Tematy

Automatyczna wentylacja przez okna – naturalna i energooszczędna

Automatyczne koncepcje wentylacji oparte na naturalnej wentylacji okien zapewniają większą higienę powietrza w pomieszczeniach we wszystkich typach budynków. W porównaniu z tradycyjnymi instalacjami klimatyzacji są nawet lepszą, bardziej energooszczędną opcją dostarczania świeżego powietrza. Wymiana powietrza odbywa się bez wentylatorów, wyłącznie przez okna poprzez różnicę temperatur i ciśnienie wiatru.

Systemy wentylacji okien: świeże powietrze dla zdrowego klimatu w pomieszczeniach

Bóle głowy, zmęczenie lub reakcje alergiczne – złe i zużyte powietrze w budynkach ma dla wielu osób nieprzyjemne konsekwencje. Lepsza izolacja w nowoczesnych lub odnowionych budynkach oznacza, że świeże powietrze praktycznie nie dostaje się do budynku. Pogarsza to w ogromnym stopniu higienę powietrza w pomieszczeniach. Skutkiem jest większe zanieczyszczenie i rozwój pleśni. W większości przypadków najlepiej zwalczyć to prostym sposobem: wentylacją grawitacyjną przez okna.

 Automatyczne otwieracze okien zapewniają komfortowy klimat w pomieszczeniu.

Automatyczne otwieracze okien zapewniają komfortowy klimat w pomieszczeniu. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Wentylacja ręczna czy system wentylacji maszynowej?

W przypadku wietrzenia ręcznego obowiązują następujące zasady: Krótkie i intensywne wietrzenie – tzw. wietrzenie uderzeniowe – jest lepsze niż trzymanie okien uchylonych przez dłuższy czas. Wietrzenie ręczne ma jednak tę wadę, że należy je wykonywać świadomie. Ale to, kiedy i na jak długo ktoś otwiera okna jest raczej przypadkowe – bo człowiek nie ma czujnika „złego powietrza”.

Natomiast system wentylacji maszynowej to urządzenie techniczne służące do automatycznego dostarczania powietrza zewnętrznego do pomieszczeń lub odprowadzania powietrza „zużytego”. Rozróżnia się systemy scentralizowane i zdecentralizowane. W zależności od zastosowania dostępne są systemy z kontrolowanym nawiewem (system nawiewny), kontrolowanym wywiewem (system wywiewny) lub kombinowane systemy nawiewno-wywiewne

  • Scentralizowane systemy wentylacyjne pracują z odzyskiem ciepła i składają się z urządzenia wentylacyjnego z wentylatorami i wymiennikiem ciepła oraz z przynależnego systemu dystrybucji powietrza, poprzez który powietrze jest zasysane lub odprowadzane w sposób kontrolowany.
  • Zdecentralizowane systemy wentylacyjne zazwyczaj nie posiadają systemu przewodów powietrznych, ale składają się z kilku małych urządzeń , które są wbudowane bezpośrednio w ścianę zewnętrzną.

Wymaganą wydajność powietrza system wentylacyjny określa w zależności od zapotrzebowania. Ten rodzaj kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (KWL) wiąże się jednak z wysokimi kosztami ze względu na zapotrzebowanie na energię i miejsce. Systemy te wymagają również wielu prac konserwacyjnych; na przykład filtry muszą być regularnie czyszczone i wymieniane. W przeciwnym razie roztocza mogą z czasem osadzać się w systemie i być rozprowadzane ze świeżym powietrzem we wszystkich pomieszczeniach, co znacznie pogarsza higienę powietrza, a w najgorszym przypadku wywołuje problemy zdrowotne. Dotyczy to zarówno systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, hotelach, szkołach itp.

Atrakcyjna alternatywa dla instalacji wentylacyjnej: automatyczna wentylacja okien

Atrakcyjną alternatywą dla systemów wentylacji maszynowej jest automatyczna wentylacja przez okna uruchamiane silnikiem, czyli system wentylacji okien. Taka forma wentylacji pomieszczeń i mieszkań umożliwia uzyskanie dobrej jakości powietrza bez dużych wydatków energetycznych. Czujniki mierzą np. zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz automatycznie regulują otwieranie i zamykanie okien. Wymiana powietrza odbywa się poprzez naturalne różnice temperatur pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem oraz poprzez ciśnienie wiatru. Latem ta wentylacja okienna zapewnia klimatyzację budynku w chłodnych godzinach nocnych. Dzięki temu ta forma wentylacji gwarantuje dobrą jakość powietrza bez użycia wentylatorów napędzanych prądem.

Zalety automatycznych systemów wentylacji okien

  • Komfort: dzięki automatyzacji możliwe jest indywidualne i elastyczne sterowanie.
  • Jakość powietrza w pomieszczeniu: na przykład zapobieganie ewentualnym szkodom spowodowanym wilgocią
  • Poprawa higieny powietrza w pomieszczeniach i ograniczenie miejsc transmisji bakterii, zarazków i wirusów

Warunek: okna z napędem elektrycznym

Dobra jakość powietrza w budynkach przez cały czas – dzięki odpowiedniej technologii okien

Dobra jakość powietrza w budynkach przez cały czas – dzięki odpowiedniej technologii okien © Exorbitart / GEZE GmbH

