Tematy

Ogólna dostępność – większy komfort i jakość życia dla każdego

Szybkie przejście przez drzwi bez pomocy lub bezproblemowe otwarcie ciężkiego okna – te czynności nie zawsze są tak łatwe, jak się wydaje. Z nogą w gipsie, obładowanymi ramionami lub korzystając z wózka, proste codzienne czynności mogą stać się prawdziwym wyzwaniem. Rozwiązaniem jest dostępność w projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu.

Co oznacza ogólna dostępność?

Wszyscy byliśmy w tej sytuacji: stoisz przed drzwiami z ciężkimi torbami z zakupami w rękach i musisz otworzyć je łokciami. Albo musisz podstawić chwiejący się stołek, aby uchylić okno – jest to niewygodna, a czasem nawet niebezpieczna sytuacja. Często na co dzień napotykamy na przeszkody, które komplikują nasze życie i zabierają cenny czas.

Dostępne budynki usuwają z codziennego życia przeszkody. Efekty są wyraźnie pozytywne: ogólna dostępność jest dobra dla wszystkich. Bezprogowe wejścia i szerokie drzwi pomagają nie tylko osobom starszym lub osobom ze wspomaganiem chodzenia, ale także rodzinom z wózkami dziecięcymi lub podróżnym z ciężkim bagażem. Dostępność oznacza większy komfort i lepszą jakość życia dla każdego.

Dostępność to kluczowy temat dla społeczeństwa, który dotyczy nas wszystkich. Każdy ma prawo do nieograniczonego dostępu do wszystkich zaprojektowanych pomieszczeń mieszkalnych, niezależnie od swojej sytuacji życiowej, kondycji fizycznej czy wieku. Dostępność pozwala każdemu żyć jak równy z równym, samodzielnie i bez pomocy z zewnątrz.

Dostępne planowanie i mieszkanie

Drzwi automatyczne umożliwiające dostęp bez barier

Drzwi automatyczne umożliwiające dostęp bez barier © Martin Jakob / GEZE GmbH

W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczna w zakresie ogólnej dostępności. W szczególności kluczową rolę odgrywa planowanie i budowa budynków publicznych i prywatnych mieszkań bez barier. Celem budynków bez barier jest takie planowanie i konstruowanie budynków i mieszkań, aby każdy mógł z nich korzystać bez pomocy i bez ograniczeń. Są ku temu ważne powody. Rośnie liczba osób, które są w stanie i chcą prowadzić samodzielne życie na starość.

Zgodnie z prawem, ogólna dostępność jest również coraz bardziej pożądana przez osoby niepełnosprawne. Życie bez stałej pomocy innych jest możliwe dla tych ludzi tylko poprzez eliminowanie barier. Do tego dochodzi bardzo aktualna kwestia „włączenia”, prawa każdej jednostki – z niepełnosprawnością lub bez niepełnosprawności – do tego, by móc wszędzie dotrzeć.

Wyraźnym trendem są również nowe i zrównoważone style życia, które obejmują proste korzystanie z budynków i przestrzeni. Dzięki pomocnym mechanizmom, ogólna dostępność jest bardzo ściśle powiązana z komfortem i projektem. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera termin Projekt Uniwersalny. Międzynarodowa koncepcja projektowania tworzy przestrzenie mieszkalne, które są dostępne, zrozumiałe i jednakowo użyteczne dla wszystkich. Zgodnie z tą koncepcją, budynki muszą być łatwo dostępne dla jak największej liczby osób, a korzystanie z nich musi być możliwe bez pomocy. Projekt Uniwersalny nie jest ukierunkowany na konkretną grupę docelową, ale raczej ułatwia każdemu życie. Dostępne planowanie i projektowanie znajduje również odzwierciedlenie w Projekcie Uniwersalnym.

Dostępność w sektorze prywatnym

Coraz więcej ludzi chciałoby również większego komfortu i jakości życia w swoich własnych czterech ścianach. Oznacza to, że wiele prywatnych projektów budowlanych coraz częściej poszukuje dostępnych koncepcji, takich jak Projekt Uniwersalny. Inteligentne życie w inteligentnych domach również zyskuje na popularności. Oprócz koncepcji Uniwersalnego Projektu i Inteligentnego Domu, w sektorze prywatnym istnieją również dodatkowe koncepcje, które mają podobne cele. Zasadniczo łączy je wspólna cecha: skupienie się na ludziach i rozwiązaniach mających na celu stworzenie dostępu dla wszystkich w codziennym życiu.

