Tematy

Inteligentne Budynki – usieciowione budynki z przyszłością

Nowoczesne budynki powinny być bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, a jednocześnie zużywać jak najmniej energii. Wymagania te mogą zostać spełnione dzięki automatyzacji i inteligentnemu usieciowieniu urządzeń technicznych. Usieciowienie budynku jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w branży budowlanej.

Budynki stają się bezpieczniejsze, wygodniejsze i bardziej energooszczędne

Co składa się na „inteligentny” budynek? Włożenie dużej ilości „inteligentnej” elektroniki do obsługi technicznej nie wystarczy. Budynek staje się naprawdę inteligentny tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty współpracują ze sobą w sposób skoordynowany – obsługiwane dla wszystkich producentów, centralnie i łatwo. Dotyczy to wszystkich mechanizmów: oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, zaciemnianie, wentylacja i technologia bezpieczeństwa, jak również technika drzwiowa i okienna.

Dzięki zautomatyzowanej, połączonej w sieć technice budynku, Inteligentne Budynki dostosowują się dynamicznie zarówno do środowiska, jak i do zachowań użytkowników. Dzięki temu stają się bezpieczniejsze, wygodniejsze i bardziej energooszczędne.

Komunikacja poprzez sieci

Systemy techniczne współdziałają poprzez nowoczesną, elektroniczną komunikację sieciową. Program dla firm obejmujący wyposażenie techniczne budynków i ich automatyzację zapewnia klientom zarówno systemy własne (własne producenta), jak i otwarte. Systemy otwarte (np. BACnet, KNX, LON, SMI, DALI) są wspierane przez wielu producentów: ich komponenty są w ten sposób „interoperacyjne” i mogą wzajemnie komunikować się ze sobą w systemie.

Czym jest „Inteligentny Budynek”?

Inteligenty Budynek opisuje automatyzację i centralną obsługę wyposażenia technicznego funkcjonalnych budynków, takich jak biurowce, lotniska, centra handlowe czy hale produkcyjne. Głównymi tematami są bezpieczeństwo budynku – np. poprzez technikę alarmu przeciwpożarowego lub dynamiczne planowanie dróg ewakuacyjnych – jak również optymalizacja energetyczna eksploatacji budynku, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

Przemysł elektryczny zaopatruje inteligentne budynki w liczne innowacyjne produkty i rozwiązania, które zostały już przetestowane i są powszechnie stosowane w nowych budynkach. Zwłaszcza w dziedzinie efektywności energetycznej odniesiono już duży sukces: dzięki automatyzacji zużycie energii w budynku biurowym można teraz zmniejszyć nawet o 30%. (Źródło: ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt, 2018)

Swoją rolę odgrywają również drzwi i okna

Inteligentna wentylacja: napędy okienne GEZE zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem KNX

Inteligentna wentylacja: napędy okienne GEZE zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem KNX

Drzwi i okna są teraz również wielofunkcyjne, inteligentne i usieciowione. Ponieważ muszą one spełniać wiele różnych funkcji: zapewniać dostępność i naturalną wentylację oraz odpierać próby włamania. Ponadto, w przypadku pożaru lub paniki, muszą otwierać drogi ewakuacyjne i ratunkowe, a jednocześnie umożliwiać kontrolowany dostęp, zapewniać odprowadzanie dymu i ciepła oraz chronić przed pożarem.

GEZE oferuje moduły interfejsów KNX i BACnet oraz system automatyzacji budynków do integracji produktów GEZE z rozwiązaniami sieciowymi. Pozwala to na precyzyjną kontrolę i niezawodną obsługę zautomatyzowanych produktów GEZE z zakresu drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa. Umożliwia to zintegrowanie kompletnej „inteligencji” produktów z siecią budynku: np. ustawienie szerokości otwarcia drzwi lub otwieranie i zamykanie okna w zależności od temperatury zewnętrznej w połączeniu z czujnikami temperatury i systemami grzewczymi.

Przejdź do rozwiązań sieciowych GEZE

GEZE IQ box KNX – specjalista od naturalnej wentylacji

Moduł interfejsu IQ box KNX firmy GEZE jest szczególnie przydatny do realizacji elastycznych rozwiązań wentylacji naturalnej w mniejszych budynkach. IQ box KNX umożliwia bezpośrednią integrację napędów okiennych z serii IQ windowdrive GEZE z systemami zarządzania budynkami KNX. Ułatwia to komunikację z innymi komponentami obsługującymi KNX, takimi jak przyciski i czujniki. IQ box KNX jest łatwy w instalacji, może być elastycznie dostosowany do użytkowania budynku i można go łączyć z całym światem produktów KNX.

