Tematy

Drzwi automatyczne – proste, pomocne i bezpieczne

Funkcja oczekiwana w wielu budynkach: automatyczne otwieranie drzwi, a następnie ponowne ich zamykanie. W supermarketach, hotelach i salonach samochodowych, a także w urzędach i szpitalach, drzwi te stanowią zachęcające i dostępne wejścia. Można je również za rozsądną cenę zmodernizować.

Drzwi automatyczne umożliwiają wygodny dostęp dla wszystkich

Systemy drzwi automatycznych są bardzo popularne w hotelach.

Systemy drzwi automatycznych są bardzo popularne w hotelach. © Stefan Dauth / GEZE GmbH

Naciskanie klamek lub obrotowych gałek drzwi, ciągnięcie lub pchanie drzwi i ponowne zamykanie po przejściu: czynności te mogą stać się irytujące. Ludzie często zapominają zwłaszcza o zamykaniu po sobie drzwi. A dla niektórych osób, na przykład osób na wózkach inwalidzkich, dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych, otwarcie drzwi, a następnie ich ponowne zamknięcie jest niemożliwe. Drzwi automatyczne zapewniają każdemu wygodny dostęp do budynków, co jest coraz bardziej doceniane, a nawet oczekiwane.

W niektórych sektorach preferowane są drzwi automatyczne

Drzwi automatyczne umożliwiają już teraz w wielu budynkach nowoczesny, pozbawiony barier dostęp, wyjście i przejście. Nadają się one szczególnie do budynków o dużej kubaturze. Obecnie są one praktycznie uznawane za standard w następujących sektorach:

 • Zdrowie/higiena: w sektorze zdrowotnym systemy drzwi automatycznych są higienicznym rozwiązaniem dla gości, pacjentów, lekarzy i opiekunów, którzy chcą przejść przez drzwi. Nie muszą już otwierać drzwi ręcznie, a jednocześnie unikają przenoszenia zarazków na rękach.
 • Hotele i gastronomia: prestiżowe i wygodne wejście jest pierwszym powitaniem gości w wielu hotelach. Automatyczny dostęp do kuchni i innych pomieszczeń umożliwia personelowi hotelowemu bezpieczne wykonywanie zadań i zapewnia sprawną obsługę. Dostępność, bezpieczeństwo i higiena to ważne korzyści również w tym sektorze.
 • Branża detaliczna: systemy drzwi automatycznych prowadzą klientów do sklepów i służą jako prestiżowy i wygodny punkt dostępu. Tworzą one lekkie i zachęcające do zakupów środowisko. Pomagają również oszczędzać energię, ponieważ otwierają się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, minimalizując wpływ zimna i ciepła z zewnątrz na temperaturę wewnętrzną.
 • Budynki publiczne: prawo wymaga obecnie, aby dostęp do budynków publicznych był pozbawiony barier. Systemy drzwi automatycznych są efektywnym i bezpiecznym rozwiązaniem w tym sektorze, szczególnie w przypadku dużego natężenia ruchu publicznego.
GC 307+ umożliwia proste sterowanie automatycznymi drzwiami bez konieczności dotykania w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.

GC 307+, bezdotykowy czujnik zbliżeniowy. © GEZE GmbH

Kolejna zaleta: Systemy drzwi automatycznych, które łączone są z radarowymi czujnikami ruchu, otwierają się i zamykają całkowicie bezdotykowo. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie kontaktu fizycznego oraz zapobieganie przenoszeniu bakterii i wirusów – higieniczne rozwiązanie, które idealne sprawdzi się w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Poznaj nasze rozwiązania GEZE do obszarów wejściowych (PDF | 1.12 MB)

Poznaj nasze rozwiązania GEZE do obszarów wewnętrznych (PDF | 287 KB)

Elementy automatyki drzwiowej

Specjalne systemy do otwierania drzwi przesuwnych tworzą automatycznie poruszające się drzwi. Tego typu automatyczne systemy do otwierania drzwi przesuwnych składają się z kilku elementów:

