Tematy

Dostępność dla budynków – większy komfort i jakość życia dla każdego

Dostępność dla budynków: Wskazówki dotyczące planowania, norm DIN i przepisów. Szybkie przejście przez drzwi bez pomocy lub bezproblemowe otwarcie ciężkiego okna – te czynności nie zawsze są tak łatwe, jak się wydaje. Dotyczy to nie tylko osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale także osób z innymi ograniczeniami fizycznymi, takimi jak: noga w gipsie, zajęte dłonie, wózek dziecięcy, gdy proste codzienne czynności mogą stać się prawdziwym wyzwaniem. Rozwiązanie: planowanie, budownictwo i życie bez barier.

Co oznacza dostępność?

Dostępność to kluczowy temat dla społeczeństwa, który dotyczy nas wszystkich. Według niemieckiej ustawy zasadniczej, ustawy o równości osób niepełnosprawnych i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych każda osoba ma prawo do nieograniczonego dostępu do wszystkich zaprojektowanych pomieszczeń mieszkalnych, niezależnie od swojej sytuacji życiowej, kondycji fizycznej czy wieku. Ułatwienia dostępu pozwalają każdemu żyć na równi, samodzielnie i bez pomocy z zewnątrz.

Bez barier oznacza więcej niż „przystosowanie dla osób niepełnosprawnych”

Dlatego projektowanie bez barier ma wiele korzyści – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi. Z tego względu termin „przystosowanie dla osób niepełnosprawnych” jest obecnie rzadko stosowany. Dlaczego? Wyobraź sobie taką sytuację: stoisz przed drzwiami z ciężkimi torbami z zakupami w rękach i musisz otworzyć je łokciami. Albo musisz wejść na chwiejący się stołek, aby uchylić okno – jest to niewygodna, a czasem nawet niebezpieczna sytuacja. Często na co dzień napotykamy na przeszkody, które komplikują nasze życie i zabierają cenny czas.

Budownictwo bez barier ułatwia codzienne życie wszystkim użytkownikom.

Z tego względu budownictwo i życie bez barier nie tylko czyni wszystkie aspekty życia „przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami”, lecz także pozbawia je przeszkód. Dostępność jest korzystna dla wszystkich i może przynieść pozytywne zmiany w życiu. Bezprogowe wejścia i szerokie drzwi pomagają nie tylko osobom starszym lub osobom korzystającym z rozwiązań wspomagających chodzenie bądź osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, ale także rodzinom z wózkami dziecięcymi lub podróżnym z ciężkim bagażem. Dostępność oznacza komfort, inkluzję i lepszą jakość życia dla każdego.

Rozwiązania bez barier i higieniczne

GC 307+: Wysoka higiena i dostęp bez barier.

GC 307+: Wysoka higiena i dostęp bez barier. © GEZE GmbH

Wiele rozwiązań bez barier nie tylko zwiększa komfort użytkowników, lecz także poprawia bezpieczeństwo związane z higieną. Na przykład bezdotykowe radarowe czujniki zbliżeniowe umożliwiają bezdotykowe otwieranie drzwi automatycznych. Dzięki temu użytkownicy unikają kontaktu fizycznego, a zatem eliminują ryzyko przenoszenia zarazków, bakterii i wirusów. Znacząco poprawia to higienę, bezpieczeństwo i komfort w obszarach o dużym natężeniu ruchu, budynkach użytku publicznego oraz w domach opieki i obiektach opieki zdrowotnej.

Dobrym przykładem jest tutaj sektor opieki zdrowotnej i domów opieki: W domu opieki Fux Campagna zamontowano bezdotykowe czujniki zbliżeniowe. Dzięki nim drzwi wyposażone w napęd GEZE Slimdrive można otwierać bezdotykowo i bez barier. Bezdotykowe czujniki zbliżeniowe wykrywają osoby i przedmioty w obszarze detekcji od 10 do 50 centymetrów, który może być regulowany w zależności od potrzeb. Oznacza to, na przykład, że osoby korzystające z rozwiązań wspomagających chodzenie lub wózków inwalidzkich mogą komfortowo otwierać drzwi bez potrzeby bezpośredniego dotykania elektrycznych automatów do otwierania drzwi. Zwiększa to komfort dostępności bez barier przy jednoczesnej poprawie higieny.