W szkołach, na przykład, automatyzacja budynków za pomocą IQ box KNX firmy GEZE zapewnia lepszą jakość powietrza i efektywność energetyczną dzięki kontrolowanej, automatycznej wentylacji. W przypadku pogorszenia się jakości powietrza podczas lekcji, okna otwierają się automatycznie (i ponownie się zamykają). Wychładzanie nocą w lecie sprawia, że sale lekcyjne rano są chłodne. Czujnik mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną oraz otwiera okna w nocy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa i zamyka je automatycznie, gdy osiągnięta zostanie określona temperatura.

Cechy produktu IQ box KNX od GEZE

 • otwieranie okien do dowolnej pozycji (w %)
 • niezawodne zgłaszanie stanu z dowolnego zautomatyzowanego okna (okno otwarte/zamknięte/% otwarcia lub stan napędu, np. usterki)
 • funkcje zintegrowanej wentylacji zamieniają IQ box KNX w małe centrum wentylacji (wentylacja czasowa, wentylacja szczelinowa, automatyczne zamykanie i ryglowanie w przypadku deszczu lub wiatru, z włączoną klimatyzacją)
 • komunikacja z innymi komponentami obsługującymi KNX, takimi jak przyciski i czujniki.

Moduł interfejsu IO 420 BACnet firmy GEZE

Za pomocą modułu interfejsu IO 420 BACnet, GEZE łączy w sieć produkty z zakresu systemów drzwiowych, zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, technologii okien oraz usuwania dymu i ciepła, jak również technologii bezpieczeństwa w budynkach. Inteligentny moduł nadaje się do szybkiej, prostej i znormalizowanej integracji w rozwiązaniach sieciowych z BACnet. IO 420 umożliwia centralną wizualizację i sterowanie wszystkimi systemami drzwi automatycznych poprzez system zarządzania budynkiem.

Rozwiązania BACnet dla systemów drzwi wielofunkcyjnych: w ciągu dnia drzwi automatyczne bez barier – w nocy bezpieczne wyjście awaryjne. Sterownik drzwiowy TZ 320 steruje i monitoruje produkty automatyczne, takie jak napęd drzwi rozwieranych Powerturn i umożliwia integrację z systemem zarządzania budynkiem za pośrednictwem modułu interfejsu IO 420, co umożliwia centralne sterowanie systemem drzwiowym za pośrednictwem sieci BACnet. W razie potrzeby można szybko ustawić inny tryb pracy i zdalnie monitorować drzwi – włącznie z otrzymywaniem ewentualnych raportów o błędach.

Cechy modułu interfejsu IO 420 od GEZE

Nowy moduł interfejsu IO 420 firmy GEZE umożliwia zintegrowanie w budynku produktów GEZE z zakresu systemów drzwi automatycznych, techniki okiennej i urządzeń do usuwania dymu i ciepła (odprowadzanie dymu i ciepła), jak również technologii bezpieczeństwa poprzez standard komunikacji BACnet.

Idealne rozwiązanie dla centrów handlowych: inteligentne sieci z GEZE Cockpit

Idealne rozwiązanie dla centrów handlowych: inteligentne sieci z GEZE Cockpit

System automatyzacji budynku GEZE Cockpit

GEZE Cockpit wypełnia lukę w automatyzacja budynków dzięki pierwszemu systemowi automatyzacji budynków w zakresie inteligentnych drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa. Może on funkcjonować jako niezależny system automatyzacji budynku (rozwiązanie „działanie autonomiczne”) lub zostać zintegrowany z nadrzędną technologią sterowania budynkiem. Wymiana danych pomiędzy GEZE Cockpit a techniką napędów lub systemami bezpieczeństwa odbywa się za pośrednictwem modułu interfejsu IO 420. GEZE Cockpit umożliwia kompleksową wizualizację, sterowanie i monitorowanie oraz wyświetla (VISU) i monitoruje (VISU+) wszystkie zdarzenia i czynności.

Niezależnie od tego, czy używasz komputera PC, tabletu, czy smartfona: aplikacje w GEZE Cockpit są oparte na przeglądarce internetowej i mogą być używane na każdym urządzeniu obsługującym protokół IP. Na przykład, wszystkie podłączone drzwi i okna są tutaj wyświetlane w ich dokładnym miejscu.