 • Urządzenie aktywujące: jest to detektor, który rejestruje polecenie otwarcia i przekazuje je do sterownika napędu. Dostępne są detektory ręczne, takie jak panele dotykowe, piloty, przyciski i przełączniki oraz detektory automatyczne, takie jak czujniki ruchu, sensory, fotokomórki i bariery cyfrowe. Ze względu na wygodę, w drzwiach automatycznych często montowanych jest kilka różnych typów czujników.
 • Sterownik: jest to mózg systemu, który zazwyczaj obejmuje wyłączniki czasowe, ustawienia prędkości otwierania, kątów i czasu podtrzymania otwarcia oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe technologie bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu, monitoring wideo itp.
 • Napęd: napęd do otwierania drzwi wykorzystuje siłę silnika. Napęd otwiera drzwi, a następnie ponownie je zamyka.
 • Listwy podczerwieni: listwy podczerwieni (czujniki obecności) monitorują ścieżkę skrzydeł drzwiowych i krawędzi zamykających. W przypadku zagrożenia zderzeniem lub uwięzieniem osoby lub przedmiotu natychmiast zatrzymują drzwi. Przed użyciem czujników bezpieczeństwa należy skonsultować się z producentem drzwi przeciwpożarowych w celu sprawdzenia, czy czujniki są zatwierdzone.

Najwyższe standardy dla drzwi automatycznych

Drzwi automatyczne w budynku mieszkalnym

Drzwi automatyczne w budynku mieszkalnym © Aleksandrs Kendenkovs / GEZE GmbH

Norma bezpieczeństwa dotycząca systemów drzwi automatycznych w Niemczech jest najbardziej restrykcyjna na świecie. Ponieważ elementy te mają napędy elektryczne, uważa się je za maszyny w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Dlatego też podlegają one szczególnym wymogom bezpieczeństwa. Europejska norma EN 16005 jest wdrażana w Niemczech przez normę DIN EN 16005 i określa wymagania projektowe i metody badań stosowane w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania drzwi automatycznych. Inną obowiązującą normą w Niemczech jest starsza i bardziej rygorystyczna norma DIN 18650.

Urządzenia ochronne

Operator jest prawnie zobowiązany do zabezpieczenia ruchów otwierania i zamykania drzwi automatycznych oraz związanych z tym źródeł ryzyka. W niektórych przypadkach wystarcza monitorowanie głównych krawędzi zamykających. W szczególnych okolicznościach (np. budynki użytkowane głównie przez osoby starsze, osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub małe dzieci) należy zabezpieczyć całą powierzchnię drzwi. Wiele starszych systemów drzwiowych można uzupełnić o szereg urządzeń zabezpieczających.

Kluczowe elementy norm DIN EN 16005 i DIN 18650 wymagają ochrony obszarów niebezpiecznych przy użyciu takich narzędzi, jak:

 • Stosowanie czujników w celu uniknięcia zgniecenia, ścięcia i uderzenia podczas otwierania i zamykania
 • Bezpieczne odległości zapobiegające zgnieceniu i wciągnięciu
 • Ograniczenie sił działających na skrzydła
 • Wymagania dotyczące wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie sterowania drzwiami i czujników „Poziomu wydajności c” dla drzwi standardowych lub „Poziomu wydajności d” dla dróg ewakuacyjnych i ratunkowych (zgodnie z EN ISO 13849-1)

Konserwacja i kontrola

Zgodnie z normami DIN EN 16005, DIN 18650 i Przepisami technicznymi dla miejsc pracy – Drzwi i bramy (ASR A1.7), drzwi automatyczne podlegają obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa technicznego przez eksperta. Odnosi się to do pierwszego uruchomienia, a następnie co najmniej raz w roku, ale także w razie potrzeby, na przykład w przypadku zmiany funkcji budynku.

Oprócz tej kontroli, wymóg konserwacji obejmuje również obowiązkową, regularną konserwację drzwi automatycznych/uruchamianych mechanicznie. Terminy zależą od specyfikacji producenta instalacji. W przypadku drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych zaleca się konserwację dwa razy w roku.

