IQ windowdrive – rodzina inteligentnych napędów okiennych

Od koncepcji systemu automatycznej wentylacji po inteligentne usuwanie dymu i ciepła: inteligentne napędy okienne serii IQ windowdrive firmy GEZE zapewniają szeroki zakres możliwości. Parametryzację, synchronizację i połączenia sieciowe można wykonać indywidualnie lub połączyć z systemem techniki sterowania budynkiem. Ponadto zapewniają one inteligentną ochronę przed zakleszczeniem w oknach z napędem mechanicznym.

Inteligentne okna dzięki inteligentnym napędom okiennym

Napęd łańcuchowy Powerchain

Napęd łańcuchowy Powerchain

Gdy architekci i specjaliści ds. planowania opracowują koncepcję wentylacji lub odprowadzania dymu i ciepła w ramach inwestycji obejmującej budynki użyteczności publicznej, szybko pojawia się kwestia odpowiednich napędów okiennych. Dzisiejsze budynki stają się coraz bardziej przyjazne użytkownikom, energooszczędne i ogólnie coraz bardziej „inteligentne”. W rezultacie coraz więcej komponentów w obrębie techniki budynku zostaje zautomatyzowanych. Nasza rodzina produktów IQ windowdrive ma inteligentny sterownik napędów okien z napędem mechanicznym w budynkach używanych przez dużą liczbę osób. Napędy okienne zapewniają bezpieczne działanie urządzenia do usuwania dymu i ciepła oraz wentylacji, a także można je zintegrować z systemem techniki sterowania budynkiem. Można ich używać w celu codziennej automatycznej wentylacji naturalnej, przy czym jednocześnie zapewniają niezbędną szerokość otwarcia, aby bezpiecznie usuwać dym z budynku w przypadku pożaru. W celu spełnienia przyszłych specyfikacji rodzina produktów IQ windowdrive obejmuje różne typy napędów dostosowanych do różnych sytuacji montażowych.

Inteligentna koncepcja wentylacji oraz usuwania dymu i ciepła w jednym produkcie

Ponieważ napędy z rodziny produktów IQ windowdrive mają funkcję inteligentnej komunikacji między sobą, doskonale nadają się do pracy zarówno w trybie wentylacji, jak i usuwania dymu i ciepła. Napędy okienne charakteryzują się różnymi prędkościami otwierania i zamykania w zależności od trybu pracy.

Automatyczna i bezpieczna wentylacja

W trybie pracy wentylacja napędy okienne umożliwiają otwieranie okien zgodnie z zapotrzebowaniem i precyzyjne ustawienie skrzydeł. Może to oznaczać na przykład, że okna w biurach będą otwierały się na tyle cicho, że proces ten będzie całkowicie niesłyszalny. Oknami można przykładowo sterować za pomocą przycisku lub automatycznego procesu w obrębie systemu techniki sterowania budynkiem.

Niezawodne działanie urządzenia do usuwania dymu i ciepła

Jednocześnie napędy okienne z rodziny produktów IQ windowdrive tworzą ważną część inteligentnych urządzeń do usuwania dymu i ciepła. W przeciwieństwie do trybu wentylacji – w razie nagromadzenia się dymu lub wybuchu pożaru napędy uruchamiają się niezwłocznie z maksymalną prędkością, otwierając okna w mniej niż 60 sekund. Okna otwierają się pod maksymalnym kątem otwarcia, umożliwiając szybkie odprowadzanie dymu z budynku.

Napędy okienne z rodziny IQ windowdrive umożliwiają otwieranie i zamykanie okien według potrzeb ze sterowaniem dokładnie co do milimetra i sekundy – przy zastosowaniach wentylacyjnych oraz usuwania dymu i ciepła.

Dr Dominik Landerer, menedżer produktu GEZE

IQ windowdrive: rozwiązanie systemowe dla okien z napędem mechanicznym

Moduł bezpieczeństwa zapewniający ochronę przed obszarami niebezpiecznymi występującymi w oknach z napędem mechanicznym

Moduł bezpieczeństwa zapewniający ochronę przed obszarami niebezpiecznymi występującymi w oknach z napędem mechanicznym © GEZE GmbH

Właściwy napęd dla każdego typu okna

Napędy używane z ciężkimi oknami muszą zapewniać wyjątkową moc. W takich przypadkach najczęściej stosuje się napędy łańcuchowe – jak na przykład napęd łańcuchowy Powerchain z rodziny produktów IQ windowdrive. Z kolei napędy łańcuchowe Slimchain są dobrym wyborem dla mniejszych okien używanych w celach wentylacyjnych. W zakresie okien dachowych specjaliści ds. planowania najczęściej korzystają z napędu wrzecionowego E 250 NT. Do szczególnie dużych, ciężkich okien uchylno-rozwiernych polecamy napęd wentylacyjny F 1200+.

