Tematy

Zrównoważone budownictwo: renowacja, nie rozbiórka

Czy twój budynek robi się trochę przestarzały? Może ma stary system ogrzewania, nieszczelne okna, albo praktycznie nie ma izolacji? Jeśli brzmi to znajomo, może warto rozważyć renowację. Można go ocieplić np. współczesnym ogrzewaniem lub zastosować nowoczesną technikę budynku i rozkład pomieszczeń. Aby poprawić efektywność energetyczną i projekt budynku, potrzebne są dobre plany renowacji i przyzwoite środki finansowe.

Konserwacja i modernizacja

Technika drzwiowa GEZE przy wejściach do odnowionego budynku Sihlpost w Zurychu.

Technika drzwiowa GEZE przy wejściach do odnowionego budynku Sihlpost w Zurychu. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

W Niemczech istnieje wiele budynków, które nie są wyposażone w najnowocześniejszą technologię. Rezultat: wysokie zużycie energii, wysokie koszty ogrzewania, obniżona jakość życia – oraz uszczerbek dla klimatu i środowiska. Większość budynków w Niemczech została zbudowana przed pierwszym rozporządzeniem w sprawie izolacji termicznej w 1978 r., w związku z czym wiele z nich wymaga obecnie renowacji, z pewnością jeśli chodzi o zużycie energii przez budynek.

Renowacja budynku jest definiowana jako renowacja konstrukcyjna i techniczna lub modernizacja jednego lub kilku pięter, a nawet całej istniejącej konstrukcji. Z jednej strony, może się ona koncentrować na konserwacji, ale także na usuwaniu usterek (częściowa renowacja). Często przestarzałe urządzenia i technika budynku są zastępowane i uzupełniane przez nowoczesne rozwiązania (pełna renowacja).

Główną rolę w renowacji odgrywają: okna i drzwi

W ramach renowacji, zewnętrzna powłoka budynku, ściany, dach i podłogi często wyposażane są w izolację termiczną. Ponadto, okna i drzwi, system ogrzewania, instalacje elektryczne i sanitarne są zazwyczaj odnawiane, usuwane lub wymieniane.

Efektywna energetycznie renowacja się opłaca

Renowacja ukierunkowana na energię jest ważnym elementem w osiąganiu celów klimatycznych niemieckiego rządu federalnego i UE. Ponad 18 milionów budynków mieszkalnych i około 1,7 budynków niemieszkalnych w Niemczech (np. biurowce, budynki firmowe, szpitale, szkoły, uniwersytety, ośrodki sportowe, teatry i kościoły) powinno do 2050 r. stać się w zasadzie „neutralne dla klimatu”, co oznacza, że nie będą one produkować praktycznie żadnego CO2. Związane z energią modernizacje budynków niemieszkalnych często zwracają się dość szybko, ponieważ na ogół takie budynki zużywają znacznie więcej energii niż budynki mieszkalne. Profesjonalna renowacja i nowoczesna technika budynku może czasami zmniejszyć zużycie energii nawet o 80 procent.

Ponadto rząd niemiecki zapewnia finansowanie renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych za pośrednictwem grupy bankowej KfW. Fundusze rozwojowe w postaci pożyczek i dotacji są dostępne na pełne renowacje, a także na indywidualne działania, takie jak izolacja, wymiana okien, urządzeń klimatyzacyjnych i automatyzacji budynków.

Fundusze KfW na renowację budynków

Za pośrednictwem Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) rząd federalny Niemiec wspiera renowacje budynków dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i władz lokalnych w formie pożyczek lub dotacji inwestycyjnych. Podstawowym kryterium uzyskania finansowania jest fakt, że renowacja prowadzi do osiągnięcia normy Efektywny Dom (Efficiency House) KfW. Efektywny Dom KfW jest standardem technicznym, który KfW stosuje do swoich produktów finansowych. Różne dane liczbowe wskazują, jak wysokie jest roczne zapotrzebowanie nieruchomości na energię pierwotną w porównaniu z podobnym nowym budynkiem. Uwaga: im niższa jest ta liczba, tym większa jest efektywność energetyczna i tym wyższa jest dotacja.

Dotacji podlegają również usługi doradcze

Dotacja KfW jest często uzależniona od zaangażowania eksperta ds. efektywności energetycznej. Oznacza to na przykład, że osoby prywatne i władze lokalne mogą otrzymać pomoc KfW (dotację na wsparcie budowy), jeśli wsparcia w zakresie planowania i budowy udzieli ekspert ds. efektywności energetycznej.

