Tematy

Bezpieczeństwo budynku – ochrona ludzi i mienia

Zabezpieczenie budynku to skomplikowane zadanie. Należy przestrzegać coraz większych wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz pewnych przepisów i regulacji prawnych. Do tego dochodzą wymagania ubezpieczyciela i złożoność możliwości technicznych. Rozsądna koncepcja bezpieczeństwa gwarantuje najmniejszą możliwą liczbę niepożądanych zdarzeń.

Jakie są zagrożenia związane z użytkowaniem budynku?

Wyjścia awaryjne z dźwignią antypaniczną otwieraną pod wpływem nacisku fizycznego.

Wyjścia awaryjne z dźwignią antypaniczną otwieraną pod wpływem nacisku fizycznego. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Każdy budynek jest inny. Tak jak ludzie, którzy go używają. I towary, które są tam produkowane lub przechowywane. Dlatego też ryzyko i zagrożenia również się różnią. Każdy, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo budynku, musi w analizie uwzględnić wszystkie zagrożenia i cele ochrony. Koncepcja bezpieczeństwa budynku uwzględnia przepisy prawne i wymogi ubezpieczeniowe.

Środki bezpieczeństwa dla budynków specjalnych, takich jak budynki użytku publicznego, przedszkola, budynki przemysłowe, kompleksy biurowe, wieżowce, hotele, centra handlowe, szkoły, a także szpitale i domy opieki różnią się od tych dla budynków prywatnych. To również zawsze zależy od tego, ile osób znajduje się w budynku, czy mają ograniczone możliwości poruszania się i czy znają ten budynek.

Potencjalne ryzyka

 • Pożar/wybuch
 • Usterki elektryczne i mechaniczne
 • Substancje niebezpieczne
 • Szpiegostwo/sabotaż
 • Włamanie
 • Włamanie/wandalizm
 • Napad

Koncepcje bezpieczeństwa w budynkach – co to oznacza?

Koncepcja bezpieczeństwa obejmuje wszystkie środki zapobiegawcze lub ograniczające szkody, dostosowane do potrzeb, wymagań i celów ochrony. Są to głównie środki ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, systemy usuwania dymu, kontrola dostępu i ochrona antywłamaniowa. Koncepcja bezpieczeństwa użytkowania budynku musi być dostosowana do ogólnej koncepcji bezpieczeństwa organizacji i regularnie aktualizowana – zwłaszcza w przypadku zmian w użytkowaniu budynków, na przykład w wyniku zmian organizacyjnych.

Drzwi jako najważniejszy aspekt w zakresie bezpieczeństwa budynków

Ważne dla bezpieczeństwa budynków: drzwi wielofunkcyjne

Ważne dla bezpieczeństwa budynków: drzwi wielofunkcyjne © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Drzwi mogą służyć jako wejścia do budynku, wyjścia ewakuacyjne i chronione połączenia z innymi pomieszczeniami o różnych obszarach funkcjonalnych. Mają do wykonania ważne zadanie w zakresie bezpieczeństwa budynków. Spełniają one również inne wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, izolacji akustycznej i dostępności.

W wyniku tego zwłaszcza drzwi automatyczne rozwinęły się w skomplikowane systemy z inteligentnymi napędami. Drzwi wielofunkcyjne spełniają następujące funkcje:

 • kontrola dostępu
 • alarm przeciwpożarowy i dymowy
 • system sterowania drzwiami ewakuacyjnymi
 • Ochrona za pomocą czujników, np. czujników obecności i ruchu

Jeśli systemy drzwiowe są zintegrowane z systemem automatyzacji budynku lub systemem zarządzania budynkiem, ich stan pracy można być wyświetlany i sterowany zdalnie.


Rozwiązania drzwiowe GEZE dla Twojego bezpieczeństwa

GEZE oferuje wysokowydajne rozwiązania zabezpieczające dla napędów drzwi automatycznych. Są one dostosowane do specyficznych wymagań i indywidualnych koncepcji dróg ewakuacyjnych – od sterowania drzwiami jako samodzielnego rozwiązania do rozwiązań systemowych, które łączą indywidualne wymagania bezpieczeństwa w inteligentny system. Indywidualne koncepcje bezpieczeństwa skutkują optymalnymi rozwiązaniami.

Przejdź do systemów bezpieczeństwa GEZE

Część systemu dróg ewakuacyjnych GEZE: centrala drzwiowa GEZE TZ 320

Część systemu dróg ewakuacyjnych GEZE: centrala drzwiowa GEZE TZ 320 © GEZE GmbH

System dróg ewakuacyjnych GEZE 

System dróg ewakuacyjnych GEZE jest kompletnym i niezawodnym rozwiązaniem systemowym, szczególnie dla budynków użytku publicznego, takich jak szpitale, szkoły czy dyskoteki. W przypadku pożaru lub paniki zapewnia ochronę osobistą i przeciwpożarową, a także bezpieczeństwo budynku. Współpracują ze sobą różne elementy systemu GEZE, np. automatyczne napędy drzwiowe, samozamykacze, zamki z napędem i elektrozaczepy drzwi ewakuacyjnych, jak również systemy sygnalizacji pożaru i zagrożenia oraz systemy kontroli dostępu. Centrala drzwiowa TZ 320 pełni rolę „mózgu”. System dróg ewakuacyjnych jest zgodny z EltVTR (Dyrektywa w sprawie elektrycznych systemów zamykania drzwi na drogach ewakuacyjnych).