Planowanie, budownictwo i życie bez barier

Drzwi automatyczne umożliwiające dostęp bez barier

Drzwi automatyczne umożliwiające dostęp bez barier © Martin Jakob / GEZE GmbH

W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczna w zakresie dostępności. W szczególności kluczową rolę odgrywa planowanie i budowa budynków publicznych i prywatnych mieszkań bez barier. Cel: takie planowanie i konstruowanie budynków i mieszkań, aby każdy mógł z nich korzystać bez zewnętrznej pomocy i bez ograniczeń. Są ku temu ważne powody. Rośnie liczba osób, które są w stanie i chcą prowadzić samodzielne życie na starość.

Dostępność ułatwia inkluzję

Zapisana w niemieckiej ustawie zasadniczej dostępność jest również coraz bardziej pożądana przez osoby z niepełnosprawnościami. Życie bez stałej pomocy innych jest możliwe dla tych ludzi tylko poprzez eliminowanie barier. Do tego dochodzi bardzo aktualna kwestia „inkluzji”, prawa każdej jednostki – z niepełnosprawnością lub bez niepełnosprawności – do tego, by móc wszędzie dotrzeć.

Dostępność obejmuje projektowanie bez barier

Wyraźnym trendem są również nowe i zrównoważone style życia, które obejmują proste korzystanie z budynków i przestrzeni. Ze względu na łatwe w obsłudze i pomocne obiekty dostępność jest ściśle powiązana z komfortem i projektowaniem. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera termin dostępność. Międzynarodowa koncepcja projektowania tworzy przestrzenie mieszkalne, które są dostępne, zrozumiałe i jednakowo użyteczne dla wszystkich. Zgodnie z tą koncepcją budynki muszą być łatwo dostępne dla jak największej liczby osób, a korzystanie z nich musi być możliwe bez zewnętrznej pomocy. Dostępność nie jest ukierunkowana na konkretną grupę docelową, lecz ułatwia życie wszystkim. Planowanie i budownictwo bez barier znajdują również odzwierciedlenie w dostępności dla każdego.

Podstawy prawne i normatywne

Liczne przepisy i normy prawne wymagają stosowania projektowania bez barier dla środowisk i budynków architektonicznych. Przepisy różnią się w zależności od kraju. W Niemczech dostępność zapisana jest w niemieckiej ustawie zasadniczej, modelowym rozporządzeniu budowlanym i przepisach budowlanych poszczególnych landów oraz stanowi nieodłączne kryterium dla budynków użytku publicznego.

połączenie ochrony przeciwpożarowej i dostępności

Lecz budynki muszą być zgodne nie tylko z podstawami prawnymi i normatywnymi dotyczącymi dostępności – prawo wymaga również zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej. Łączenie środków ochrony przeciwpożarowej z projektowaniem bez barier jest złożone: drzwi przeciwpożarowe muszą szybko zamykać się w przypadku pożaru i tworzyć bezpieczne strefy pożarowe, ale jednocześnie na co dzień muszą zapewniać użytkowanie bez barier.

Zapoznaj się z naszym darmowym raportem o ochronie przeciwpożarowej

Więcej wskazówek znajdziesz w naszej prezentacji o ochronie przeciwpożarowej dla drzwi w istniejących budynkach.

Nasz ekspert ds. ochrony przeciwpożarowej, Peter Rürup, przedstawił prezentację o kwestiach wymagających rozważenia w planowaniu drzwi przeciwpożarowych bez barier na forum wystawców podczas cyfrowych targów FeuerTrutz 2020:

ZOBACZ FILM z targów Feuertrutz TUTAJ

Dostępność w sektorze prywatnym

Coraz więcej ludzi chciałoby również większego komfortu i jakości życia w swoich własnych czterech ścianach. Oznacza to, że wiele prywatnych projektów budowlanych coraz częściej wykorzystuje rozwiązania koncepcji bez barier, takie jak projektowanie uniwersalne. Inteligentne życie w inteligentnych domach również zyskuje na popularności. Oprócz koncepcji uniwersalnego projektowania i inteligentnego domu w sektorze prywatnym istnieją również inne koncepcje, które mają podobne cele. Zasadniczo mają jedną wspólną cechę: skupienie się na ludziach i rozwiązaniach mających na celu stworzenie dostępu bez barier w codziennym życiu.

