Tematy

Zoptymalizowana energetycznie konstrukcja z inteligentnymi fasadami

Energia, którą zużywamy jest ograniczona i cenna. Staramy się więc budować w sposób zoptymalizowany pod względem energetycznym. Wymaga to większej komunikacji i współpracy pomiędzy mechanizmami. Celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną do użytkowania budynku do minimum – najlepiej nawet do zera. Oznacza to, że należy zmniejszyć zużycie energii na potrzeby wentylacji, oświetlenia i chłodzenia – na przykład dzięki inteligentnym fasadom, które aktywnie i automatycznie reagują na swoje otoczenie. Dlatego oszczędzające zasoby naturalne, efektywne energetycznie rozwiązania fasadowe rozpoczynają się od inteligentnego i wielozadaniowego planowania i projektowania.

Wysokie wymagania stawiane nowoczesnym fasadom budynków.

W przeszłości skupiano się na wyglądzie fasady. Często podkreślała ona społeczny status właściciela. I estetyczny styl architekta!

Dzisiejsze budynki nadal muszą wyglądać imponująco, ale ich właściciele i zarządcy stoją obecnie przed znacznie większymi wymaganiami dotyczącymi fasad budynków: muszą chronić przed deszczem, czynnikami atmosferycznymi, ogniem i włamaniem, a jednocześnie regulować dopływ światła i wentylację w sposób możliwie najbardziej zautomatyzowany, zapewniając ochronę przed słońcem i minimalizując wpływ zimna i ciepła. W ten sposób pomagają one oszczędzać energię, a nawet przyczyniają się do jej wytwarzania.

Ale co sprawia, że fasada jest inteligentna? Aby sprostać tym wymaganiom, poszczególne elementy fasady muszą być połączone w sieć. Indywidualne rozwiązania, takie jak wentylacja, ogrzewanie lub dostępność, mogą oczywiście same w sobie być inteligentne.

Fasadę można określić jako prawdziwie „inteligentną”, jeżeli wykorzystuje ona naturalne, odnawialne źródła energii, takie jak promieniowanie słoneczne, przepływ powietrza i energia geotermalna w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

Andrea Compagno: inteligentne szklane fasady – materiał, zastosowanie, design, Birkhäuser 2002

Inteligentna fasada wymaga wielu czujników do pomiaru wszystkich możliwych czynników zewnętrznych, na przykład wiatru i przekazywania tych odczytów do sterownika. Bramki umożliwiają wzajemną komunikację urządzeń podłączonych do sieci. Sieć może być sterowana kablowo lub radiowo.

Aby osiągnąć efektywną interakcję pomiędzy wszystkimi używanymi czujnikami, napędami i elementami fasadowymi, muszą one być połączone w sieć – podobnie jak układ nerwowy. Wszystkie komponenty i funkcje są połączone i zintegrowane. System automatyzacji budynku służy jako centralny „mózg”. Analizuje on wszystkie dane pod kątem wymagań, aby odpowiednio regulować i kontrolować moduły fasady. Na przykład można inteligentnie sterować zaworami grzejników, włącznikami światła, ściemniaczami lub urządzeniami elektronicznymi, jak również całą technologią bezpieczeństwa z automatycznymi roletami lub systemami antywłamaniowymi i wentylacją.

Wytwarzanie energii przez fasady

Istnieją już przykłady tego zjawiska. Zazwyczaj oferują one wysoką dźwiękoszczelność, w połączeniu z samoregulującymi się środkami ogrzewania, wentylacji i ochrony przed słońcem, które dostosowują się do zmiennych warunków świetlnych i klimatycznych. Niektóre z nich wykorzystują już energię słoneczną do komfortowego ogrzewania i klimatyzacji wnętrz.

Na szczególną uwagę zasługują tu szklane fasady i panele słoneczne. Dlatego, że szklane fasady mogą generować energię z promieniowania słonecznego w postaci ciepła i światła dziennego.

Naukowcy i przemysł budowlany coraz częściej pracują nad rozwojem i produkcją takich energooszczędnych fasad. Systemy inteligentnych fasad stanowią szczególnie obiecującą technologię dla nowych budynków i energooszczędnych renowacji budynków. Oszczędność energii dzięki inteligentnym fasadom działa już bez żadnych problemów. Przykładowo, inteligentne okna mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii dzięki automatycznej wentylacji i jednocześnie podnieść komfort użytkowników budynku.