Zamki antypaniczne

Samoryglujące zamki antypaniczne zapewniają bezkompromisowe bezpieczeństwo zarówno osób, jak i mienia w razie zagrożenia. Z jednej strony, ludzie muszą mieć możliwość opuszczenia budynku w ciągu kilku sekund, aby uciec przed niebezpieczeństwem. Z drugiej strony, właściciele i zarządcy muszą chronić wrażliwe obszary przed nieuprawnionym dostępem.

GEZE oferuje do tego celu samoryglujące zamki antypaniczne (zamki IQ). Zapewniają one zgodne z wymogami ubezpieczeniowymi ryglowanie, ochronę przed włamaniem i kontrolowany dostęp, ale także szybkie otwieranie w sytuacjach awaryjnych.

Systemy kontroli dostępu GEZE

Systemy kontroli dostępu GEZE, jako kompaktowe, przeglądarkowe, kompleksowe rozwiązania systemowe z wszystkimi komponentami związanymi z drzwiami, spełniają wymagania nowoczesnych systemów identyfikacji. Systemy kontroli dostępu GEZE można stosować zarówno do pojedynczych drzwi, jak i do sieciowych systemów drzwiowych. Systemy kontroli dostępu GEZE są dostosowywane krok po kroku do wielkości i wymagań koncepcji bezpieczeństwa.

Prosta obsługa sprawia, że system kontroli dostępu GEZE nadaje się również do zastosowania w domach prywatnych. Kontrola dostępu przy drzwiach wejściowych, sygnalizacja dzwonkiem, monitoring przeciwsabotażowy lub elektrozaczepy wpływają na bezpieczeństwo naszych budynków i chronią prywatność.

System zarządzania techniką budynku GEZE

Za pomocą systemu zarządzania budynkiem można zintegrować rozwiązania systemowe dla drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa GEZE z systemem bezpieczeństwa i sterowania budynku. Centralny system sterowania i wizualizacji kontroluje różne komponenty automatyki znajdujące się w budynku i zapewnia bezpieczeństwo dzięki wielu możliwościom pracy w sieci: zapewnia bezpieczne odprowadzanie dymu i ciepła, zamyka strefy pożarowe, otwiera drogi ewakuacyjne lub kontroluje dostęp.

Przejmuje on równoczesne monitorowanie obszarów takich, jak:

 • systemy drzwi automatycznych
 • samozamykacze na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 • napędy okienne do odprowadzania dymu i ciepła, jak również do codziennego przewietrzania
 • systemy dróg ratunkowych i zamki antypaniczne
 • produkty firm zewnętrznych (np. sterowniki świateł)
   

Nowoczesna technika drzwiowa, okienna i bezpieczeństwa GEZE w nowym ABUS KranHaus


Systemy drzwiowe GEZE o podwyższonej odporności na włamanie

Drzwi bezpieczeństwa GEZE utrudniają życie włamywaczom. Chronią one wejścia do budynków o bardziej rygorystycznych wymogach bezpieczeństwa (klasa odporności komponentów 2). Przejrzysty wygląd systemów zachowany jest niezależnie od funkcjonalności RC2.

Przejdź do antywłamaniowego systemu drzwi przesuwnych GEZE

Przejdź do antywłamaniowego systemu automatycznych drzwi karuzelowych GEZE

Wsparcie w zakresie planowania bezpieczeństwa budynków

GEZE wspiera planowanie nowych budynków i doradza w zakresie aspektów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do bezpieczeństwa budynków. Uwzględniane są indywidualne życzenia i okoliczności, jak również odpowiednia specyfika branży. Znamy wytyczne techniczne, przepisy i normy, które należy uwzględnić podczas budowy. Normy i przepisy regularnie się zmieniają, co utrudnia „nie-ekspertom” śledzenie wszystkich aspektów.

GEZE może również wspomóc specjalistyczne planowanie, np. w zakresie dostępności i planowania ochrony przeciwpożarowej budynku.

Kompleksowa usługa w zakresie wdrażania bezpieczeństwa budynków

Oprócz doradztwa, GEZE instaluje również rozwiązania dla klienta. Klient korzysta z możliwości bieżącego planowania, przebudowy i obsługi przez tego samego partnera.

Narzędzia serwisowe GEZE pomagają serwisantom budynku obsługiwać i konfigurować systemy drzwi automatycznych, dzięki czemu mogą oni szybciej i łatwiej konfigurować ustawienia.

Wejdź do portalu klienta GEZE

Program obliczeniowy WinCalc 2.0 dla napędów okiennych przejmuje kompleksowe obliczenia do systemowego projektowania okien i podaje wszystkie odpowiednie rozwiązania napędów. Umożliwia on obliczanie okien wentylacyjnych ręcznych i elektromechanicznych, okien RWA i NRWG, a także projektowanie odpowiednich central zasilająco-sterujących.

Zawsze na najwyższym poziomie technologii bezpieczeństwa

Nawet po zakończeniu realizacji projektu, GEZE wspiera klientów różnymi pakietami usług. Umowy serwisowe i konserwacyjne zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo budynków.