Architektura uzdrawiająca – czyli w jaki sposób planowanie budynku sprzyja dobremu samopoczuciu i leczeniu

Szpitale i domy opieki muszą oczywiście być czyste, higieniczne, a w niektórych strefach nawet zupełnie wolne od zarazków. Muszą również spełniać przepisy w sprawie dostępności i ochrony przeciwpożarowej. Oznacza to, że środowisko może często wyglądać na sterylne, funkcjonalne, lecz nieszczególnie przyjemne. Jednocześnie takie budynki muszą ciągle zapewniać atmosferę, która sprzyja dobremu samopoczuciu i rekonwalescencji pacjentów i pensjonariuszy, a także personelu oraz odwiedzających. Połączenie tych różnych potrzeb czyni planowanie budynku złożonym zadaniem.

Przepisy dotyczące higieny a dobre samopoczucie – sprzeczne wymagania?

© GEZE

Z jednej strony istnieją przepisy dotyczące higieny i środki uważane za niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom i odwiedzającym. Z drugiej strony środowisko musi być jak najbardziej komfortowe, ale jednocześnie zapewniać otwartość, bezpieczeństwo i wypoczynek. Architektura uzdrawiająca polega zatem na połączeniu architektury i zdrowia z ukierunkowaniem na kluczowe kwestie: W jaki sposób architektura może przyczyniać się do leczenia? W jakim zakresie pozytywnie postrzegane środowisko wpływa na zachowanie zdrowia? Oprócz braku oznakowania czynniki, takie jak stres, hałas, ciemność i niska jakość powietrza mają negatywny wpływ na dobre samopoczucie ludzi, a zatem również na ich rekonwalescencję. Dobre oznakowanie, oświetlenie i wentylacja stanowią więc kluczowe czynniki dla zapewnienia pozytywnego rezultatu.

Jeden budynek – miejsce różnych doświadczeń dla różnorodnych grup użytkowników

Konstrukcja szpitala lub domu opieki nie odbiega zbytnio od struktury małego miasteczka. Znajdują się tam sale dla rodzin, sale intensywnej opieki, organizacje pomocy, parki, a w licznych przypadkach nawet kaplica. Ta duża liczba różnych obszarów musi zatem zapewniać pozytywne doświadczenie wszystkim grupom użytkowników: pacjentom, pensjonariuszom oraz odwiedzającym. Domy opieki są także miejscem pracy wielu specjalistów, a dobre samopoczucie personelu ma bezpośredni wpływ na pacjentów i pensjonariuszy.

Bezdotykowe wchodzenie do pomieszczeń dzięki drzwiom automatycznym

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Elementy takie jak dostępność, strefy relaksu i widokowe odgrywają ważną rolę w architekturze szpitala. Jednak światło dzienne i dopływ świeżego powietrza również mają duży wpływ na planowanie budynku. Z tego względu nowoczesna architektura skupia się na aktywnym wykorzystaniu tych swobodnych form terapii i stosuje na przykład fasady z dużymi oknami lub naświetlami. Temat wentylacji naturalnej również ma duże znaczenie, ponieważ wymaga pełnej integracji rozwiązań drzwi i okien z planowaniem budynku. Drzwi automatyczne gwarantują wszechstronny i bezdotykowy dostęp, zapewniając wysoki poziom higieny – zarówno na korytarzach, w obszarach wypoczynkowych, jak i w salach operacyjnych. Napędy okienne w połączeniu z systemem automatyzacji budynku tworzą automatyczną wentylację, która również zapewnia bezdotykowy i komfortowy klimat otoczenia. W ten sposób automatyczne drzwi i okna spełniają wymagania rozwiązań ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania dymu i ciepła przy jednoczesnym wspieraniu koncepcji architektury uzdrawiającej.