Ochrona przeciwpożarowa i niezakłócone drogi ewakuacyjne

Systemy drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych

Systemy drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Drzwi automatyczne oferują bezpieczeństwo dzięki zaawansowanym systemom i czujnikom – nawet w sytuacjach awaryjnych. Drzwi stosowane jako drzwi przeciwpożarowe muszą się bezpiecznie zamykać w przypadku pożaru lub pojawienia się dymu. W sytuacji awaryjnej zamykają się one automatycznie za pomocą impulsu z czujnika dymu i zabezpieczają część pożarową lub zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu. Do sterowania można wykorzystać także system zarządzania budynkiem, np. centrale detekcji dymu.

Jeżeli przejście zostało uznane za drogę ewakuacyjną i ratunkową, drzwi automatyczne muszą być wyposażone w generator impulsów otwierających NC (czujnik). Gwarantuje to otwarcie drzwi w ciągu kilku sekund od uruchomienia lub po utracie zasilania, dzięki czemu drzwi można wykorzystać jako bezpieczne drogi ewakuacyjne i ratunkowe w sytuacjach awaryjnych.

Centralne sterowanie i monitorowanie poprzez usieciowienie

Instalacje drzwi automatycznych są często połączone w sieć z systemami zarządzania budynkiem, takimi jak system dróg ewakuacyjnych, system kontroli dostępu, system technologii budynku i sterowniki urządzenia do usuwania dymu i ciepła. Umożliwia to centralne sterowanie i monitorowanie wszystkich tych systemów, zwiększając tym samym efektywność zarządzania obiektem.

Konstrukcja bez barier z drzwiami automatycznymi

Celem budownictwa bez barier jest planowanie i konstruowanie budynków i mieszkań w taki sposób, aby każdy mógł z nich korzystać bez pomocy i bez ograniczeń. Ogólną dostępność regulują przepisy budowlane w Niemczech stanowiące kryterium dla publicznych projektów budowlanych.

Musi być również możliwe otwieranie i zamykanie drzwi przy niskim zużyciu energii. W przeciwnym razie potrzebne są systemy drzwi automatycznych.

Publicznie dostępne budynki DIN 18040-1

Dostępność staje się również coraz bardziej powszechna w domach prywatnych. W obliczu starzejącego się społeczeństwa wiele osób może i chce żyć samodzielnie na starość.

Dostępność oferuje również wiele korzyści na innych etapach życia. Pomaga osobom, które odczuwają tymczasowe skutki wypadków, osobom z wózkami dziecięcymi, bagażem lub torbami na zakupy oraz rodzinom z małymi dziećmi. W takich sytuacjach, tj. gdy ręczne otwieranie i zamykanie drzwi jest niewygodne, trudne lub wręcz niemożliwe, rozwiązania w zakresie drzwi automatycznych zapewniają wysoki poziom komfortu użytkowania.

Po bezpiecznej stronie z drzwiami automatycznymi GEZE

Istnieje wiele wariantów automatycznych drzwi przesuwnych.

Istnieje wiele wariantów automatycznych drzwi przesuwnych. © Erwin Kamphuis / GEZE GmbH

Chcesz powitać swoich gości wyjątkowym rozwiązaniem wejścia? GEZE oferuje dostosowane do potrzeb klienta strefy wejściowe z drzwiami karuzelowymi, przesuwnymi i automatycznymi rozwieranymi oraz wszystkie rodzaje rozwiązań specjalnych, łącznie z mechanicznymi drzwiami bezpieczeństwa. W ofercie znajdują się również urządzenia aktywujące, które automatycznie zarządzają i zabezpieczają drzwi.

Napędy drzwiowe GEZE poruszają się automatycznie, bezpiecznie i komfortowo w systemach drzwi automatycznych. Można je elastycznie dostosowywać do różnych potrzeb użytkowników. Komunikują się one również z innymi urządzeniami, takimi jak np. centrale sygnalizacji pożaru i przejmują zadania sterowania w systemie budynku.

GEZE posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu rygorystycznej niemieckiej normy bezpieczeństwa zgodnie z DIN 18650. Wszystkie systemy drzwi automatycznych i listwy podczerwieni GEZE spełniają wymagania normy EN 16005.

