Tematy

Inteligentne Budynki – usieciowione budynki z przyszłością

Nowoczesne budynki powinny być bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, a jednocześnie zużywać jak najmniej energii. Wymagania te mogą zostać spełnione dzięki automatyzacji i inteligentnemu usieciowieniu urządzeń technicznych. Usieciowienie budynku jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w branży budowlanej.

Budynki stają się bezpieczniejsze, wygodniejsze i bardziej energooszczędne

Co składa się na „inteligentny” budynek? Włożenie dużej ilości „inteligentnej” elektroniki do obsługi technicznej nie wystarczy. Budynek staje się naprawdę inteligentny tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty współpracują ze sobą w sposób skoordynowany – obsługiwane dla wszystkich producentów, centralnie i łatwo. Dotyczy to wszystkich mechanizmów: oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, zaciemnianie, wentylacja i technologia bezpieczeństwa, jak również technika drzwiowa i okienna.

Dzięki zautomatyzowanej, połączonej w sieć technice budynku, Inteligentne Budynki dostosowują się dynamicznie zarówno do środowiska, jak i do zachowań użytkowników. Dzięki temu stają się bezpieczniejsze, wygodniejsze i bardziej energooszczędne.

Komunikacja poprzez sieci

Systemy techniczne współdziałają poprzez nowoczesną, elektroniczną komunikację sieciową. Program dla firm obejmujący wyposażenie techniczne budynków i ich automatyzację zapewnia klientom zarówno systemy własne (własne producenta), jak i otwarte. Systemy otwarte (np. BACnet, KNX, LON, SMI, DALI) są wspierane przez wielu producentów: ich komponenty są w ten sposób „interoperacyjne” i mogą wzajemnie komunikować się ze sobą w systemie.

Czym jest „Inteligentny Budynek”?

Inteligenty Budynek opisuje automatyzację i centralną obsługę wyposażenia technicznego funkcjonalnych budynków, takich jak biurowce, lotniska, centra handlowe czy hale produkcyjne. Głównymi tematami są bezpieczeństwo budynku – np. poprzez technikę alarmu przeciwpożarowego lub dynamiczne planowanie dróg ewakuacyjnych – jak również optymalizacja energetyczna eksploatacji budynku, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

Przemysł elektryczny zaopatruje inteligentne budynki w liczne innowacyjne produkty i rozwiązania, które zostały już przetestowane i są powszechnie stosowane w nowych budynkach. Zwłaszcza w dziedzinie efektywności energetycznej odniesiono już duży sukces: dzięki automatyzacji zużycie energii w budynku biurowym można teraz zmniejszyć nawet o 30%. (Źródło: ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt, 2018)

Swoją rolę odgrywają również drzwi i okna

Inteligentna wentylacja: napędy okienne GEZE zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem KNX

Inteligentna wentylacja: napędy okienne GEZE zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem KNX

Drzwi i okna są teraz również wielofunkcyjne, inteligentne i usieciowione. Ponieważ muszą one spełniać wiele różnych funkcji: zapewniać dostępność i naturalną wentylację oraz odpierać próby włamania. Ponadto, w przypadku pożaru lub paniki, muszą otwierać drogi ewakuacyjne i ratunkowe, a jednocześnie umożliwiać kontrolowany dostęp, zapewniać odprowadzanie dymu i ciepła oraz chronić przed pożarem.

GEZE oferuje moduły interfejsów KNX i BACnet oraz system automatyzacji budynków do integracji produktów GEZE z rozwiązaniami sieciowymi. Pozwala to na precyzyjną kontrolę i niezawodną obsługę zautomatyzowanych produktów GEZE z zakresu drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa. Umożliwia to zintegrowanie kompletnej „inteligencji” produktów z siecią budynku: np. ustawienie szerokości otwarcia drzwi lub otwieranie i zamykanie okna w zależności od temperatury zewnętrznej w połączeniu z czujnikami temperatury i systemami grzewczymi.

Przejdź do rozwiązań sieciowych GEZE

GEZE IQ box KNX – specjalista od naturalnej wentylacji

Moduł interfejsu IQ box KNX firmy GEZE jest szczególnie przydatny do realizacji elastycznych rozwiązań wentylacji naturalnej w mniejszych budynkach. IQ box KNX umożliwia bezpośrednią integrację napędów okiennych z serii IQ windowdrive GEZE z systemami zarządzania budynkami KNX. Ułatwia to komunikację z innymi komponentami obsługującymi KNX, takimi jak przyciski i czujniki. IQ box KNX jest łatwy w instalacji, może być elastycznie dostosowany do użytkowania budynku i można go łączyć z całym światem produktów KNX.

W szkołach, na przykład, automatyzacja budynków za pomocą IQ box KNX firmy GEZE zapewnia lepszą jakość powietrza i efektywność energetyczną dzięki kontrolowanej, automatycznej wentylacji. W przypadku pogorszenia się jakości powietrza podczas lekcji, okna otwierają się automatycznie (i ponownie się zamykają). Wychładzanie nocą w lecie sprawia, że sale lekcyjne rano są chłodne. Czujnik mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną oraz otwiera okna w nocy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa i zamyka je automatycznie, gdy osiągnięta zostanie określona temperatura.

