Referencje

Udana integracja systemów GEZE w ramach techniki sterowania budynkiem (GLT) kampusu Vector IT.

Nowa centrala firmowa specjalistów IT ze Stuttgartu, Vector Informatik, to jak dotąd największy budynek kompleksu firmowego, zbudowany z uwzględnieniem najnowocześniejszej techniki sterowania budynkiem. Firma GEZE przyczyniła się do stworzenia tego „inteligentnego budynku” dzięki swoim skrojonym na miarę cyfrowym rozwiązaniom sieciowym i technologii bezpieczeństwa.

Wszystko pod kontrolą dzięki opartej na protokole BACnet technice sterowania budynkiem

Drzwi karuzelowe w obszarze wejścia kampusu Vector IT. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Ponad 180 rozwiązań drzwiowych firmy GEZE, za pośrednictwem modułów interfejsów IO 420 w systemie automatyzacji budynku GEZE Cockpit połączony w sieć i zintegrowany w ramach techniki sterowania budynkiem BACnet

Firma GEZE zrealizowała w nowym budynku kampusu IT ponad 180 wysokiej jakości, głównie wielofunkcyjnych, bezpiecznych systemów drzwiowych. Aby umożliwić centralne, jednoczesne monitorowanie i sterowanie wszystkimi zautomatyzowanymi systemami drzwiowymi, zostały one połączone w sieć poprzez moduły interfejsów w systemie automatyzacji budynku GEZE Cockpit i zintegrowane w ramach systemu techniki sterowania budynkiem BACnet. Zastosowano przy tym charakterystyczne dla GEZE moduły rozdzielające drzwi: Wszystkie linie zasilające i moduł interfejsu IO 420 zostały połączone w tych centralnych punktach węzłów drzwiowych. Jednolita struktura modułu rozdzielającego drzwi GEZE daje zarządcy budynku możliwość wglądu w punkty styczne z innymi branżami przy każdych drzwiach, a tym samym w cały system sieciowy techniki budynku.

„Inteligentne” drzwi z systemem automatyzacji budynku GEZE Cockpit i modułem interfejsów IO 420

Moduł interfejsów GEZE IO 420 BACnet. Zdjęcie: GEZE GmbH

Serce koncepcji „inteligentnego budynku”: moduł interfejsów GEZE IO 420 BACnet. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit i moduły interfejsów IO 420 przejmują wymianę danych pomiędzy drzwiami a techniką sterowania budynkiem (GLT) za pomocą standaryzowanego protokołu BACnet. Informacje „inteligencji drzwi” (np. stan drzwi otwarte/zamknięte, zablokowane/odblokowane lub usterka) udostępniane są przez moduł IO 420 poprzez BACnet MS/TP. GEZE Cockpit zapewnia przetwarzanie BACnet MS/TP na BACnet/IP. System podaje wszystkie informacje o stanie i funkcji drzwi. Są one przekazywane do centralnego komputera, dokumentowane i przejrzyście wizualizowane. Dzięki filtrowaniu danych przez GEZE Cockpit zyskuje się dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia ruchu danych w sieci.

W przypadku alarmu, usterki lub manipulacji drzwiami zarządcy budynku mogą natychmiast zareagować i np. zwolnić drzwi w celu zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej (tabliczka drogi ewakuacyjnej) lub zablokować zamki antypaniczne.

WIĘCEJ O ZABEZPIECZENIU DROGI EWAKUACYJNEJ

Wolnostojące schody kręcone w foyer kampusu IT. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Wolnostojące schody kręcone w foyer kampusu IT. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Usieciowione systemy drzwiowe w „bramie do kampusu”

Zdjęcie elektrozaczepów z bliska. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Idealne do drzwi oprawionych w precyzyjną ramę: dyskretne elektrozaczepy firmy GEZE.

Otwarte na wysokość wszystkich czterech kondygnacji, przeszklone foyer o powierzchni 500 m² stanowi „bramę do kampusu IT” i zachwyca otwartą, jasną atmosferą. Łączone rozwiązania drzwiowe w obszarze wejścia łączą w sobie dostępność, kontrolę dostępu, antywłamaniowość, zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej i niezawodne oddymianie w razie pożaru.

 • Dwoje identycznych, trzyskrzydłowych w pełni automatycznych drzwi karuzelowych obsługuje codzienny strumień odwiedzających. Dodatkowo są one wyposażone w automatyczne podłogowe drzwi przesuwne jako zamknięcia nocne.
 • Dwoje dwuskrzydłowych automatycznych drzwi ewakuacyjnych z „mocnymi” napędami drzwi rozwieranych Powerturn z prawej i lewej strony drzwi karuzelowych zapewniają dostępność i dzięki funkcji smart swing można je łatwo otworzyć nawet ręką.
 • Jedne z drzwi ewakuacyjnych wyposażone są w siłowniki ramieniowe K 600 jako otwór nawiewowy RWA. W razie pożaru skrzydła drzwi automatycznie otwierają się szeroko, co umożliwia wydostawanie się dymu i gorącego powietrza.
 • Drugie drzwi ewakuacyjne służą dzięki systemowi kontroli dostępu i samoryglującemu zamkowi antypanicznemu IQ lock AUT jako drzwi antypaniczne. W razie zagrożenia każdy może je otworzyć od wewnątrz nawet w stanie zablokowanym.