Lepsza higiena szpitalna – dzięki systemom drzwi i okien GEZE

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Aby zapewnić pomyślne wdrożenie koncepcji architektury uzdrawiającej, oferujemy różne komponenty i funkcje dostosowane do wymagań higieny, dostępności i bezdotykowej obsługi okien i drzwi w szpitalu. Może to na przykład polegać na ochronie procesu rekonwalescencji pacjentów poprzez ciągłą bezdotykową, a zatem wolną od zarazków, obsługę drzwi i okien. Innym przykładem mogą być środki, które sprzyjają leczeniu, zdrowiu i dobremu samopoczuciu, jak dopływ świeżego powietrza. Wyposażyliśmy już liczne domy opieki i placówki opieki zdrowotnej w nasze rozwiązania z zakresu drzwi i okien.

Cały sektor opieki zdrowotnej przechodzi zmianę: nie dotyczy to tylko domów opieki, wszystkie szpitale również muszą stać się bardziej przyjemne i komfortowe dla pacjentów, personelu i odwiedzających, a nie wyłącznie pełnić funkcję leczniczą. Naszym zadaniem jest tutaj aktywna pomoc w kształtowaniu tego procesu zmiany poprzez nasze rozwiązania i produkty.

Karen Sum, Head of Global Account Management

GEZE wspiera kluczowe cele architektury uzdrawiającej

Architektura uzdrawiająca polega na wspomaganiu pacjentów i pensjonariuszy w procesie zdrowienia i rekonwalescencji. Aby sprzyjać leczeniu i dobremu samopoczuciu, cele architektury uzdrawiającej obejmują:

Więcej o architekturze uzdrawiającej (PDF | 693 KB)

Zintegrowane planowanie budynku wspólnie ze wszystkimi interesariuszami jest częścią sukcesu

© GEZE

Połączenie potrzeb różnych grup użytkowników, takich jak pacjenci, pracownicy oraz zarządcy itp., jest prawdziwą próbą pogodzenia interesów, która w celu wdrożenia wymaga zaangażowania wielu osób z różnych branż. Nasze zintegrowane podejście i międzybranżowe wykorzystanie naszych produktów jest dużą zaletą we wrażliwym sektorze opieki zdrowotnej. Bez względu na to, czy chodzi o dostępność dla pacjentów lub pensjonariuszy, wygodę i bezpieczeństwo personelu opieki lub chroniony i wolny od zarazków dostęp do czystych pomieszczeń – nasza gama produktów i rozwiązań spełnia wiele z tych wymagań. Architektura uzdrawiająca zaczyna się od doświadczeń użytkowników i zbiorczych możliwości wprowadzenia ulepszeń. Wszyscy użytkownicy budynku muszą wypowiedzieć się i wyrazić opinię, aby uczynić architekturę uzdrawiającą pomyślnym przedsięwzięciem w instytucjach opieki zdrowotnej, a także aby zapewnić sukces finansowy zarządcy. Ważną kwestią jest zintegrowane planowanie budynku, które od samego rozpoczęcia projektu angażuje wszystkie grupy produktów. Z przyjemnością udzielamy wsparcia w tym zakresie dzięki naszej rozległej wiedzy o obiektach BIM.

Dowiedz się więcej o obiektach BIM GEZE

Zorientowane na użytkownika i ekonomiczne – rozwiązania GEZE w sektorze opieki zdrowotnej

Podejście to nie tylko zwiększa wydajność pracowników, lecz także skraca czas pobytu pacjentów w szpitalu. Najnowsze przykłady pokazały, w jaki sposób dobrze przemyślana architektura i design, które sprzyjają leczeniu, mogą mieć wymierny wpływ na rekonwalescencję pacjentów, w tym na skrócenie pobytu w szpitalu, mniejszą liczbę zakażeń szpitalnych i zmniejszenie bólu. Ogólnie środki te mogą poprawić wyniki finansowe szpitali i domów opieki.