Do domów prywatnych: zestaw dla drzwi wejściowych GEZE

Zestaw dla drzwi wejściowych GEZE zmienia drzwi wejściowe w budynkach mieszkalnych i blokach mieszkalnych w automatyczne, łatwo dostępne rozwiązania. Elastyczny dobór komponentów pozwala na indywidualne dopasowanie zestawu drzwi wejściowych, np. odblokowanie drzwi za pomocą kontroli dostępu na odcisk palca. W razie potrzeby ten typ drzwi wejściowych można również zintegrować z istniejącym systemem Smart Home.

Więcej o zestawach dla drzwi wejściowych GEZE

Właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania

Ponieważ drzwi automatyczne często znajdują się w strefie wejścia do budynku, są one elementem, na który architekci zwracają dużą uwagę. Dzieje się tak, ponieważ strefy wejściowe pełnią rolę „wizytówek” budynku – wywierając istotne pierwsze wrażenie.

 • Systemy automatycznych drzwi przesuwnych GEZE są nowoczesne i eleganckie, a także oszczędzają przestrzeń.
 • Automatyczne drzwi karuzelowe są stosowane w strefach wejściowych do dużych i prestiżowych budynków. Łączą one w sobie piękno architektury z największą funkcjonalnością.
 • Wysokość konstrukcyjna opcji napędów Slimdrive wynosi zaledwie siedem centymetrów. Doskonale komponują się one z każdym rozwiązaniem architektonicznym budynku, jak również oferują szeroki zakres możliwości zastosowania. Bardzo niska wysokość konstrukcyjna umożliwia prawie niewidoczną integrację z fasadą. Powerdrive to prawdziwy siłacz, który jest w stanie wygodnie i bezpiecznie przesuwać ciężkie drzwi.
 • Do niezawodnego ryglowania i odryglowywania automatycznych drzwi przesuwnych GEZE oferuje różne rozwiązania ryglujące, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Prosta instalacja, nawet w przypadku modernizacji

Systemy automatycznych drzwi rozwieranych charakteryzują się prostym montażem i oferują możliwość doposażenia. Urządzenia aktywujące zarządzają systemami drzwi automatycznych; listwy z czujnikami je zabezpieczają.

Stojąca za tym technologia nie zawsze jest łatwa do opanowania przez techników budynków, ponieważ wymaga od nich znajomości wielu parametrów. GEZE ServiceTools ułatwia obsługę systemów drzwi automatycznych, pozwalając na szybszą i prostszą korektę ustawień. Na przykład, schematy okablowania pomagają w planowaniu instalacji drzwi, a nasz terminal serwisowy ST 220 może służyć do łatwego ustawiania parametrów drzwi. Oprócz instrukcji montażu, w montażu systemów drzwi pomagają także nasze filmy instruktażowe.

Przejdź do wideo z instalacji Powerturn

Przejdź do wideo z instalacji mechanizmu IS Powerturn

GEZE jest kompleksowym dostawcą kompletnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Kontrola bezpieczeństwa, konserwacja, narzędzia serwisowe

Elementy ruchome i napędy narażone są na pewne zużycie i wymagają regularnej konserwacji. Napęd musi gwarantować niezawodny stan systemu drzwi przez cały czas. Aby zapewnić niezawodność drzwi, konieczne są coroczne przeglądy specjalistyczne i regularna konserwacja. W przypadku drzwi do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zalecane są dwa przeglądy rocznie. Uwzględniają one wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem, prawidłową instalację i integrację z systemem budynku.

Parametry automatycznych drzwi przesuwnych, rozwieranych i karuzelowych GEZE można szybko i łatwo ustawiać i sprawdzać za pomocą laptopa lub komputera PC z oprogramowaniem GEZEconnects i szybką transmisją bezprzewodową Bluetooth. Proste odczytywanie komunikatów o usterkach zmniejsza koszty serwisowania i konserwacji. Funkcje diagnostyczne wyświetlają w czasie rzeczywistym najważniejsze parametry systemu drzwiowego. Dzięki temu usterki można wyeliminować w mgnieniu oka. Wszystkie ustawienia drzwi można zapisać do dokumentacji, zastosować w innych systemach i wysłać pocztą elektroniczną. Istniejące systemy można również łatwo skonfigurować pod kątem kompatybilności z GEZEconnects.

GEZE Service oferuje elastyczne i indywidualne pakiety serwisowe i szkoleniowe w tym zakresie.