Wiodącym komponentem bezpieczeństwa całego systemu drzwiowego jest usieciowiona centrala drzwiowa TZ 320: Poprzez technikę sterowania budynkiem zarządcy budynku mogą w każdej chwili zdalnie ustalić status drzwi, dostosować go lub zmienić na tryb pracy (np. „stałe otwarcie”). Centralne polecenia mogą być wydawane dla pojedynczych, kilku lub wszystkich drzwi, a także programowane czasowo.

Drzwi wielofunkcyjne: komfortowe i centralnie obsługiwane

Wielofunkcyjne drzwi bezpieczeństwa na parterze oferują w razie potrzeby dostęp tylko dla osób uprawnionych. Dzięki napędowi GEZE Powerturn F i elektrozaczepowi FT500 oraz centrali drzwiowej TZ 320 służą one jednocześnie jako drzwi strefy pożarowej i ogólnodostępne drzwi ewakuacyjne. W przypadku uprawnionego otwarcia, naciśnięcia przycisku awaryjnego centrali drzwiowej lub wysterowania przez instalację sygnalizacji pożaru blokada drzwi ewakuacyjnych FTV 320 odblokowuje drzwi. Również drzwi wewnętrzne kompleksu biurowego wyposażone są w różne warianty programu elektrozaczepów GEZE z napędami Powerturn i/lub systemem kontroli dostępu. Tak samo jak drzwi strefy pożarowej są one połączone w sieć w ramach techniki sterowania budynkiem i mogą być zdalnie monitorowane i sterowane przez zarządców budynku.

WIĘCEJ O BEZPIECZEŃSTWIE BUDYNKU

Dobre połączenie: usuwanie dymu i ciepła oraz zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej w jednym

Restauracja zakładowa z dwoma dwuskrzydłowymi drzwiami szklanymi.

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia usieciowione poprzez technikę sterowania budynkiem służą także do sterowania klimatyzacją. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

W restauracji zakładowej w ramach techniki sterowania budynkiem współpracują ze sobą mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia i systemy drzwiowe oraz sterowanie klimatyzacją. Dwuskrzydłowe drzwi ewakuacyjne z pełną funkcją antypaniczną umożliwiają poruszanie się po budynku bez barier, a w razie pożaru służą jako otwór nawiewny. W przypadku zagrożenia centrala sterująca usuwania dymu i ciepła MBZ 300 odblokowuje samoryglujący zamek antypaniczny IQ lock AUT i automatycznie otwiera skrzydło drzwi za pomocą siłowników ramieniowych K 600 na maksymalną szerokość otwarcia. Jednocześnie stan alarmowy centrali oddymiania aktywuje silniki oddymiania. Stan drzwi przekierowany automatycznie do techniki sterowania budynkiem umożliwia niezwłoczną reakcję: Jeżeli stan alarmowy zostanie odwołany, mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia zamkną się za pomocą samozamykaczy i samoczynnie się zablokują.

WIĘCEJ O SYSTEMACH ODPROWADZANIA DYMU I CIEPŁA

Połączenie sieciowe samozamykaczy i sterowania klimatyzacją

Jednoskrzydłowe szklane drzwi rozwierane w wersji przeciwpożarowej. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Kompleksowa technologia drzwi: oprawionych w precyzyjną ramę i centralnie sterowanych. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Połączenie sieciowe systemów drzwiowych w technice sterowania budynkiem ma tę zaletę, że drzwi można w lecie lub w celu krótkotrwałej wentylacji naturalnej ustawić ręcznie i poprzez funkcję podtrzymania otwarcia GEZE E elektrycznie zamknąć w szynie ślizgowej samozamykacza. Zarządcy budynku mogą stwierdzić za pomocą techniki sterowania budynkiem, kiedy konieczne jest zamknięcie drzwi, na przykład po godzinach pracy. Stan drzwi zarejestrowany w technice sterowania budynkiem jest każdorazowo przekazywany do sterowania klimatyzacją, która w razie potrzeby może następnie sterować nimi w sposób efektywny energetycznie. Umożliwia to efektywne zarządzanie energią i pomaga oszczędzać koszty ogrzewania oraz chronić zasoby naturalne.
„Inteligentny” sterownik drzwi łączy w ten sposób efektywność energetyczną z antywłamaniowością.