Nasze pakiety rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej

Sala operacyjna z hermetycznymi drzwiami w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Bez względu na to, czy chodzi o zmniejszenie hałasu, wspieranie użytkowników, dla których przemieszczanie się jest utrudnione, dyskretne środki bezpieczeństwa czy wentylację naturalną – GEZE rozumie podstawowe funkcje wydajnego obiektu, który roztacza atmosferę dobrego samopoczucia. Połączone, międzygrupowe zastosowanie naszych produktów jest widoczne w dostosowanych pakietach dla placówek opieki zdrowotnej – od wejść, przez korytarze, sale rekreacyjne, poczekalnie, po sale operacyjne, laboratoria i pomieszczenia administracyjne. Pakiety te to odpowiedź na typowe wyzwania dzięki wstępnie skonfigurowanemu zestawowi rozwiązań systemowych, które maksymalizują korzyści dla klienta – a to wszystko naturalnie przy idealnej integracji z systemem automatyzacji budynku przez myGEZE Control.

Bliższe spojrzenie na korzyści zapewniane przez nasze produkty

 • Połączone korzyści: lepsza jakość powietrza i mniejsze koszty energii dzięki projektom drzwi i okien umożliwiającym wentylację naturalną.
 • Zmniejszenie hałasu: ciche napędy i technologia tłumienia zamykania drzwi oraz automatyczna izolacja akustyczna zmniejszają hałas.
 • Lepsza higiena: bezdotykowe wejście i wyjście z pomieszczeń
 • Dostępność: dostęp dla osób o ograniczonej mobilności zapewniany przez systemy drzwi automatycznych.
 • Mniejsze koszty energii: inteligentne projektowanie klimatu za pomocą kontrolowanego zarządzania oknami i drzwiami w zależności od temperatury i częstotliwości dostępu.
 • Maksymalne bezpieczeństwo: niezawodne usuwanie dymu i ciepła z użyciem stosownych projektów i systemów.

Szczegóły naszych specjalnych pakietów rozwiązań

Z przyjemnością dostosujemy ofertę do szczególnych wymagań klienta oraz w pełni dopasujemy niżej opisane pakiety do jego potrzeb. Możemy zindywidualizować nasze przykładowe pakiety rozwiązań do potrzeb klienta lub stworzyć rozwiązania indywidualne. Z przyjemnością wspieramy klientów w inwestycjach.

Rozwiązania drzwiowe i okienne dla wejść

Rozwiązania drzwiowe i okienne dla wejść

Pakiet 1 – specjalnie dla wejść

Pakiet ten w głównej mierze skupia się na rozwiązaniach z zakresu drzwi i okien dla wejścia do budynku. Projekt pomieszczenia recepcji ma bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie pacjentów, pensjonariuszy i odwiedzających. Dlatego właśnie pakiet ten w głównej mierze skupia się na rozwiązaniach z zakresu drzwi i okien dla wejścia do budynku.

Rozwiązania architektury uzdrawiającej dla wejść (PDF | 1.12 MB)

TSA 325 NT

TSA 325 NT

TSA 325 NT

Napęd drzwi karuzelowych dla maksymalnej wygody przy wysokiej częstotliwości dostępu – średnica wewnętrzna do 3600 mm.

Wysoka wydajność: niezawodność nawet podczas intensywnej eksploatacji, np. na wejściach.

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

Automatyczny napęd drzwi rozwieranych Powerturn niezawodnie i bezpiecznie otwiera duże oraz ciężkie drzwi. Ten napęd drzwi rozwieranych idealnie wpasowuje się w każdy projekt dzięki niskiej całkowitej wysokości zaledwie 7 cm.

Zmniejszenie hałasu: cicha praca, izolacja akustyczna, np. w związku z intensywną eksploatacją na wejściach i w korytarzach.

Mniejszy stres, większe bezpieczeństwo: swobodne przechodzenie bez utrudnień, ciągły i cichy transport bez nagłych zatrzymań, np. podczas transportu pacjentów.

myGEZE Control

Dzięki myGEZE Control wypełniamy lukę w automatyce budynku, wykorzystując inteligentne rozwiązanie połączenia sieciowego systemów drzwi, okien i bezpieczeństwa. Platforma łączności z modułowym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami daje wszystkich planistom i użytkownikom całkowicie nowe możliwości w zakresie automatyki budynku.

