Tematy

Efektywność energetyczna w sektorze budowlanym

Słysząc hasło „transformacja energetyczna”, wiele osób w pierwszej kolejności myśli o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Równocześnie jednak konieczne jest zmniejszenie zużycia energii. Budynki oferują duży potencjał oszczędności energii, ponieważ powodują około 35% całkowitego końcowego zużycia energii w Niemczech. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków, czyli optymalizacja ich zużycia energii w trakcie eksploatacji, jest podstawowym kluczem do trwałego zmniejszenia zużycia. Efektywność energetyczna ma zatem zasadnicze znaczenie dla architektów i projektantów aż po użytkowników i użytkowników końcowych.

Celem jest zmniejszenie emisji CO2

Ciepłe pomieszczenia w zimie, chłodzenie w lecie, oświetlenie w nocy, szybkie środki transportu, eksploatacja maszyn i urządzeń – do życia potrzebujemy dużo energii. Nasze zasilanie elektryczne opiera się jednak w dużej mierze na paliwach kopalnych, których spalanie prowadzi do emisji CO2. A dziś wiemy, że jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn alarmująco szybkich zmian klimatu.

Cele w zakresie ochrony klimatu

Nowa federalna ustawa o ochronie klimatu (KSG) z 24.06.2021 r. wyznacza następujące wiążące cele dla Niemiec:

  • zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 65% w porównaniu z poziomem z 1990 r.
  • neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2045 r.

Całkowite zapotrzebowanie na energię i straty ciepła

Zdjęcia termograficzne mówią fachowcowi wszystko o stratach ciepła i energii, które powstają na fasadzie. Ciemne obszary oznaczają niewielkie straty ciepła, żółte – niskie straty ciepła, a czerwone – wysokie straty ciepła.

Obraz termiczny fasady: traci się tu wiele energii! © shutterstock

Sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej polityce energetycznej Niemiec. Wynika to z faktu, że ponad jedna trzecia całkowitego zużycia energii końcowej jest obecnie zużywana na potrzeby budynków – na ciepłą wodę, ogrzewanie i chłodzenie, wentylację i oświetlenie. A często duża część ciepła z pomieszczenia ucieka przez ściany, okna, dachy, drzwi czy podłogi.

Dom pasywny lub dom efektywny oraz budynek prawie zeroenergetyczny („Nearly-Zero-Energy-Building”, w skrócie NZEB) mają więc w przyszłości stać się ogólnoeuropejskim standardem jako budynki referencyjne. Wymaga tego znowelizowana dyrektywa UE w sprawie całkowitej efektywności energetycznej budynków („Energy Performance of Buildings Directive”, w skrócie EPBD). Początkowo będzie to dotyczyć tylko nowych budynków, ale do 2045 roku wszystkie budynki, w tym istniejące nieruchomości i budynki niemieszkalne, mają być neutralne dla klimatu. W przypadku tych zeroemisyjnych budynków („Zero Emission Buildings”, w skrócie ZEB), musi być z jednej strony znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia podczas budowy i modernizacji. Z drugiej strony należy istotnie zwiększyć udział energii odnawialnych w pokryciu pozostałego zapotrzebowania.

Wysokie wymagania energetyczne wynikające z prawa budowlanego i rozporządzeń

Dyrektywa UE w sprawie całkowitej efektywności energetycznej została dotychczas wdrożona w Niemczech poprzez ustawę o oszczędzaniu energii (EnEG), rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV) oraz ustawę o ogrzewaniu energią odnawialną (EEWärmeG). Od 1 listopada 2020 r. przepisy te zostały zebrane w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (GEG).

Ustawy i rozporządzenia wyznaczają dla nowych i istniejących budynków wartości graniczne oraz nakładają obowiązek świadectw energetycznych z wykazanymi klasami efektywności energetycznej. Celem jest utrzymanie niskiego zapotrzebowania budynków na energię pierwotną. Dlatego straty energii w budynkach powinny być od początku ograniczane poprzez konstrukcyjną izolację termiczną – w szczególności poprzez dobre materiały izolacyjne, dobre okna i unikanie mostków cieplnych. Pozostałe zapotrzebowanie na energię powinno być jak najmniejsze i w coraz większym stopniu pokrywane przez energie odnawialne.