Dodatkowo, aktualny tryb pracy i funkcjonalność drzwi lub okien można wyświetlić w graficznym interfejsie użytkownika i zmienić za pomocą jednego przycisku. Tak zwane „scenariusze” umożliwiają jednoczesną obsługę kilku produktów – również za pomocą jednego przycisku lub w oparciu o czas. Możliwe są również indywidualne funkcje monitorowania, takie jak np. ocena częstotliwości dostępu i alarmów z raportowaniem za pomocą poczty elektronicznej.

Zarządcy budynków mogą sterować drzwiami i oknami bez kontroli wizualnej, uzyskiwać informacje o zmianach w trybie pracy z dowolnego miejsca, a także zgłaszać alarmy lub usterki poszczególnych drzwi lub okien i niezwłocznie na nie reagować. Na przykład, jeśli w sklepie detalicznym aktywowany zostanie przycisk awaryjny na wyjściu ewakuacyjnym, jeśli drzwi w domu opieki zostaną otwarte w nocy bez autoryzacji lub jeśli drzwi w budynku użyteczności publicznej nie zostaną zablokowane po zamknięciu wieczorem.

Przejdź do rozwiązań sieciowych GEZE na nowym kampusie IT firmy Vector

Dowiedz się więcej o GEZE Cockpit

Inteligentne planowanie

GEZE Cockpit upraszcza integrację techniki drzwi, okien i bezpieczeństwa dla Państwa jako projektantów i specjalistów od technicznego wyposażenia budynków. Możliwe jest dołączenie większej ilości funkcji automatyzacji budynku. Znormalizowane elementy sieci GEZE i indywidualne wsparcie projektu gwarantują niezawodność planowania. GEZE Cockpit jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla producentów systemów zarządzania budynkami i integratorów systemów.

Zalety GEZE Cockpit

 • Pewność planowania
 • Rozszerzenie portfolio
 • Rozszerzona funkcjonalność

GEZE zapewnia wsparcie przy określaniu indywidualnych potrzeb w zależności od zastosowania.

Inteligentny budynek

Otwarty protokół komunikacji BACnet oferuje komponenty typu plug & play, pozwalające na szybkie podłączenie urządzeń i produktów. Umożliwia działanie w różnych grupach produktów, zapewnia natychmiastowy udział w komunikacji i daje niezbędną elastyczność, nawet w przypadku wprowadzanych w ostatniej chwili zmian w planach.

Zalety GEZE Cockpit

 • Efektywność w fazie budowy
 • Szybka reakcja w przypadku awarii
 • Elastyczność w przypadku zmian w planach


GEZE wspiera przy planowaniu, montażu i uruchomieniu.

Planowanie:

 • Planowanie projektu dla rozwiązania GEZE Cockpit
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (plany kabli i przewodów, pliki EDE itp.).
 • Konfiguracja niezbędnych komponentów

Instalacja:

 • Połączenia komponentów i sprzętu
 • Usieciowanie produktów
 • Podłączenie do systemu zarządzania budynkiem

Uruchomienie:

 • Konfiguracja GEZE Cockpit
 • Personalizacja interfejsu obsługi
 • Zapewnienie prawidłowej pracy

Inteligentna praca

Dzięki GEZE Cockpit zarządcy budynku mogą zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo swojego budynku oraz jego użytkowników. Korzystają na tym też pracownicy: GEZE Cockpit jest przyjazny dla użytkownika i wygodny. Steruj i monitoruj stan drzwi, okien, systemów usuwania dymu i ciepła oraz dróg ewakuacyjnych z każdego miejsca i o każdej porze, z dowolnego urządzenia posiadającego protokół IP.

Zalety GEZE Cockpit:

 • Komfort
 • Bezpieczeństwo
 • Efektywność w obsłudze budynków

Korzyści dla zarządcy:

 • konfiguracja alarmów i usługi poczty elektronicznej zapewnia bezpieczeństwo natychmiastowego powiadomienia
 • monitorowanie zapewnia bieżącą przejrzystość obsługi budynku
 • pozyskiwanie cennych informacji z wygenerowanych danych w celu promowania wydajnej obsługi budynku
 • system monitorowania dróg ewakuacyjnych śledzi stan w każdej chwili, zwiększając bezpieczeństwo poprzez umożliwienie natychmiastowej interwencji
 • niezależna od lokalizacji obsługa drzwi automatycznych zapewnia dodatkowy komfort i zwiększa wydajność

GEZE przejmuje również:

 • konserwację i aktualizacje komponentów sprzętowych i programowych z jednego źródła
 • bieżącą optymalizację obsługi budynków