Aktywne klimatycznie fasady od GEZE

Rozwiązania sieciowe GEZE dla inteligentnych fasad

Rozwiązania sieciowe GEZE dla inteligentnych fasad

Jako dostawca systemu, GEZE łączy systemy bezpieczeństwa i techniki napędowe do drzwi i okien, tworząc innowacyjne, sieciowe i modułowe rozwiązania. Inteligentna interakcja automatycznych dysków okiennych i specjalnych czujników, które wykrywają oddziaływanie środowiska zewnętrznego i klimatu wewnętrznego, pozwala na stworzenie sieciowej fasady „aktywnej klimatycznie”. Przyczynia się to do zwiększenia efektywności energetycznej, np. poprzez automatyczne otwieranie okien w ciepłą letnią noc.

Ochrona przeciwsłoneczna odgrywa również ważną rolę dla bilansu energetycznego budynków i dobrego samopoczucia ich użytkowników. Centrale pogodowe mogą służyć np. do sterowania systemami ochrony przeciwsłonecznej. Aktywne klimatycznie fasady poprawiają również jakość powietrza w pomieszczeniach: jest ono monitorowane za pomocą czujników CO2, sprawdzany jest klimat w pomieszczeniach, a dzięki wentylacji szczelinowej redukowane są przeciągi. Wreszcie, fasady aktywne klimatycznie gwarantują bezpieczną eksploatację. Okna i żaluzje zamykają się automatycznie przy burzliwej pogodzie, a zależne od czasu zamykanie okien zapobiega ich niezamierzonemu otwarciu.

Broszura poświęcona integracji systemów GEZE (3,13 MB)

Systemy napędowe GEZE do naturalnego przewietrzania oraz usuwania dymu i ciepła

Napędy okienne GEZE obsługują wiele różnych rodzajów okien – zarówno do naturalnego przewietrzania, jak i jako rozwiązania nawiewne i wywiewne do bezpiecznego i szybkiego naturalnego usuwania dymu i ciepła (NRA i RWA). W nowoczesnych fasadach szklanych napędy Geze można stosować np. do automatycznego otwierania bardzo dużych i ciężkich okien oraz elementów fasadowych (do 250 kg), a także okien odstawnych (PAF), nawet przy dużym obciążeniu wiatrem.

W przypadku pożaru, niezawodne usuwanie dymu pozwala ludziom przeżyć. Oprócz funkcji urządzeń do usuwania dymu i ciepła, centrale oddymiania urządzeń do usuwania dymu i ciepła z technologią magistrali cyfrowej mogą wizualizować sygnały zwrotne z napędów okiennych i łączyć w sieć inne elementy, takie jak czujniki wiatru i deszczu, czujniki temperatury i przyciski wentylacyjne. Dlatego też rozwiązania dla urządzeń do usuwania dymu i ciepła można stosować również do wentylacji – i oprócz zastosowania w przypadku pożaru, można je stosować również do innych celów.

Przemysłowe know-how dla inteligentnych fasad

GEZE wspiera architektów w planowaniu i opiera się na wieloletnim doświadczeniu oraz branżowym know-how przy tworzeniu indywidualnych koncepcji inteligentnych fasad!

Fasady są bardzo ważne dla wyglądu i konstrukcji budynku, dlatego GEZE oferuje architektom doskonałe rozwiązania – wszystko z jednego źródła. GEZE pomaga również spełnić szereg wymagań stawianych budynkom: dostępność, efektywność energetyczną, ochronę przeciwpożarową, drogi ewakuacyjne, jak również design i komfort.

Pomoc w obliczeniach dotyczących okien i automatyzacji budynków

GEZE Win Calc: narzędzie obliczeniowe dla techniki okiennej umożliwia obliczenie ręcznych rozwiązań przewietrzania, elektrycznie sterowanych okien przewietrzających, okien RWA, jak również NRWG oraz zaprojektowanie odpowiedniej centrali zasilająco-sterującej. Możliwe są również obliczenia napędów z konfigurowanym skokiem oraz inne specjalne rozwiązania. Do dokumentacji dołączone są raporty obliczeniowe i listy części.

Indywidualne rozwiązania serwisowe i holistyczne wsparcie

GEZE oferuje wartość dodaną poprzez unikalną obsługę klienta w całym cyklu użytkowania produktów. GEZE oferuje różne usługi, takie jak montaż, pakiety posprzedażowe, konserwacja i naprawy. GEZE chętnie doradzi także przy renowacji, modernizacji lub doposażeniu istniejących budynków.