Większa efektywność energetyczna dzięki automatyce budynków

Wiele badań, jak np. badanie Bitkom dotyczące ochrony klimatu i efektywności energetycznej, wskazuje, że budynki, obok sektora transportu i produkcji przemysłowej, są jednym z największych emitentów CO2 i odpowiadają za około 1/3 całkowitego zapotrzebowania Niemiec na energię. Według badania, największy potencjał oszczędności energii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych leży w obszarze inteligentnego budynku lub inteligentnej automatyki budynku: Wysoki poziom komfortu pracy i mieszkania w połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną można osiągnąć na przykład wtedy, gdy systemy ogrzewania, ciepłej wody, oświetlenia i wentylacji są inteligentnie sterowane. Sterowniki te muszą być specjalnie powiązane z warunkami panującymi w budynku i zachowaniem użytkowników: w idealnej sytuacji budynki będą w przyszłości z pomocą cyfryzacji i automatyzacji dostosowywać się także do zmieniających się warunków – do liczby osób przebywających w domu, a także do warunków pogodowych.

Warto wiedzieć: Norma DIN EN 15232 definiuje klasy efektywności dla różnych funkcji i zastosowań automatyki budynku. Dzięki temu możliwe jest bardziej wiarygodne oszacowanie potencjału oszczędności energii i CO2.

WIĘCEJ O AUTOMATYCE BUDYNKU

Produkty GEZE dla budynków energooszczędnych

Dzięki integracyjnym i zorientowanym na efektywność energetyczną rozwiązaniom w zakresie technologii drzwi, okien i bezpieczeństwa można sensownie połączyć komfort i bezpieczeństwo z efektywnością energetyczną. Wielozadaniowe połączenie sieciowe stwarza również nowe możliwości dla energooszczędnej eksploatacji budynków. GEZE znacząco przyczynia się do efektywności energetycznej za pomocą różnych rozwiązań i produktów:

  • naturalne napowietrzanie i odpowietrzanie budynków i regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą automatycznych systemów okiennych
  • automatyczne otwieranie i niezawodne zamykanie drzwi
  • inteligentny system automatyzacji budynku myGEZE Control do inteligentnej integracji technologii drzwi, okien i bezpieczeństwa z techniką sterowania budynkiem. Tutaj, w zależności od temperatury zewnętrznej, w interakcji z czujnikami temperatury i systemami grzewczymi, można na przykład automatycznie regulować szerokości otwarcia drzwi lub odpowiednio otwierać i zamykać okna.

Oszczędność energii dzięki wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja naturalna budynków pozwala zaoszczędzić znaczną ilość energii i zasobów. Dzięki temu można zrezygnować z energochłonnych instalacji klimatyzacji, ponieważ mechaniczno-maszynowe instalacje klimatyzacji wymagają bardzo dużo energii. Oprócz dużej ilości miejsca wymaganego w budynku i utraconych w związku z tym powierzchni, to również wysokie koszty inwestycyjne, konserwacyjne i eksploatacyjne sprawiają, że takie instalacje wydają się nieekonomiczne. Z kolei regulowana wentylacja grawitacyjna ma wiele zalet. „Inteligentne” napędy i sterowniki GEZE na oknach fasadowych i dachowych zapewniają energooszczędne i przyjazne dla środowiska napowietrzanie i odpowietrzanie poprzez ich kontrolowane otwieranie i zamykanie. Na przykład możliwe jest automatyczne wychładzanie nocą, która oszczędza czas i energię przy chłodzeniu budynków w porównaniu z instalacją klimatyzacji.

Wygodna automatyka budynku dla większej efektywności energetycznej

Technologia GEZE umożliwia sterowanie elementami fasady, takimi jak drzwi czy okna, w zależności od potrzeb. Każde okno może być sterowane indywidualnie. Czujniki temperatury i CO2, zegary sterujące oraz czujniki deszczu i wiatru zapewniają automatyczne otwieranie i zamykanie okien. Dzięki nowemu systemowi automatyzacji budynku myGEZE Control zautomatyzowane drzwi i okna mogą być również centralnie wizualizowane, monitorowane i sterowane.

W GEZE zrozumieliśmy, że budynki w decydujący sposób przyczyniają się do trwałego zmniejszenia zużycia energii, a tym samym emisji CO2. Inteligentne i energooszczędne rozwiązania są więc dla nas i naszych klientów ważniejsze niż kiedykolwiek.

Sandra Alber, dyrektor ds. prawnych i finansowych
System certyfikacji DGNB ocenia jakość zrównoważonego rozwoju budynków.

System certyfikacji DGNB ocenia jakość zrównoważonego rozwoju budynków.