Okna z napędem elektrycznym mają już na przykład możliwość automatycznego otwierania i zamykania za pomocą zegara sterującego. Jednak automatyczna wentylacja ma najlepszą skuteczność, gdy jest sterowana przez czujniki. To sterowanie wentylacją monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu, a regulacja zapewnia niezbędne stany okien. Użytkownicy mogą jednak również w trybie automatycznym w każdej chwili interweniować i wygodnie obsługiwać napędy za pomocą przycisków przewietrzania. Prowadzi to do wysokiej akceptacji ze strony użytkownika budynku. Automatyczna wentylacja okien opiera się na określonych ustawieniach:

Współczynniki otwarcia okna sterowanego czujnikiem

  • Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna oraz różnica między tymi wartościami
  • Siła i kierunek wiatru oraz opady
  • Czas użytkowania, np. pory dnia, dni powszednie i weekendy
  • Jakość powietrza w pomieszczeniach: wilgotność powietrza, wartości CO2 lub VOC i temperatura w pomieszczeniach

Automatyka budynku dzięki zintegrowanej technice sterowania

Nowoczesna technika sterowania pozwala na elastyczne i bezstopniowe ustawienie skoku wentylacji, prędkości otwierania i czasu wentylacji dla każdego okna. Napędy można dopasować do różnych rozmiarów okien i szerokości otwarcia, dzięki czemu możliwe są rozwiązania dopasowane do obiektu. W razie potrzeby zintegrowany tryb synchroniczny napędów GEZE IQ windowdrive umożliwia rzeczywistą synchronizację do czterech napędów okiennych i dwóch siłowników ryglujących.

Dzięki naszym inteligentnym systemom wentylacji okien torujemy drogę do bardziej zrównoważonego rozwoju w nieruchomościach publicznych i prywatnych. W ten sposób umożliwiamy realizację nowoczesnych koncepcji inteligentnego budynku.

Sven Kuntschmann, kierownik segmentu technologii okien GEZE

Automatyczne sterowanie oknami w celu wentylacji można połączyć w sieć z kompleksowym systemem sterowania klimatem w pomieszczeniu i budynkiem, który steruje również np. żaluzjami, markizami i roletami, a także ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem i urządzeniami alarmowymi.

Inteligentne połączenie sieciowe z centralnym sterowaniem wentylacją jest korzystne zwłaszcza w przypadku dużych budynków, ponieważ nie trzeba tu zamykać okien ręcznie. Wysterowanie odbywa się za pomocą protokołów magistrali polowej. Napędy mogą realizować „inteligentną” technikę budynku poprzez instalacje radiowe, KNX lub BACnet i w ten sposób umożliwić „inteligentne” fasady.

Zwiększona higiena powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenie miejsc transmisji wirusów itp.

Federalne Ministerstwo Zdrowia zaleca odpowiedni dopływ świeżego powietrza w celu poprawy higieny powietrza w pomieszczeniach. Naukowcy podejrzewają również, że w zamkniętych pomieszczeniach może istnieć większe ryzyko zakażenia przez aerozole. Zautomatyzowane napędy okien, które można obsługiwać bez dotykania, umożliwiają regularny dopływ świeżego powietrza, a dodatkowo zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowników: jeśli okna nie muszą być otwierane ręcznie, nie dochodzi do przenoszenia bakterii, zarazków i wirusów przez dotyk.

Pobierz ulotkę z poradami dotyczącymi higieny w zakresie wentylacji grawitacyjnej (PDF | 0.97 MB)

Dlatego rozwiązania wentylacji automatycznej przez okna są również szczególnie przydatne w szpitalach, zakładach opiekuńczych lub innych budynkach, które koncentrują się na rekonwalescencji i dobrym samopoczuciu użytkowników zgodnie z podejściem „architektury medycznej”.

Dowiedz się więcej o architekturze medycznej

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA GEZE DLA DOBREGO KLIMATU W POMIESZCZENIU (PDF | 0.97 MB)

FAQ: automatyczna wentylacja okien

Planowanie indywidualne i obiektowe

GEZE wspiera planowanie automatycznych systemów wentylacyjnych odpowiednimi koncepcjami wentylacji. Zwłaszcza architekci cenią subtelne i minimalistyczne wzornictwo. Nowe napędy są dyskretne i doskonale dopasowane kolorystycznie. Dzięki temu harmonijnie wkomponowują się w każdą fasadę.

Ponadto oferujemy teksty specyfikacji przetargowej dla architektów, rysunki CAD oraz koncepcje podnoszenia klas efektywności budynków.

Dowiedz się, co należy uwzględnić przy planowaniu napędów okiennych.

Wszechstronne kompetencje z jednego źródła

GEZE wspiera producentów i instalatorów w szybszej i prostszej realizacji projektów, udostępniając schematy okablowania i dopuszczenia. Na szczególną uwagę zasługuje nasze oprogramowanie konfiguracyjne Win Calc 2.0. Konfigurator technologii okien GEZE wykonuje wszystkie skomplikowane obliczenia związane z koncepcją systemu okien: szybko, łatwo i komfortowo. Program umożliwia obliczenia dla okien wentylacyjnych oraz odprowadzania dymu i ciepła sterowanych ręcznie lub wyposażonych w silnik elektryczny, jak i urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Program przejmuje wszystkie obliczenia i wyprowadza wszystkie możliwe do zastosowania rozwiązania napędowe.

Do portalu klienta GEZE

Kompleksowa obsługa od samego początku

GEZE oferuje kompleksową obsługę w zakresie montażu i konserwacji systemów. Dodatkowo udostępniamy oczywiście odpowiednie instrukcje montażu.

Technologia okien GEZE spełnia wszystkie potrzeby