Przejdź do różnych możliwości finansowania oferowanych przez KfW

Renowacja w celu poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i dostępności

Podstawowym celem renowacji jest oczywiście wdrożenie działań oszczędzających energię – i to z powodu wielu form dostępnych dotacji. Jednakże powodem do renowacji może być również zmiana sposobu użytkowania. Często pozostawia to właścicielom inne kwestie do rozstrzygnięcia. Na przykład, jeśli budynek nie spełnia już nowoczesnych standardów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej przy przebudowie na żłobek dla dzieci. Albo jeśli nowoczesne użytkowanie wymaga innego układu piętra. Można również przeprowadzić renowacje, aby umożliwić dostęp bez barier i dostosować budynek do życia i pracy osób niepełnosprawnych.

Finansowanie KfW pozwala właścicielom również na przeprojektowanie budynku przy jednoczesnym zwiększeniu jego efektywności energetycznej. Oznacza to, że stary budynek można wyremontować i przekształcić w inteligentny budynek.

GEZE zapewnia wsparcie podczas prac renowacyjnych

GEZE wspiera zarówno nowe projekty budowlane, jak i prace nad istniejącymi budynkami poprzez opracowywanie i dostarczanie nowych koncepcji energooszczędnej techniki wentylacyjnej oraz ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla wszystkich. W oszczędzaniu energii pomagają różne produkty GEZE, w tym regulacja klimatu wewnętrznego za pomocą zautomatyzowanych okien, samozamykaczy i sieci inteligentnych budynków. Rozwiązania drzwiowe GEZE zapewniają dostępność, bezpieczne drogi ewakuacyjne i efektywność energetyczną.

Renowacja istniejących budynków

Rozwiązania GEZE są stosowane nie tylko w nowych budynkach. Przy niewielkim dodatkowym wysiłku mogą być one również instalowane w starych lub istniejących budynkach – pomagając przy tym oszczędzać energię i pieniądze.

Logo dla członków Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego

Logo dla członków Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego

GEZE jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB)

Produkty i rozwiązania GEZE wspierają budownictwo ekologiczne (Green Building). Green Building oznacza nowoczesne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i pomagające oszczędzać zasoby budownictwo oraz renowację budynków w harmonii z ludźmi i przyrodą.

GEZE jest aktywnym członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB). Celem tej organizacji non-profit jest zachęcanie do zrównoważonego budownictwa i użytkowania wybudowanego środowiska.

Newsletter DGNB regularnie informuje o nowościach ze świata budownictwa ekologicznego.

Zapisz się do newslettera DGNB

Więcej o ekologicznych budynkach

Szczegółowe propozycje dotyczące automatyzacji budynków i renowacji fasady

Przy renowacjach najważniejsze jest planowanie. Pomysły i konkretne sugestie dotyczące automatyzacji budynków i inteligentnych rozwiązań technicznych dla fasad należy opracowywać możliwie jak najwcześniej:

  • automatyczne wychładzanie nocą
  • różne szerokości otwarcia dla okien i drzwi, np. z ustawieniem na lato/zimę
  • termicznie rozdzielone, izolowane profile okienne

Łatwy montaż

Do renowacji stosuje się wiele produktów GEZE, ponieważ często można je łatwo zainstalować. Systemy automatycznych drzwi rozwieranych charakteryzują się na przykład prostym procesem montażu i oferują możliwość doposażenia.

Jest to prosty i elastyczny sposób na wyprzedzanie często aktualizowanych norm DIN i przepisów technologicznych, których należy przestrzegać podczas renowacji.

Więcej na naszej playliście na YouTube, w tym filmy instalacyjne

Ułatwione doposażenie i modernizacja

Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwany okres eksploatacji i przydatności techniki budynku był zawsze krótszy od okresu eksploatacji samego budynku. Systemy techniczne trzeba od czasu do czasu wymieniać. A wymagania dotyczące techniki budynku, w szczególności bezpieczeństwa budynków, zmieniają się również w wyniku zmian w przepisach prawnych, np. w normie DIN 18650.

Eksperci serwisowi GEZE posiadają wieloletnie doświadczenie i w pełni rozumieją wszystkie wymagania stawiane systemom zarządzania budynkami. Jest to poparte ciągłym szkoleniem w zakresie zmieniających się rozporządzeń i dyrektyw. Oferujemy Państwu nowe, przyszłościowe rozwiązania produktowe, począwszy od automatyzacji Państwa drzwi, a skończywszy na wyposażeniu lub modernizacji Państwa budynku w rozwiązania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. I oczywiście oferujemy Państwu możliwość aktualizacji lub zmiany napędów innych producentów.