Więcej niż efektywność energetyczna: Zrównoważone budownictwo (Green Building)

Firma GEZE umożliwia również dzięki swoim produktom zrównoważone budowanie czy też „Green Building”. Green Building oznacza nowoczesne, zrównoważone, świadome ekologicznie i oszczędzające zasoby budownictwo i renowację budynków w zgodzie z ludźmi i naturą. Budynki charakteryzują się wysoką efektywnością wykorzystania zasobów w zakresie energii, wody i materiałów. Jednocześnie zmniejszone zostaje ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie i środowisko. Główna myśl zrównoważonego rozwoju jest realizowana w możliwie największym stopniu w całym cyklu życia budynku: począwszy od opracowania projektu, planowania i konstrukcji, poprzez eksploatację i konserwację aż do demontażu. W Niemczech od 2007 roku istnieje certyfikat w tej dziedzinie: certyfikat Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB).

Wyróżnienie certyfikatem DGNB za zrównoważony rozwój

W nowym budynku firmowym Vector IT w Stuttgarcie nasze dostosowane do potrzeb klienta cyfrowe rozwiązania sieciowe przyczyniają się do uniknięcia łącznie około 460 ton emisji CO2 rocznie podczas eksploatacji. Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego e.V. wyróżniło tę inwestycję platynowym certyfikatem DGNB oraz diamentem DGNB za wybitną architekturę.

DO REFERENCJI

Około 120 budynków otrzymało już certyfikat DGNB lub certyfikat wstępny. Wśród nich znajduje się budynek Federalnej Agencji Ochrony Środowiska w Dessau (UBA), który jest projektem pokazowym dla rządu federalnego ze względu na wysoką jakość we wszystkich aspektach zrównoważonego budownictwa i jest jednym z najbardziej ekonomicznych budynków administracyjnych w Niemczech. Technika drzwiowa pochodzi od GEZE.

Więcej o Green Building

Więcej o renowacji budynku

Więcej o regulacji klimatu pomieszczenia

Informacje na temat efektywności energetycznej

Planowanie zoptymalizowane pod względem energetycznym

GEZE zapewnia wsparcie już we wczesnych fazach planowania budynku i opracowuje energooszczędne koncepcje i rozwiązania. Rozwiązania GEZE mogą być również stosowane do efektywnego oszczędzania energii przy doposażaniu istniejących budynków.

Nowe drogi automatyki budynku z myGEZE Control

Unikalne połączenie sieciowe technologii drzwi i okien poprzez myGEZE Control z inteligentnym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami umożliwia zintegrowanie technologii GEZE w automatyce budynku i otwiera zupełnie nowe drogi automatyki budynku dla wszystkich projektantów i użytkowników.

Indywidualne rozwiązania

W zależności od scenariusza zastosowania oferowane są indywidualne rozwiązania z różnymi pakietami wydajnościowymi i odpowiadającymi im komponentami sprzętowymi i programowymi, a także powiązanymi usługami dla budownictwa energooszczędnego.

Produkty z Deklaracją Środowiskową Produktu EPD

Niektóre produkty GEZE, w tym samozamykacze serii TS 4000 i TS 5000, posiadają deklarację EPD (Environmental Product Declaration). Deklaracje EPD stanowią podstawę danych dla oceny ekologicznej budynku i są elementami składowymi, które przyczyniają się do ogólnej oceny efektywności środowiskowej budynku.

Koncepcje usług dostosowane do potrzeb

Oprócz implementacji konstrukcyjnej opracowanych rozwiązań oferujemy również dostosowane do potrzeb koncepcje serwisowe dla każdego budynku, aby poprzez regularną konserwację zapewnić funkcjonalność, bezpieczeństwo eksploatacji i utrzymanie wartości systemów energooszczędnych. Przynoszą one użytkownikom nie tylko korzyści finansowe w zakresie kosztów eksploatacji budynku, ale także wspierają ich w szczególności w zakresie odpowiedzialności użytkownika.

Efektywność w eksploatacji budynku

myGEZE Control umożliwia sprawdzanie, wyświetlanie i sterowanie stanami drzwi, okien, systemów odprowadzania dymu i ciepła i systemami dróg ewakuacyjnych w dowolnym miejscu i czasie na dowolnym urządzeniu kompatybilnym z IP. GEZE oferuje w ten sposób wygodę, bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji budynku.

Dowiedz się więcej o myGEZE Control