Tematy

Automatyka budynków – inteligentne usieciowienie pracy budynku

Wszystkie budynki komercyjne są obecnie wyposażane w automatyczne sterowanie budynkami. Ogrzewanie, oprawa oświetleniowa, klimatyzacja, technika chłodzenia i zaciemniania oraz technologia drzwi i okien są połączone w sieć i wzajemnie się ze sobą komunikują. Za pomocą inteligentnych systemów zarządzania budynkiem można wygodnie centralnie sterować komponentami przy ograniczonej ilości kontaktu fizycznego.

Cele: efektywność energetyczna, komfort i bezpieczeństwo

W przyszłości nie tylko samochody będą samodzielnie napędzane: również budynki stają się coraz bardziej zautomatyzowane. Samoczynnie regulują one ogrzewanie, wentylację i instalację klimatyzacji. W zależności od jasności zewnętrznej i obecności osób w pomieszczeniu, przełączają one oświetlenie na odpowiedni poziom. Podnoszą lub opuszczają żaluzje, a także otwierają i zamykają okna i drzwi. I robią to wszystko, odpowiadając dokładnie na potrzeby użytkowników lub mieszkańców, gdy poruszają się po budynku. Po wyjściu z budynku, zużycie energii zostaje automatycznie zredukowane do minimum, dostęp zostaje zablokowany, a system alarmowy aktywowany.

Ten rodzaj techniki automatyzacji jest obecnie instalowany we wszystkich nowych budynkach użytku publicznego i nieruchomościach komercyjnych. Można go także wykorzystać do optymalizacji istniejących już nieruchomości. Kluczowym zwrotem jest zdecydowanie automatyka budynków. Automatyzacja oznacza każdą czynność nie wykonywaną przez człowieka, która ma wpływ na urządzenie lub system. Automatyka budynków (BA) odnosi się do całości urządzeń wykorzystywanych do automatycznego sterowania, regulacji, monitorowania i optymalizacji w budynkach.

Oznacza to, że wszystkie czujniki, napędy nastawnika, elementy obsługowe, odbiorniki i inne jednostki techniczne w budynku są połączone w sieć. Automatyka budynku wykonuje następnie automatycznie określone procesy funkcjonalne w ramach techniki budynku, zgodnie z zalecanymi ustawieniami. Techniczne wyposażenie budynku, które często może być złożone, jest zatem skutecznie i centralnie zarządzane. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, opłacalności i bezpieczeństwa użytkowania budynku oraz zapewnienie maksymalnego komfortu użytkownikom i mieszkańcom.

Struktura automatyki budynku jest zgodna z normą DIN EN ISO 16484

Poziom zarządzania monitoruje system i optymalizuje jego działanie za pomocą specjalnego oprogramowania – systemu zarządzania budynkiem. Oprogramowanie wizualizuje i zapisuje informacje oraz dane.

Poziom automatyki dotyczy zestawiania i oceny informacji. Polecenia sterowania przełączania i pozycjonowania są wysyłane z powrotem do poziomu terenowego. Jednak można je również przenieść na wszystkie inne poziomy z poziomu poleceń.

Poziom terenowy obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji oraz pomiar i raportowanie danych. Dane te pochodzą z czujników (np. czujników temperatury, jakości powietrza, natężenia oświetlenia, czujników ruchu, zestyków okiennych, czujników prędkości wiatru, opadów) i napędów nastawnika (serwomotorów do zaworów i klap, przełączników i ściemniaczy do oświetlenia, napędów do żaluzji, okien i drzwi) oraz innych przycisków i przełączników.

W celu przesyłania informacji z czujników lub poleceń sterowania pozycjonowania do napędów nastawnika, urządzenia muszą być podłączone do wspólnej sieci.

Rozporządzenie UE w sprawie całkowitej efektywności energetycznej budynków

Rozporządzenie UE w sprawie całkowitej efektywności energetycznej budynków jest siłą napędową automatyki budynków. W końcu 40 procent całkowitego zużycia energii w UE przypada na sektor budynków. Zgodnie z rozporządzeniem UE należy poprawić ogólną charakterystykę energetyczną wszystkich budynków. Zależy to przede wszystkim od fasady termicznej i charakteru technicznego wyposażenia budynku. Obiekty te mogą być również dodatkowo ulepszone poprzez instalację systemu automatyzacji.

W ramach badań na uniwersytecie Biberach University of Applied Sciences („Zapewnienie efektywności energetycznej poprzez automatykę budynków zgodnie z DIN V 18599 i DIN EN 15232”) zbadano, ile energii mogą zaoszczędzić poszczególne funkcje systemu automatyzacji budynku. Wśród wyników badań stwierdzono, że zautomatyzowane oświetlenie w połączeniu z żaluzjami zewnętrznymi daje potencjał oszczędności rzędu 40 procent. Porównanie kosztów inwestycji i oszczędności daje w efekcie średni czas amortyzacji systemów automatyzacji budynków wynoszący od dwóch do dziesięciu lat.