 • Większa wydajność, bezpieczeństwo i komfort.
 • Dynamiczne koncepcje bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, inteligentnego odciągu dymu i ciepła oraz precyzyjnego udostępniania dróg ewakuacyjnych
 • Większe możliwości połączenia sieciowego
GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop © GEZE GmbH

GEZE ActiveStop

Amortyzator do drzwi GEZE ActiveStop umożliwia ciche zatrzymywanie, delikatne zamykanie i wygodne podtrzymywanie w położeniu otwartym.

Zmniejszenie hałasu: cicha praca, izolacja akustyczna, np. w związku z intensywną eksploatacją na wejściach i w korytarzach.

GEZE Slimchain

GEZE Slimchain © GEZE GmbH

GEZE Slimchain

Napęd łańcuchowy w atrakcyjnym designie do okien otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, który umożliwia optymalną integrację z projektem fasady dzięki wąskiej budowie i dyskretnemu wyglądowi.

Podwójne zastosowanie: możliwość stosowania prawie we wszystkich pomieszczeniach dla zapewnienia lepszej jakości powietrza i zmniejszenia kosztów energii za pomocą wentylacji naturalnej.

Niezależność: pacjenci mogą niezależnie sterować dopływem świeżego powietrza bez potrzeby opuszczania łóżka.

Produkty GEZE w sektorze opieki zdrowotnej

Produkty GEZE w sektorze opieki zdrowotnej

Pakiet 2 – specjalnie dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych

Pakiet ten zawiera różne rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych obiektów opieki zdrowotnej. Duża liczba użytkowników budynku powoduje również powstawanie różnych wymagań wobec budynku. Z tego względu pakiet ten obejmuje różne rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań obszarów wewnętrznych i zewnętrznych obiektów opieki zdrowotnej.

Rozwiązania architektury uzdrawiającej dla wnętrz (PDF | 180 KB)

Rozwiązania architektury uzdrawiającej dla wentylacji naturalnej (PDF | 0.97 MB)

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

Szklane fasady dla największych wymagań projektowych

Lepsza higiena: bezdotykowe wchodzenie i wychodzenie z pomieszczeń lub przechodzenie przez korytarze; skuteczne czyszczenie za pomocą trybu czyszczenia, który zapobiega poruszaniu się drzwi.

Mniejszy stres, większe bezpieczeństwo: swobodne przechodzenie bez utrudnień, ciągły i cichy transport bez nagłych zatrzymań, np. podczas transportu pacjentów.

myGEZE Control

Dzięki myGEZE Control wypełniamy lukę w automatyce budynku, wykorzystując inteligentne rozwiązanie połączenia sieciowego systemów drzwi, okien i bezpieczeństwa. Platforma łączności z modułowym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami daje wszystkich planistom i użytkownikom całkowicie nowe możliwości w zakresie automatyki budynku.

 • Większa wydajność, bezpieczeństwo i komfort.
 • Dynamiczne koncepcje bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, inteligentnego odciągu dymu i ciepła oraz precyzyjnego udostępniania dróg ewakuacyjnych
 • Większe możliwości połączenia sieciowego
GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System

System GEZE Pendulo

System ścian całoszklanych Pendulo oferuje szeroką gamę eleganckich rozwiązań.

Czynnik dobrego samopoczucia: pierwszy wybór w przypadku otwartych i przejrzystych pomieszczeń lub widoku na zewnątrz.

GEZE E 1500 N

GEZE E 1500 N © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE E 1500 N

Wąski napęd wrzecionowy w szczególności przeznaczony jest do ciężkich skrzydeł w fasadach lub obszarach dachowych, które stawiają najwyższe wymagania projektowe.

Podwójne zastosowanie: możliwość stosowania prawie we wszystkich pomieszczeniach w celu zapewnienia lepszej jakości powietrza i obniżenia kosztów energii za pomocą wentylacji naturalnej.