Dostępność oferuje wiele korzyści we wszystkich dziedzinach życia. Pomaga osobom, które odczuwają tymczasowe skutki wypadków, osobom z wózkami dziecięcymi, bagażem lub torbami na zakupy oraz rodzinom z małymi dziećmi. Rozwiązania zautomatyzowanych drzwi i okien oferują tym samym zwiększony komfort użytkowania – zwłaszcza gdy ręczna obsługa drzwi lub okien jest niewygodna, trudna lub wręcz niemożliwa.

Oprócz optymalizacji komfortu, ważną rolę odgrywa również niezależne życie wewnątrz i na zewnątrz. Coś, co dla wielu jest łatwe, z wiekiem staje się bardzo trudne lub niemożliwe. W najbliższych latach w Niemczech nastąpią znaczące zmiany w strukturze wiekowej ludności. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej stale rośnie. Do 2060 r. co trzeci obywatel będzie miał 65 lat lub więcej. Biorąc pod uwagę tę zmieniającą się strukturę wiekową w Niemczech, starsze pokolenie przyszłości już teraz zajmuje się tematem ogólnej dostępności. Starsi ludzie są dziś także bardziej aktywni niż kiedykolwiek wcześniej i mają nadzieję na samodzielne życie na starość.

Projektowanie dostępnych drzwi i okien z GEZE

Systemy drzwi bez barier dla większej wygody użytkowników

Systemy drzwi bez barier dla większej wygody użytkowników © Martin Jakob / GEZE GmbH

Obsługa i przechodzenie przez drzwi oraz otwieranie i zamykanie okien to jedne z najważniejszych aspektów projektowania nastawionego na dostępność. Jako pionier w dziedzinie ogólnej dostępności, GEZE usuwa bariery poprzez szeroką gamę innowacyjnych i indywidualnych rozwiązań w zakresie drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Rozwiązania GEZE oferują większe bezpieczeństwo i wygodę dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze. Uwzględniają one osobiste życzenia i indywidualne potrzeby oraz sprawiają, że życie staje się prostsze i wygodniejsze. Rozwiązania konstrukcyjne GEZE mogą również zostać doskonale wkomponowane w aranżację pomieszczeń pod względem wizualnym.

Systemy automatycznych drzwi i okien GEZE spełniają najsurowsze normy bezpieczeństwa i są zgodne z wytycznymi norm DIN dla budynków dostępnych. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom pochodzącym z jednego źródła, GEZE jest profesjonalnym partnerem w realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi normami – od fazy planowania do serwisu posprzedażowego.

Przejdź do systemów automatycznych drzwi rozwieranych GEZE

Przejdź do systemów automatycznych drzwi przesuwnych GEZE

Przejdź do systemów automatycznych drzwi karuzelowych GEZE

Więcej o zestawach dla drzwi wejściowych GEZE

Indywidualne i oparte na budynku planowanie

Uwzględnienie tematu jako całości na etapie planowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kompleksowej i uniwersalnej ogólnej dostępności w nowym budynku. GEZE oferuje kompleksowe wsparcie, również w fazie planowania. Projekty zostały stworzone zgodnie z potrzebami różnych grup użytkowników budynku, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, a także zgodnie z normą DIN 18040 jako podstawą do planowania ogólnej dostępności.

Wieloaspektowa wiedza z jednego źródła

GEZE oferuje szeroką gamę produktów w zakresie dostępnego budownictwa – od automatycznych napędów drzwiowych, systemów podtrzymania położenia otwarcia, samozamykaczy z funkcją ruchu swobodnego i napędów, po kontrolę dostępu, zamki antypaniczne, elektryczne systemy otwierania okien, urządzenia do oddymiania oraz urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Wszystkie produkty można łatwo i bezpiecznie zamontować i nadają się one do stosowania w budynkach publicznych i prywatnych.

Kompleksowa obsługa od samego początku

GEZE wspiera ogólną dostępność zarówno w istniejących, jak i nowych budynkach. W przeciwieństwie do zapewnienia ogólnej dostępności w nowych budynkach, dostosowanie istniejących budynków jest większym wyzwaniem pod względem planowania i konstrukcji. Eksperci GEZE mogą optymalnie rozwiązywać te wyzwania dzięki swoim specjalistycznym umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu. GEZE, jako profesjonalny partner, oferuje wsparcie od samego początku. Dzięki ściśle utkanej sieci dystrybucji GEZE, możemy zapewnić konsultantów, którzy nawet z niewielkim wyprzedzeniem mogą na miejscu zademonstrować Państwu możliwe rozwiązania.