 minut,

szczelnie zamykające, 

samozamykające

Zamknięcie przeciwpożarowe

T120

EI2 120-SaC…

Dymoszczelne, 

samozamykające

Zamknięcie dymoszczelne

RS

S200C...

Szklenie ognioodporne Szklenie ognioodporne F90 EI 90

Klasyfikacja drzwi przeciwpożarowych rozróżnia drzwi jednoskrzydłowe (T130-1) i dwuskrzydłowe (T30-2). Wybór klasy odporności ogniowej zależy od sposobu użytkowania budynku oraz od ściany, w której zostaną zabudowane drzwi.

Drzwi przeciwpożarowe zabezpieczają otwory w strefach pożarowych.

Drzwi przeciwpożarowe zabezpieczają otwory w strefach pożarowych. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Niemiecki kodeks budowlany i specjalne przepisy budowlane

Drzwi przeciwpożarowe muszą być montowane jako zamknięcia przeciwpożarowe w budynkach, gdzie jest to przewidziane przez obowiązujący federalny kodeks budowlany i odpowiednie przepisy specjalne. Sytuacje awaryjne podkreślają, jak ważne jest prawidłowe zainstalowanie drzwi. Prawidłowo ustawione drzwi przeciwpożarowe tworzą bezpieczne strefy pożarowe, tzn. miejsca, w których ogień, gazy spalinowe i ciepło są szczelnie zamknięte. Pomieszczenia o długości powyżej 40 m lub powierzchni 1600 m² muszą być odpowiednio podzielone na sekcje pożarowe za pomocą drzwi.

W przypadku pożaru drzwi przeciwpożarowe muszą się niezawodnie zamykać. W tym celu można zastosować różne techniki, takie jak samozamykacze, napędy drzwiowe i mechanizmy przytrzymania położenia otwarcia. Niezawodność systemu ma krytyczne znaczenie w przypadku pożaru, a odpowiedzialność za to ponoszą właściciele, producenci i monterzy drzwi. Prawidłowa konserwacja systemów drzwiowych jest bardzo wskazana, ponieważ ratuje życie. Dokumentowanie działań konserwacyjnych usprawiedliwia również osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową w przypadku pożaru.

Drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać surowe wymagania w zakresie planowania, montażu i obsługi. W Niemczech wymagane kryteria są określone w normach DIN 4102-5 i DIN EN 1634-1.

Zamykacze przeciwpożarowe mogą być również dymoszczelne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu. Drzwi przeciwpożarowe są dymoszczelne tylko wtedy, gdy zostaną wyposażone w dodatkowe okucia. Norma DIN 18095 reguluje kryteria dla drzwi dymoszczelnych.

Funkcje bezpieczeństwa w obszarze interakcji

Rozwiązania inteligentnych systemów dla drzwi przeciwpożarowych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych

Rozwiązania inteligentnych systemów dla drzwi przeciwpożarowych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych

Funkcje bezpieczeństwa drzwi przeciwpożarowych napotykają na szczególną sprzeczność na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych, ponieważ zamki muszą uniemożliwiać dostęp osobom nieupoważnionym w sytuacjach innych niż niebezpieczne. Po przejściu osoby należy zamknąć drzwi za pomocą niezależnego zamka i umożliwić szybką ewakuację budynku w sytuacji awaryjnej. Idealnym rozwiązaniem w tym zakresie jest połączenie centrali drzwiowej, blokady drzwi ewakuacyjnych i zamka z napędem.

W tej kombinacji procedury otwierania i zamykania drzwi na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych są zabezpieczone i monitorowane. Elementy elektroniczne utrzymują drzwi na drogach ewakuacyjnych w stanie zamkniętym. Aktywowany przez system alarmu przeciwpożarowego, lub w przypadku zaniku zasilania, element blokady automatycznie blokuje się w przypadku użycia zamka z napędem. W kierunku ruchu, wciąż można przejść przez drzwi, ponieważ zamknięcie wyjścia ewakuacyjnego jest automatycznie odblokowywane w przypadku alarmu pożarowego lub awarii zasilania: przycisk awaryjny w sterowniku drzwi otwiera drzwi.

Ochrona przeciwpożarowa z inteligentnymi systemami od GEZE

W zakresie ochrony przeciwpożarowej GEZE oferuje kompletne rozwiązania, które łączą indywidualne wymagania bezpieczeństwa w jeden inteligentny system. Samozamykacze zapewniają bezpieczne zamykanie drzwi, które muszą być zawsze zamknięte i monitorowane lub muszą być zamknięte i monitorowane przynajmniej w przypadku pożaru.

Dotyczy to przede wszystkim zmiennych warunków ciśnienia, jakie panują np. w śluzach i klatkach schodowych, lub w przypadku wiatru i ruchu powietrza. Tu właśnie potrzebne są samozamykacze, takie jak TS 5000 SoftClose, które nawet w takich warunkach zapewniają optymalny stosunek siły i prędkości zamykania.

Jednak codzienne użytkowanie budynku wymaga otwierania drzwi na pewien czas (np. do transportu towarów). Aby utrzymać te drzwi przeciwpożarowe (drzwi dymoszczelne) w stanie otwartym, potrzebne jest urządzenie podtrzymujące otwarcie. GEZE oferuje szeroką gamę systemów podtrzymania otwarcia, z których wszystkie zostały zaprojektowane specjalnie dla systemów przeciwpożarowych. Systemy podtrzymania otwarcia GEZE można stosować do podtrzymania stałego otwarcia drzwi przeciwpożarowych i tym samym zapewnienia swobodnego dostępu, a jednocześnie bezpiecznego zamknięcia w przypadku pożaru. Dzięki zdalnemu rozszerzeniu systemu FA GC 170 istniejące budynki można dodatkowo wyposażyć w czujniki sufitowe lub przyciski zwalniające bez dodatkowego okablowania.

Jako ekspert w dziedzinie niezawodnego otwierania i zamykania drzwi przeciwpożarowych GEZE dostarcza najwyższej jakości rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Nasza szeroka gama produktów obejmuje wszystko, od mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia do samozamykaczy drzwiowych, systemów napędowych i elementów sterujących.

Profesjonalne doradztwo

Ochrona przeciwpożarowa jest zapisana w prawie i musi być uwzględniana przy planowaniu budynków od samego początku. GEZE zna międzynarodowe przepisy ochrony przeciwpożarowej i dysponuje ekspertami do spraw różnych typów budynków. Eksperci GEZE chętnie pomogą Państwu w fazie projektowania lub w zarządzaniu projektem.

Wiedza ekspercka stosowana w praktyce

Podczas montażu drzwi przeciwpożarowych, aby zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową, należy wziąć pod uwagę liczne wymagania. GEZE niezawodnie montuje i dokumentuje rozwiązania przeciwpożarowe. Firmy instalacyjne są również zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej.

Obsługa przez jedną firmę

Drzwi przeciwpożarowe należy konserwować w regularnych odstępach czasu. W Europie drzwi przeciwpożarowe mogą być zazwyczaj kontrolowane tylko przez certyfikowany personel. Eksperci są zobowiązani do prawidłowego wykonywania swoich zadań i ponoszą za to odpowiedzialność.

GEZE jest firmą kompetentną w zakresie konserwacji drzwi przeciwpożarowych i rozwiązań inteligentnych systemów. Regularny serwis i konserwacja przez wykwalifikowany personel jest niezbędna dla bezpiecznego działania i długotrwałej dostępności drzwi przeciwpożarowych. GEZE Service zapewnia elastyczne i indywidualne pakiety serwisowe.