Cechy produktu IQ box KNX od GEZE

 • otwieranie okien do dowolnej pozycji (w %)
 • niezawodne zgłaszanie stanu z dowolnego zautomatyzowanego okna (okno otwarte/zamknięte/% otwarcia lub stan napędu, np. usterki)
 • funkcje zintegrowanej wentylacji zamieniają IQ box KNX w małe centrum wentylacji (wentylacja czasowa, wentylacja szczelinowa, automatyczne zamykanie i ryglowanie w przypadku deszczu lub wiatru, z włączoną klimatyzacją)
 • komunikacja z innymi komponentami obsługującymi KNX, takimi jak przyciski i czujniki.

Moduł interfejsu BACnet firmy GEZE

Za pomocą modułu interfejsu BACnet, GEZE łączy w sieć produkty z zakresu systemów drzwiowych, zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, technologii okien oraz usuwania dymu i ciepła, jak również technologii bezpieczeństwa w budynkach. Inteligentny moduł nadaje się do szybkiej, prostej i znormalizowanej integracji w rozwiązaniach sieciowych z BACnet. Modułu interfejsu umożliwia centralną wizualizację i sterowanie wszystkimi systemami drzwi automatycznych poprzez system zarządzania budynkiem.

Rozwiązania BACnet dla systemów drzwi wielofunkcyjnych: w ciągu dnia drzwi automatyczne bez barier – w nocy bezpieczne wyjście awaryjne. Sterownik drzwiowy TZ 320 steruje i monitoruje produkty automatyczne, takie jak napęd drzwi rozwieranych Powerturn i umożliwia integrację z systemem zarządzania budynkiem za pośrednictwem modułu interfejsu, co umożliwia centralne sterowanie systemem drzwiowym za pośrednictwem sieci BACnet. W razie potrzeby można szybko ustawić inny tryb pracy i zdalnie monitorować drzwi – włącznie z otrzymywaniem ewentualnych raportów o błędach.

Cechy modułu interfejsu od GEZE

Nowy moduł interfejsu firmy GEZE umożliwia zintegrowanie w budynku produktów GEZE z zakresu systemów drzwi automatycznych, techniki okiennej i urządzeń do usuwania dymu i ciepła (odprowadzanie dymu i ciepła), jak również technologii bezpieczeństwa poprzez standard komunikacji BACnet.

Inteligentne planowanie

myGEZE Control upraszcza integrację techniki drzwi, okien i bezpieczeństwa dla Państwa jako projektantów i specjalistów od technicznego wyposażenia budynków. Możliwe jest dołączenie większej ilości funkcji automatyzacji budynku. Znormalizowane elementy sieci GEZE i indywidualne wsparcie projektu gwarantują niezawodność planowania. myGEZE Control jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla producentów systemów zarządzania budynkami i integratorów systemów.

Zalety myGEZE Control

 • Pewność planowania
 • Rozszerzenie portfolio
 • Rozszerzona funkcjonalność

GEZE zapewnia wsparcie przy określaniu indywidualnych potrzeb w zależności od zastosowania.

Płynne i wielozadaniowe działanie

Otwarty protokół komunikacyjny BACnet umożliwia płynne i wielozadaniowe działanie. Rozwiązanie sieciowe myGEZE Control integruje technologię drzwi, okien i bezpieczeństwa ze wszystkimi obszarami systemu zarządzania budynkiem. W ten sposób zautomatyzowane procesy w budynku i centralny monitoring sprawiają, że korzystanie z nieruchomości jest wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Zalety myGEZE Control

 • Efektywność w fazie budowy
 • Szybka reakcja w przypadku awarii
 • Elastyczność w przypadku zmian w planach


GEZE wspiera przy planowaniu, montażu i uruchomieniu.

Planowanie:

 • Planowanie projektu dla rozwiązania myGEZE Control
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (plany kabli i przewodów, pliki EDE itp.).
 • Konfiguracja niezbędnych komponentów

Instalacja:

 • Połączenia komponentów i sprzętu
 • Usieciowanie produktów
 • Podłączenie do systemu zarządzania budynkiem

Uruchomienie:

 • Konfiguracja myGEZE Control
 • Personalizacja interfejsu obsługi
 • Zapewnienie prawidłowej pracy

GEZE zapewnia wsparcie w zakresie planowania / projektowania, uruchomienia, konserwacji i pomocy technicznej

Dzięki myGEZE Control użytkownicy budynków oszczędzają pieniądze, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo budynku i przebywających w nim osób. Tworzymy ustandaryzowane projekty BACnet, które mogą być używane do zarządzania budynkiem niezależnie od dostawców usług i używanego produktu. Umożliwia to implementację w systemach techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM, bez względu na ich producenta. GEZE wspiera klientów na wszystkich fazach cyklu użytkowania budynku, począwszy od wczesnego planowania, poprzez kompleksowe projektowanie, w tym uruchomienie, aż po konserwację i pomoc techniczną podczas eksploatacji budynku.

Zalety myGEZE Control

 • Komfort
 • Bezpieczeństwo
 • Efektywność w obsłudze budynków

Korzyści dla zarządcy:

 • monitorowanie zapewnia bieżącą przejrzystość obsługi budynku
 • pozyskiwanie cennych informacji z wygenerowanych danych w celu promowania wydajnej obsługi budynku
 • system monitorowania dróg ewakuacyjnych śledzi stan w każdej chwili, zwiększając bezpieczeństwo poprzez umożliwienie natychmiastowej interwencji
 • niezależna od lokalizacji obsługa drzwi automatycznych zapewnia dodatkowy komfort i zwiększa wydajność

GEZE przejmuje również:

 • konserwację i aktualizacje komponentów sprzętowych i programowych z jednego źródła
 • bieżącą optymalizację obsługi budynków