Studia przypadków

Technika sterowania budynkiem z systemem: rozwiązania sieciowe w kampusie Vector IT

W nowej siedzibie firmy specjalistów IT Vector Informatik w Stuttgarcie, największym jak dotąd budynku w kompleksie firmowym, postawiono na najnowocześniejszą technikę budynku. Firma GEZE uczestniczyła w realizacji koncepcji „inteligentnego budynku” dzięki dostosowanym do potrzeb cyfrowym rozwiązaniom sieciowym i technologii bezpieczeństwa.

Wszystko pod kontrolą dzięki technice sterowania budynkiem opartej na sieci BACnet

Drzwi rozwierane w obszarze wejścia do kampusu Vector IT. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Ponad 180 rozwiązań drzwiowych GEZE, system automatyki budynku GEZE Cockpit połączony w sieć i zintegrowany z techniką sterowania budynkiem BACnet poprzez moduł interfejsu IO 420. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Firma GEZE wdrożyła w nowym budynku kampusu IT ponad 180 wysokiej jakości, głównie wielofunkcyjnych, systemów drzwi bezpieczeństwa. Aby umożliwić jednoczesne centralne monitorowanie i sterowanie wszystkimi automatycznymi systemami drzwiowymi, zostały one połączone w sieć poprzez moduły interfejsów w systemie automatyzacji budynku GEZE Cockpit i zintegrowane z systemem techniki sterowania budynkiem BACnet. Zastosowano tu charakterystyczne dla GEZE moduły rozdzielające do drzwi: wszystkie linie zasilające i moduł interfejsu IO 420 BACnet zostały połączone w tym centralnym punkcie węzła drzwiowego. Jednolita struktura modułu rozdzielającego drzwi GEZE daje zarządzającemu budynkiem możliwość wglądu w interfejs z innymi grupami produktów przy każdych drzwiach, a tym samym w cały system sieciowy techniki budynku.

„Inteligentne” drzwi z systemem automatyzacji budynku GEZE Cockpit i modułem interfejsu IO 420 BACnet

Moduł interfejsu GEZE IO 420 BACnet. Zdjęcie: GEZE GmbH

Trzon koncepcji „inteligentnego budynku”: moduł interfejsu GEZE IO 420 BACnet. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit i moduł interfejsu IO 420 BACnet sterują wymianą danych pomiędzy drzwiami a systemem techniki sterowania budynkiem. Informacje o „inteligencji drzwi” (takie jak, czy są w trybie otwartym czy zamkniętym, zablokowanym lub odblokowanym, czy też zakłóceniu) są dostarczane przez BACnet MS/TP. GEZE Cockpit przetwarza BACnet MS/TP na BACnet/IP. System przekazuje wszystkie informacje o stanie i funkcji drzwi. Są one przekazywane do centralnego komputera i dokumentowane. Dane są filtrowane przez GEZE Cockpit w celu stworzenia dodatkowej korzyści w postaci zmniejszenia ruchu danych w sieci.

W przypadku alarmu, usterki lub manipulacji drzwiami, zarządzający budynkiem mogą natychmiast zareagować i np. wyzwolić drzwi w celu zabezpieczenia wyjścia awaryjnego lub zablokować zamki antypaniczne.

Wolnostojące spiralne schody w foyer kampusu IT. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Wolnostojące spiralne schody w foyer kampusu IT. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Sieciowy system drzwiowy w „bramie do kampusu”

Zbliżenie elektrozaczepów. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Idealne dla drzwi oprawionych w precyzyjną ramę: dyskretne elektrozaczepy GEZE. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Przeszklone foyer o powierzchni 500 m², otwarte na wszystkich czterech piętrach, stanowi „bramę kampusu IT” i ma imponującą jasną, otwartą atmosferę. Połączone rozwiązania drzwiowe w obszarze wejścia to kombinacja dostępności, kontroli dostępu, zabezpieczenia przed włamaniem, zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej i niezawodnego odprowadzania dymu w przypadku pożaru.

 • Dwoje identycznych, trzyskrzydłowych, w pełni zautomatyzowanych drzwi rozwieranych kieruje codziennym przepływem gości. Są one również wyposażone w automatyczne łukowe drzwi przesuwne wykorzystywane jako nocne zamknięcie.
 • Dwa dwuskrzydłowe automatyczne wyjścia awaryjne z „silnymi” napędami Powerturn z prawej i lewej strony drzwi karuzelowych zapewniają dostępność i umożliwiają łatwe otwieranie również ręcznie, dzięki funkcji Smart Swing.
 • Jedno z wyjść awaryjnych zostało zaprojektowane jako otwór nawiewu powietrza urządzenia do usuwania dymu i ciepła z chowanymi napędami ramieniowymi K 600. W przypadku pożaru, skrzydła drzwi otwierają się automatycznie szeroko, dzięki czemu może wydostać się dym i ciepło.
 • Dzięki systemowi kontroli dostępu i samoryglującemu się zamkowi antypanicznemu IQ AUT, drugie wyjście awaryjne działa jak drzwi antypaniczne: w przypadku zagrożenia może być otwarte przez każdego od wewnątrz nawet, gdy jest zaryglowane.