Rozwiązania systemowe dla większego bezpieczeństwa

W celu przeobrażenia rodziny produktów IQ windowdrive w rozwiązanie systemowe używane są dodatkowe komponenty. Siłownik ryglujący Power lock zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla okien ze skrzydłami o dużej powierzchni. Pozwala to oknom wytrzymywać większe obciążenie wiatrem, a hermetyczna uszczelka gwarantuje ich szczelność w przypadku zacinającego deszczu. Ponadto siłownik ryglujący utrudnia potencjalne włamanie.

Najnowszy dodatek do rodziny produktów – moduł bezpieczeństwa przetestowany przez TÜVIQ box Safety – teraz zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo. Pozwala zapewnić inteligentną ochronę przed zakleszczeniem w oknach z napędem mechanicznym. Oznacza to, że napędy okienne mogą być używane nawet w budynkach, w których przebywają osoby wymagające ochrony, osoby niezaznajomione z obsługą bądź osoby o ograniczonej zdolności rozumowania – jak na przykład w szkołach, szpitalach lub centrach handlowych. W takich budynkach zgodnie z dyrektywą maszynową obowiązuje klasa ochrony 4. IQ box Safety i czujniki zabezpieczają krawędzie zamykające i ścinające głównych i bocznych krawędzi zamykających. Moduł zapewnia bezpieczne zatrzymanie i cofnięcie się napędu, jeśli kończyna użytkownika znajdzie się w strefie zagrożenia, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo w trybie wentylacji.

Więcej informacji o zabezpieczeniach okien

Wszystkie produkty z rodziny napędów okiennych IQ windowdrive można łączyć z centralami oddymiania MBZ300 i THZ firmy GEZE.

Integracja z systemem zarządzania budynkiem

Ponadto istnieje kwestia sterowania napędu i podłączenia do systemu techniki sterowania budynkiem. Napędy z rodziny produktów IQ windowdrive w połączeniu z IQ BOX KNX można zintegrować z systemem techniki sterowania budynkiem. Połączenie takie tworzy inteligentne systemy okienne, za pomocą których można bezpiecznie i niezawodnie obsługiwać systemy wentylacji i odprowadzania dymu w budynku.

Cechy techniczne napędów okiennych serii IQ windowdrive

Sterowanie z precyzyjnym pozycjonowaniem i indywidualną parametryzacją

Napędy okienne serii IQ windowdrive zapewniają inteligentne sterowanie z parametryzacją według potrzeb zgodnie z indywidualnym wykorzystaniem budynku. Podczas gdy tradycyjne napędy okienne często mają tylko sterowanie start/stop, seria IQ windowdrive umożliwia precyzyjne otwieranie okien do wymaganej pozycji. Dodatkowo różne prędkości otwierania i zamykania umożliwiają bezpieczne i wygodne użytkowanie.

W przypadku alarmu pożarowego napędy przełączają się w tryb pracy usuwania dymu i ciepła: wartości predefiniowane do takiej sytuacji, które zasadniczo znacznie się różnią od trybu pracy wentylacji, zostają niezwłocznie zastosowane. Na przykład okna ze skokiem wentylacji wynoszącym 300 mm są zazwyczaj skonfigurowane tak, aby skok przy usuwaniu dymu i ciepła wynosił 800 mm.

IQ windowdrives komunikują się przez LIN-BUS

Komunikacja między napędami okiennymi odbywa się przez LIN-BUS. Umożliwia to użytkowanie okien automatycznych zarówno w trybie pojedynczym, jak i synchronicznym. Tryb synchroniczny umożliwia synchronizację nawet czterech napędów z rodziny produktów IQ windowdrive bez zastosowania zewnętrznego urządzenia sterującego.

Kolejne sterowniki siłowników ryglujących również podłączone są przez LIN-BUS. Połączenie sieciowe napędu okiennego i układu ryglującego zapewnia, że komponenty automatycznie realizują etapy pracy w odpowiedniej kolejności. Umożliwia to bezpieczne zamknięcie budynku na noc po jego wentylacji w ciągu dnia.

Napędy z rodziny produktów IQ windowdrive stały się rozwiązaniem systemowym.

Przykładowe sterowanie poprzez KNX: Zabezpieczenie okna na automatycznym oknie uchylnym górą otwierającym się do środka

Szybkie uruchomienie dzięki prostej konfiguracji parametrów napędu

Nasza walizka serwisowa IQ windowdrive umożliwia szybkie uruchomienie napędów okiennych. Podłączenie terminalu serwisowego ST 220 umożliwia również łatwiejszą parametryzację napędów IQ windowdrive. Sterownik umożliwia użytkownikowi konfigurację parametrów napędu dla różnych trybów pracy przy automatycznej wentylacji oraz usuwaniu dymu i ciepła.