Systemy drzwi i okien bez barier zwiększają komfort

Dostępność oferuje wiele korzyści we wszystkich dziedzinach życia. Pomaga osobom, które odczuwają tymczasowe skutki wypadków, osobom z wózkami dziecięcymi, bagażem lub torbami na zakupy oraz rodzinom z małymi dziećmi. Rozwiązania automatycznych drzwi i okien oferują tym samym zwiększony komfort użytkowania – zwłaszcza gdy ręczna obsługa drzwi lub okien jest niewygodna, trudna lub wręcz niemożliwa.

Życie bez barier to przyszłościowy temat

Oprócz optymalizacji komfortu ważną rolę odgrywa również niezależne życie i mieszkanie. Czynności, które wiele osób uznaje za oczywiste, z wiekiem stają się bardzo trudne lub niemożliwe. W najbliższych latach w Niemczech nastąpią znaczące zmiany w strukturze wiekowej ludności. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej stale rośnie. Do 2060 r. co trzeci obywatel będzie miał 65 lat lub więcej. Biorąc pod uwagę tę zmieniającą się strukturę wiekową w Niemczech, starsze pokolenie przyszłości już teraz zajmuje się tematem ogólnej dostępności. Starsi ludzie są dziś także bardziej aktywni niż kiedykolwiek wcześniej i mają nadzieję na samodzielne życie na starość.

Projektowanie drzwi i okien bez barier z GEZE

Systemy drzwiowy bez barier dla większego komfortu użytkowników

Systemy drzwiowy bez barier dla większego komfortu użytkowników © Martin Jakob / GEZE GmbH

Obsługa i przechodzenie przez drzwi oraz otwieranie i zamykanie okien to jedne z najważniejszych aspektów projektowania bez barier. Jako pionier w dziedzinie dostępności GEZE usuwa bariery poprzez szeroką gamę innowacyjnych i indywidualnych rozwiązań w zakresie drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Większy komfort dla użytkownika

Rozwiązania GEZE oferują większe bezpieczeństwo i wygodę dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze. Uwzględniają one osobiste życzenia i indywidualne potrzeby oraz sprawiają, że życie staje się prostsze i wygodniejsze. Rozwiązania dla budynków od GEZE można również perfekcyjnie zintegrować wizualnie z projektem przestrzennym.

Bezpieczne rozwiązania zgodne z normami DIN

Systemy automatycznych drzwi i okien GEZE spełniają najsurowsze normy bezpieczeństwa i są zgodne z wytycznymi norm DIN dla budownictwa bez barier. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom pochodzącym z jednego źródła GEZE jest profesjonalnym partnerem w realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi normami – od fazy planowania do serwisu posprzedażowego.

Przejdź do systemów automatycznych drzwi obrotowych GEZE

Przejdź do systemów automatycznych drzwi przesuwnych GEZE

Przejdź do systemów automatycznych drzwi karuzelowych GEZE

Więcej o zestawach dla drzwi wejściowych od GEZE

Planowanie indywidualne i dostosowane do projektu

Wszechstronna i ogólna dostępność w nowym budynku oznacza kompleksowe opracowanie tej koncepcji już na etapie planowania. GEZE oferuje kompleksowe wsparcie, również w fazie planowania. Koncepcje dostępności projektowane są według potrzeb różnych grup użytkowników budynku, zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi, a także zgodnie z normą DIN 18040 jako podstawą do planowania ogólnej dostępności.

Szeroka wiedza specjalistyczna z jednej ręki

GEZE oferuje szeroką gamę produktów w zakresie budownictwa bez barier – od napędów automatycznych, mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia, samozamykaczy z ramieniem swobodnym i elementów sterujących, po kontrolę dostępu, zamki antypaniczne, elektryczne systemy otwierania okien, urządzenia do usuwania dymu i ciepła oraz urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Wszystkie produkty można łatwo i bezpiecznie zamontować i nadają się one do zastosowania w budynkach publicznych i prywatnych.

Kompleksowa obsługa od samego początku

GEZE wspiera dostępność zarówno w istniejących, jak i nowych budynkach. W przeciwieństwie do zapewnienia dostępności w nowych budynkach dostosowanie istniejących budynków jest większym wyzwaniem pod względem planowania i konstrukcji. Eksperci GEZE mogą optymalnie rozwiązywać te wyzwania dzięki swoim specjalistycznym umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu. GEZE, jako profesjonalny partner, oferuje wsparcie od samego początku. Dzięki rozległej sieci dystrybucji GEZE możemy zapewnić konsultantów, którzy nawet w bardzo krótkim czasie mogą na miejscu zademonstrować dostępne rozwiązania koncepcji bez barier.