Kluczowym elementem bezpieczeństwa całego systemu drzwiowego jest podłączona do sieci jednostka centralna TZ 320: zarządzający budynkiem może w każdej chwili zdalnie zmieniać stan drzwi, regulować je lub zmieniać tryb pracy (np. „stałe otwarcie”) za pomocą systemu techniki sterowania budynkiem. Polecenia sterowania mogą być wydawane dla pojedynczych, kilku lub wszystkich drzwi, które mogą być również programowane czasowo.

Drzwi wielofunkcyjne: wygodne i sterowane centralnie

Wielofunkcyjne drzwi bezpieczeństwa na pierwszym piętrze zapewniają dostęp tylko osobom uprawnionym. Dzięki napędowi GEZE Powerturn F, elektrozaczepowi FT500 i urządzeniu sterującemu drzwiami TZ 320 drzwi pełnią zarówno funkcję drzwi strefy pożarowej, jak i dostępnego wyjścia awaryjnego. Podczas otwierania drzwi zamek wyjścia awaryjnego FTV 320 odblokowuje drzwi, po naciśnięciu przycisku awaryjnego urządzenia sterującego drzwiami lub po włączeniu centrali sygnalizacji pożaru. Drzwi wewnętrzne kompleksu biurowego wyposażone są również w różne warianty elektrozaczepów GEZE, z napędami Powerturn i/lub systemem kontroli dostępu. Podobnie jak drzwi strefy pożarowej, są one podłączone do systemu techniki sterowania budynkiem i mogą być monitorowane i sterowane zdalnie przez zarządzającego budynkiem.

Dobre połączenie: urządzenie do usuwania dymu i ciepła i zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej w jednym

Restauracja dla pracowników z dwojgiem dwuskrzydłowych szklanych drzwi.

Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia usieciowiony za pomocą techniki sterowania budynkiem, pełni również funkcję klimatyzacji . © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia drzwi i sterowanie klimatyzacją w zarządzaniu budynkiem w restauracji firmowej współdziałają w systemie techniki sterowania budynkiem. Dwuskrzydłowe drzwi ewakuacyjne z pełną funkcją antypaniczną zapewniają komfort przechodzenia i pełnią funkcję otworu nawiewnego w przypadku pożaru. W przypadku wykrycia zagrożenia centrala systemu urządzenia do usuwania dymu i ciepła MBZ 300 odblokowuje samoczynnie zamykający się zamek antypaniczny IQ lock AUT i automatycznie otwiera drzwi do maksymalnej szerokości otwarcia za pomocą napędu ramieniowego K 600. Jednocześnie silniki do odprowadzania dymu zostają uruchomione przez centralę trybu oddymiania urządzenia do usuwania dymu i ciepła. Tryb pracy drzwi jest automatycznie przekazywany do systemu zarządzania budynkiem, co pozwala zarządcy budynku na podjęcie natychmiastowych działań: jeśli stan alarmowy zostanie zresetowany, mechanizm podtrzymania położenia otwarcia zamknie się, używając samozamykaczy i automatycznie się zablokuje.

Usieciowienie samozamykaczy i regulacji klimatu

Jednoskrzydłowe szklane skrzydło rozwierane w wersji przeciwpożarowej. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Kompleksowa technika drzwi: precyzyjnie obramowana i sterowana centralnie . © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Zaletą sieciowych systemów drzwiowych w technice sterowania budynkiem jest możliwość ręcznego ustawiania drzwi w tryb wentylacji naturalnej w okresie letnim i zamykania ich elektrycznie za pomocą elektrycznej funkcji podtrzymania otwarcia GEZE w szynach ślizgowych samozamykacza. Za pomocą techniki sterowania budynkiem, zarządzający może określić, kiedy drzwi muszą zostać zamknięte, na przykład po zamknięciu firmy. Zarejestrowany przez system zarządzania budynkiem tryb pracy drzwi jest przekazywany do systemu regulacji klimatu, który następnie może regulować temperaturę w sposób energooszczędny. W ten sposób „inteligentne” sterowanie drzwiami łączy w sobie efektywność energetyczną z zapobieganiem włamaniom.

Produkty GEZE w siedzibie głównej firmy Vector

 • Moduł interfejsu IO 420 BACnet
 • Trzyskrzydłowe, w pełni automatyczne drzwi karuzelowe
 • Napędy drzwi rozwieranych Powerturn
 • Napędy ramieniowe K 600
 • Systemy kontroli dostępu GEZE
 • Samoryglujący zamek antypaniczny IQ AUT
 • Usieciowiona centrala drzwiowa TZ 320
 • Napęd GEZE Powerturn F
 • Elektrozaczep FT500
 • Zamek drzwi ewakuacyjnych FTV 320
 • Sterownik urządzeń do usuwania dymu i ciepła MBZ 300
 • GEZE Cockpit