Podsumowując, w badaniu stwierdzono, że automatyka budynku może w znacznym stopniu przyczynić się do jego efektywności energetycznej. Dlatego też potwierdzono naukowo, że normalne zachowania użytkowników często prowadzą do niepotrzebnie wysokiego zużycia energii.

Automatyka jako „idealny” użytkownik

„Idealni” użytkownicy musieliby wyłączać ogrzewanie podczas wentylacji pomieszczeń, a następnie zamykać okna tak szybko, jak to możliwe. Dodatkowo, musieliby włączać światło tylko wtedy, gdy pomieszczenie jest używane, a następnie używać tylko takiej ilości światła, jaka jest potrzebna. W nieużywanych pomieszczeniach, zwykle w nocy lub w dni wolne od pracy, wyraźnie obniżyłoby to temperaturę powietrza w biurach.

Ponieważ tego typu idealni użytkownicy występują niezwykle rzadko – tak naprawdę użytkownicy nieidealni zapominają o otwartych oknach i zostawiają je otwarte na noc – lukę tę można znacznie zlikwidować przy pomocy automatyki budynku. Dlatego też inteligentne budynki postępują w sposób bardziej energooszczędny niż ludzie.

Automatyczna wentylacja dla lepszego powietrza w budynku i wyższego poziomu higieny

Automatyka budynku może poprawić nie tylko współczynnik sprawności energetycznej, lecz także jakość powietrza w pomieszczeniach. Dzieje się tak dlatego, że inteligentne systemy okienne są połączone przez sieć z systemem zarządzania budynkiem i umożliwiają automatyczną, naturalną wentylację. Pozwala to na wentylację pomieszczeń i dopływ świeżego powietrza według potrzeb – odbywa się to całkowicie bezdotykowo dzięki inteligentnej automatyce okien. Dzięki temu użytkownicy unikają kontaktu fizycznego, a zatem eliminują ryzyko przenoszenia zarazków i wirusów. Kolejna zaleta: regularna wymiana powietrza poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach – korzystnie wpływając na koncentrację i zmniejszając ilość aerozoli, a tym samym obniżając ryzyko infekcji wirusowych.

Inteligentny budynek i Inteligentny dom

Technologie inteligentnych budynków są rozwijającym się rynkiem

Technologie inteligentnych budynków są rozwijającym się rynkiem © Exorbitart / GEZE GmbH

Systemy inteligentnego budynku są jednak stosowane nie tylko w budynkach biurowych i przemysłowych, hotelach czy szpitalach. Wzrasta również zainteresowanie techniką automatyzacji dla domów. „Inteligentne domy” to te, w których sterowanie zasilaniem elektrycznym i zużyciem energii jest połączone w sieć z urządzeniami domowymi i oświetleniem.

Można również połączyć sieci domowe z elektroniką użytkową, systemami monitoringu i bezpieczeństwa, żaluzjami, systemami zamykania okien i samozamykaczy. Funkcje te można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników, a tym samym zapewnić większy komfort. Pomagają również oszczędzać koszty i zasoby.

Dowiedz się więcej o inteligentnych budynkach

Czym jest BACnet?

Logo BACnet

BACnet oznacza sieci automatyki i monitorowania budynku (z ang. Building Automation and Control). Jest to protokół, który został opracowany w 1995 roku pod auspicjami Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) jako protokół wyższego rzędu dla automatyki budynków. Protokół BACnet został udokumentowany w normie ISO 16484 część 5 w 2003 roku.

Czym wyróżnia się BACnet?

Celem BACnet jest stworzenie niezależnego od producenta protokołu komunikacyjnego dla inteligentnych komponentów i systemów w zastosowaniach automatyki budynków. Oznacza to, że BACnet umożliwia komponentom automatyki pochodzącym od różnych producentów wzajemną wymianę informacji bez konieczności ponoszenia kosztów licencji związanych z zakupem specjalnego sprzętu do transferu danych.

W jaki sposób stosuje się BACnet?

Protokół BACnet używany jest, gdy w obrębie sieci za pośrednictwem jednego protokołu łączy się wiele różnych napędów nastawnika i komponentów pochodzących od różnych producentów. 

Warunkiem koniecznym do współdziałania urządzeń pochodzących od różnych producentów są bloki BIBB opisane w normie ISO 16484-5. BIBB oznacza budynkowy blok współdziałania protokołu BACnet (z ang. Interoperability Building Block) i określa wymagania, jakie należy spełnić w celu wykorzystania protokołu BACnet.

Dobrze wiedzieć: Wszystkie obsługiwane bloki BIBB, typy obiektów, zestawy znaków i opcje komunikacji podawane są w dokumentacji PICS (Deklaracja zgodności wykonania protokołu) każdego urządzenia.