WIĘCEJ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Zrównoważone budownictwo dzięki automatyce budynku

Zgodnie z badaniem Bitkom 1/3 całego zapotrzebowania energetycznego Niemiec przypada na sektor budynków. Budynki – obok komunikacji i produkcji przemysłowej – są tym samym jednym z największych konsumentów energii i źródeł emisji CO2 w Niemczech. Największy potencjał redukcji emisji CO2 tkwi zgodnie z wynikami badania w zmniejszeniu zapotrzebowania cieplnego automatyki budynku. 
Dlatego firma Vector Informatik jako przedsiębiorstwo innowacyjnych technologii postawiła na najnowocześniejszą technikę i koncepcje, za co została wyróżniona przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) platynowym certyfikatem. Projekt otrzymał ponadto diament DGNB za wyróżniającą się architekturę o wyjątkowej jakości w zakresie projektu i kultury budowlanej. Nowy budynek na wiele sposobów przyczynia się do ochrony zasobów. Na przykład materiały budowlane wybrano na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju i zmniejszono zużycie prądu dzięki inteligentnemu sterowaniu budynkiem. Dzięki tym wszystkim działaniom przy bieżącej eksploatacji budynku będzie można uniknąć łącznie około 460 ton emisji CO2 rocznie.

Indywidualne projektowanie drzwi i schematy okablowania

Jak można zaoszczędzić czas i koszty dzięki profesjonalnemu planowaniu od rozpoczęcia projektu, pokazuje modernizacja byłej siedziby głównej firmy Vector. Eksperci firmy GEZE zostali włączeni w ten projekt już na etapie wczesnego planowania. W ten sposób bezpośrednio omówiono i zaplanowano listy i funkcje drzwi. Istniejące drzwi włączono do projektu i uwzględniono rozwiązania doradzane przez firmę GEZE. 

Cenimy sobie partnerów, którzy aktywnie współdziałają koncepcyjnie i twórczo. W przypadku firmy GEZE wiemy, że już w fazie planowania będziemy mogli skorzystać z przewidującego doradztwa, nastawionego na szukanie rozwiązań. Schematy okablowania stworzone specjalnie pod kątem naszego projektu pomogły zaoszczędzić czas i koszty w fazie budowy.

Sebastian Gaiser, kierownik projektu w firmie Vector

Schematy okablowania sporządzone specjalnie dla danego obiektu i koordynacja robót branżowych

Wspólnie z klientem zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy indywidualne schematy okablowania w celu ułatwienia przebiegu budowy i koordynacji punktów stycznych. O czym warto wspomnieć w odniesieniu do tych schematów okablowania stworzonych specjalnie dla klienta i dostosowanych do realizowanego obiektu: Problem punktów stycznych między instalacją drzwiową i elektryczną udało się rozwiązać w ten sposób, że uwzględniono również branże zewnętrzne i odpowiednie kompetencje – co w naszych branżowych doświadczeniach raczej nie jest standardem.

Swoją rolę rozumiemy więc jako oferenta rozwiązań szeroko zakrojonych i całościowych. Oznacza to, że zaopatrujemy naszych klientów nie tylko w doskonałe produkty GEZE. Chcemy naprawdę rozumieć ich potrzeby i wyzwania, jakie napotykają, aby móc rozwiązywać istniejące problemy. Wiemy bowiem dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu i branżowemu, co oznacza połączenie sieciowe w konkretnym projekcie i jakich trudności można się spodziewać.

Christian Schulze Dieckhoff, kierownik sprzedaży GEZE
Firma GEZE oferuje profesjonalne projektowanie, realizację i serwis w ramach całego cyklu użytkowania budynku.

Profesjonalne projektowanie, realizacja i serwis w ramach całego cyklu użytkowania budynku – wszystko z jednego źródła.

Projektowanie, realizacja i serwis – wszystko z jednego źródła

Połączenie indywidualnego zarządzania obiektem, produktów i serwisu GEZE z jednego źródła ma wiele zalet: Klient ma na różnych etapach świadczonej usługi zawsze jednego partnera do kontaktu z firmy GEZE – od projektowania drzwi, przez montaż, aż po bieżącą eksploatację budynku przez serwis GEZE. 

Ten całościowy pakiet jest absolutnie przekonujący: Już przy czterech budynkach firmy Vector Informatik w Stuttgarcie inwestor zaufał rozwiązaniom GEZE, takim jak udana integracja w ramach techniki sterowania budynkiem przez GEZE Cockpit. Uczestniczymy także w projektowaniu kolejnych budynków – oto współpraca realizowana z myślą o przyszłości.

Produkty GEZE w siedzibie firmy Vector

 • modułowy system automatyzacji budynku GEZE Cockpit
 • moduł interfejsów IO 420
 • trzyskrzydłowe, w pełni automatyczne drzwi karuzelowe
 • napędy drzwi rozwieranych Powerturn
 • siłowniki ramieniowe K 600
 • system kontroli dostępu GEZE
 • samoryglujący zamek antypaniczny IQ lock AUT
 • usieciowiona centrala drzwiowa TZ 320
 • napęd GEZE Powerturn F
 • elektrozaczep FT500
 • blokada drzwi ewakuacyjnych FTV 320
 • centrala sterująca usuwaniem dymu i ciepła MBZ 300
 • system samozamykacza z szyną ślizgową TS 5000 R-ISM Ecline