Po montażu wszystkich napędów i komponentów można odczytać wartości diagnostyczne, jak na przykład przebytą odległość lub czas pracy. W przypadku integracji napędów okiennych z systemem techniki sterowania budynkiem możliwe jest przesyłanie do niego komunikatów o statusie i sygnałów stanu. Umożliwia to ciągły podgląd technologii okien i otrzymywanie natychmiastowych ostrzeżeń w przypadku usterki.

Przegląd napędów okiennych z rodziny produktów IQ windowdrive

Wydajny napęd wentylacyjny do szczególnie dużych, ciężkich okien uchylno-rozwiernych.

Wydajny napęd wentylacyjny do szczególnie dużych, ciężkich okien uchylno-rozwiernych. © GEZE GmbH

Wydajny napęd wentylacyjny do szczególnie dużych, ciężkich okien uchylno-rozwiernych

 • Szerokie możliwości zastosowania pozwalają na realizację dużych fasad bez poziomego podziału poprzecznego
 • Idealne rozwiązanie dla dużych elementów okiennych (do 3500 mm wysokości skrzydła i 2400 mm szerokości skrzydła, przy maksymalnym ciężarze 200 kg), które mają być wykorzystywane do wentylacji grawitacyjnej
 • Zintegrowany panel sterowania z pojemnościowymi przyciskami dotykowymi do otwierania, zamykania i obracania skrzydła okiennego
 • Wyświetlacz LED pokazuje aktualną pozycję systemu otwierającego, a także komunikaty bezpieczeństwa
 • Mechaniczne ryglowanie awaryjne pozwala na obsługę okna także w przypadku awarii zasilania
 • Maks. szerokość otwarcia 180 mm w pozycji uchylnej 90° w pozycji obrotowej

Więcej o F 1200+

Zdjęcie napędu łańcuchowego Slimchain firmy GEZE

Napęd łańcuchowy o atrakcyjnym designie: GEZE Slimchain © GEZE GmbH

Napęd łańcuchowy o atrakcyjnym designie i wielu zastosowaniach w wykonaniu 24 V

 • Możliwość idealnej integracji z designem fasady dzięki smukłemu i dyskretnemu wyglądowi
 • Bezstopniowy skok napędu i indywidualne prędkości dla pracy w trybie wentylacji oraz usuwania dymu i ciepła
 • Dostępna jest wersja specjalna – możliwa konfiguracja skoku, długości przewodów, koloru i ustawienia dla okna prawego/lewego
 • Synchronizacja maksymalnie czterech napędów bez zastosowania zewnętrznej centrali
 • Przełącznik DIP do zmiany trybu pracy (pojedynczy i synchronizacja, master, slave)
 • Prosta i szybka instalacja za pomocą systemu montażu smart-fix
 • Produkt został przetestowany jako urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (SHEV) zgodnie z normą EN 12101-2
   

Dowiedz się więcej o napędzie Slimchain

Zdjęcie napędu łańcuchowego Powerchain firmy GEZE

GEZE Powerchain: Napęd łańcuchowy do dużych i ciężkich elementów okiennych © GEZE GmbH

Napęd łańcuchowy do dużych i ciężkich elementów okiennych wymagających dużych szerokości otwarcia

 • Wysokie prędkości otwierania, gdy potrzebne jest oddymianie, nawet przy bardzo masywnych oknach
 • Bezstopniowy skok napędu i indywidualne prędkości dla pracy w trybie wentylacji oraz usuwania dymu i ciepła
 • Dostępny w wersji specjalnej – możliwość konfiguracji skoku, długości przewodów i koloru
 • Synchronizacja maksymalnie czterech napędów bez zastosowania zewnętrznej centrali
 • Przełącznik DIP do zmiany trybu pracy (pojedynczy i synchronizacja, master, slave)
 • Prosta i szybka instalacja za pomocą systemu montażu smart-fix
 • Produkt został przetestowany jako urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (SHEV)

Dowiedz się więcej o napędzie Powerchain

Zdjęcie elektrycznego napędu wrzecionowego E 250 NT firmy GEZE

GEZE E 250 NT: Napęd wrzecionowy o kompaktowej konstrukcji © GEZE GmbH

Elektryczny napęd wrzecionowy o kompaktowej budowie i szerokich możliwościach zastosowania:

 • bezstopniowy skok napędu i indywidualne prędkości dla pracy w trybie wentylacji oraz usuwania dymu i ciepła
 • Synchronizacja maksymalnie czterech napędów bez zastosowania zewnętrznej centrali
 • Łatwa zmiana trybu pracy (pojedynczy i synchronizacja, master/slave) za pomocą przełącznika DIP
 • Produkt został przetestowany jako urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (SHEV) zgodnie z normą EN 12101-2

Dowiedz się więcej o napędzie E250 NT