Przejdź do rozwiązań sieciowych GEZE opartych na BACnet i KNX

Następna generacja połączenia sieciowego

myGEZE Control

© GEZE GmbH

myGEZE Control

myGEZE Control © GEZE GmbH

Dzięki myGEZE Control wypełniamy lukę w automatyce budynku, wykorzystując inteligentne rozwiązanie połączenia sieciowego systemów drzwi, okien i bezpieczeństwa. Platforma łączności z modułowym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami daje wszystkich planistom i użytkownikom całkowicie nowe możliwości w zakresie automatyki budynku.

 • Większa wydajność, bezpieczeństwo i komfort.
 • Dynamiczne koncepcje bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, inteligentnego odciągu dymu i ciepła oraz precyzyjnego udostępniania dróg ewakuacyjnych
 • Większe możliwości połączenia sieciowego

Centralnym urządzeniem jest standardowy sterownik (PLC). Komponent sprzętowy składa się z wbudowanego systemu sterowania PC, który posiada certyfikowany interfejs komunikacyjny BACnet. myGEZE Control można zintegrować z neutralnymi dla producenta systemami techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM.

Opcja oprogramowania myGEZE Visu pozwala na zastosowanie samodzielnych rozwiązań wizualizacyjnych dla systemów produktów GEZE. Zalety nowej platformy: Zautomatyzowane procesy i centralne monitorowanie sprawiają, że użytkowanie jest łatwiejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze – a także pozwalają na bardziej energooszczędną eksploatację całego budynku. Umożliwia to użytkownikom pełną kontrolę!

WIĘCEJ O MYGEZE CONNECTIVITY

Inteligentne planowanie

myGEZE Control upraszcza integrację techniki drzwi, okien i bezpieczeństwa dla Państwa jako projektantów i specjalistów od technicznego wyposażenia budynków. Możliwe jest dołączenie większej ilości funkcji automatyzacji budynku. Znormalizowane elementy sieci GEZE i indywidualne wsparcie projektu gwarantują niezawodność planowania. myGEZE Control jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla producentów systemów zarządzania budynkami i integratorów systemów.

Zalety myGEZE Control

 • Pewność planowania
 • Rozszerzenie portfolio
 • Rozszerzona funkcjonalność

GEZE zapewnia wsparcie przy określaniu indywidualnych potrzeb w zależności od zastosowania.

Płynne i wielozadaniowe działanie

Otwarty protokół komunikacyjny BACnet umożliwia płynne i wielozadaniowe działanie. Rozwiązanie sieciowe myGEZE Control integruje technologię drzwi, okien i bezpieczeństwa ze wszystkimi obszarami systemu zarządzania budynkiem. W ten sposób zautomatyzowane procesy w budynku i centralny monitoring sprawiają, że korzystanie z nieruchomości jest wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Zalety myGEZE Control

 • Efektywność w fazie budowy
 • Szybka reakcja w przypadku awarii
 • Elastyczność w przypadku zmian w planach


GEZE wspiera przy planowaniu, montażu i uruchomieniu.

Planowanie:

 • Planowanie projektu dla rozwiązania myGEZE Control
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (plany kabli i przewodów, pliki EDE itp.).
 • Konfiguracja niezbędnych komponentów

Instalacja:

 • Połączenia komponentów i sprzętu
 • Usieciowanie produktów
 • Podłączenie do systemu zarządzania budynkiem

Uruchomienie:

 • Konfiguracja myGEZE Control
 • Personalizacja interfejsu obsługi
 • Zapewnienie prawidłowej pracy

GEZE zapewnia wsparcie w zakresie planowania / projektowania, uruchomienia, konserwacji i pomocy technicznej

Dzięki myGEZE Control użytkownicy budynków oszczędzają pieniądze, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo budynku i przebywających w nim osób. Tworzymy ustandaryzowane projekty BACnet, które mogą być używane do zarządzania budynkiem niezależnie od dostawców usług i używanego produktu. Umożliwia to implementację w systemach techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM, bez względu na ich producenta. GEZE wspiera klientów na wszystkich fazach cyklu użytkowania budynku, począwszy od wczesnego planowania, poprzez kompleksowe projektowanie, w tym uruchomienie, aż po konserwację i pomoc techniczną podczas eksploatacji budynku.

Zalety myGEZE Control

 • Komfort
 • Bezpieczeństwo
 • Efektywność w obsłudze budynków

Korzyści dla zarządcy:

 • monitorowanie zapewnia bieżącą przejrzystość obsługi budynku
 • pozyskiwanie cennych informacji z wygenerowanych danych w celu promowania wydajnej obsługi budynku
 • system monitorowania dróg ewakuacyjnych śledzi stan w każdej chwili, zwiększając bezpieczeństwo poprzez umożliwienie natychmiastowej interwencji
 • niezależna od lokalizacji obsługa drzwi automatycznych zapewnia dodatkowy komfort i zwiększa wydajność

GEZE przejmuje również:

 • konserwację i aktualizacje komponentów sprzętowych i programowych z jednego źródła
 • bieżącą optymalizację obsługi budynków