Planowanie technologii okien z GEZE – zgodnie ze sztuką

W nowoczesnych budynkach okna odgrywają coraz to szerszą rolę. Poprawiają klimat w pomieszczeniu, zapewniając wentylację naturalną, odgrywają istotną rolę w odniesieniu do sprawności energetycznej i zapewniają usuwanie dymu i ciepła w przypadku pożaru. Ponadto obowiązują wymagania dopasowane do obiektu pod względem higieny, komfortu i bezpieczeństwa. Planistom łatwo jest stracić kontrolę nad tymi wszystkimi elementami. Jesteśmy partnerem architektów i planistów, dlatego nasi eksperci są zawsze dostępni i służą pomocą – od planowania i indywidualnego zarządzania projektami aż po uruchomienie.

Technologia okien musi spełniać różnorodne wymagania

Okna odgrywają w budynkach coraz ważniejszą rolę. W związku z tym podczas planowania okien przed planistami i architektami stoją liczne wyzwania. Oprócz kwestii projektowych potrzebują innowacyjnych funkcji okien, które mogą spełnić rosnące wymagania wobec nowoczesnych budynków wartych zamieszkania. Muszą spełniać przepisy. Właśnie tutaj jest miejsce na dobrze zaprojektowane i bezpiecznie zaplanowane systemy okien.

Różnorodność potencjalnych zastosowań: Które okno jest właściwe? 

Obecnie duże okna są bardzo pożądane, nie tylko w związku z kwestiami projektowymi. Wypełniają pomieszczenia dużą ilością naturalnego światła i dają użytkownikom wrażenie ciepła oraz swobody. Lecz od nowoczesnych okien oczekuje się o wiele więcej: Oprócz czynników technicznych, takich jak przepuszczalność światła, ciepła, dźwięku i ochrona antywłamaniowa plus odporność na wiatr i deszcz, muszą również pełnić ważne funkcje, jak na przykład wentylacja czy usuwanie dymu i ciepła. W zależności od tego, czy planowane są okna dachowe czy też fasadowe, obowiązują dodatkowe kryteria. Znaczenie ma typ budynku i docelowa grupa użytkowników. Wymagania te w pierwszej chwili wydają się sprzeczne, przez co ciężko jest wybrać właściwe rozwiązanie okienne.

Przepisy prawne obowiązujące przy planowaniu okien

Niewiele osób wie: Okna z napędem mechanicznym lub automatyczne są maszynami według europejskiej dyrektywy maszynowej MRL 2006/42/WE. W rezultacie istnieją wymogi oceny ryzyka, które dotyczą nie tylko producentów, lecz także planistów, instalatorów i użytkowników tych okien. Oprócz pewnych specyfikacji technicznych dotyczy ich również obowiązkowa okresowa kontrola. Producent maszyny musi dopilnować przeprowadzenia oceny ryzyka w celu określenia wymogów BHP dotyczących danej maszyny. Jest to obowiązkiem planisty lub organu wydającego zaproszenie do składania ofert. Ocenę ryzyka przeprowadza się zgodnie z sytuacją montażową, przeznaczeniem budynku i grupą użytkowników. Na przykład szkołom, przedszkolom i szpitalom przydzielono najwyższą klasę ochrony 4, która obowiązuje, gdy istnieje ryzyko powstania obrażeń spowodowanych przez okna z napędem mechanicznym.

Planowanie okien w nowoczesnych budynkach obejmuje także złożone wymagania.

Technologia okien wymaga zaplanowania – w przeciwnym razie może odbić się to na kosztach, a także spowodować niepotrzebny stres

Architekci i planiści muszą z wyprzedzeniem szczegółowo myśleć o wykorzystaniu okien. Jaką funkcję będzie pełniło okno? Czy będzie używane do wentylacji naturalnej lub do usuwania dymu i ciepła? A może będzie łączyło te funkcje? Jaki jest potrzebny typ okna (rozwierne, uchylne górą, uchylne dołem) i jaki kierunek otwierania odpowiada sytuacji montażowej? Ponadto występują czynniki, takie jak wymiary okna, ciężar skrzydła, wymagane szerokości otwarcia (wentylacja i urządzenie do usuwania dymu i ciepła), przeznaczenie pomieszczenia i grupa użytkowników. Jeśli jeden z tych parametrów zmieni się na późniejszym etapie procesu, może być wymagane czasochłonne ponowne planowanie lub prace doposażeniowe. Na przykład wymiary i masa okna są notorycznie nieprawidłowo podawane lub zmieniają się, zatem wybrany napęd okienny już nie pasuje. Problematyczne jest także, gdy dobrany zasilacz jest za słaby dla wybranego sposobu sterowania. Lub jeśli środki bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed zakleszczeniem, zostały pominięte podczas planowania, przez co obsługa okna jest zabroniona.

W celu codziennej wentylacji lub w przypadku pożaru gama produktów okiennych sięga od okuć mechanicznych do naświetli i inteligentnych systemów napędowych do napowietrzania i odprowadzania po kompletne rozwiązania do zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej. Z tego względu ważne jest, aby z wyprzedzeniem wiedzieć, jakie funkcje okna mają pełnić w budynku.

Znajdź odpowiedni napęd okienny

Okna pełnią ważne funkcje w budynkach

© GEZE GmbH

Wentylacja naturalna dzięki inteligentnym napędom okiennym

Jedną z kluczowych funkcji okien jest wentylacja naturalna. W zależności od budynku specyfikacja powietrza w pomieszczeniach podlega odrębnym przepisom. Według niemieckiej ustawy o oszczędzaniu energii (EnEV) we wszystkich przypadkach każdorazowo należy „zapewnić minimalną wymianę powietrza wymaganą do celów zdrowotnych i grzewczych”. Z tego względu architekci muszą uwzględniać jakość powietrza i komfort cieplny już na etapie planowania budynku. Obejmuje to zawartość CO2, temperaturę, wilgotność i obieg powietrza w pomieszczeniu.

Tutaj wentylacja naturalna za pośrednictwem okien z napędem mechanicznym zapewnia inteligentne i wygodne rozwiązanie: czujnik lub napędy okienne z zegarem sterującym automatycznie otwierają okna zanim jakość powietrza w pomieszczeniu spadnie. Korzyści są jasne: wymiana powietrza poprawia klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie ryzyko infekcji spowodowane unoszącymi się aerozolami jest zminimalizowane. Ze względu na mniejszą zawartość CO2 w powietrzu ludzie mogą lepiej się skoncentrować. Ponadto, gdy okna nie muszą być otwierane ręcznie, przenosi się mniej zarazków. Dodatkowe korzyści: Automatyczna wentylacja oparta na zapotrzebowaniu chroni zarówno substancję historyczną budynku w długiej perspektywie czasu i zużywa mniej energii. Z tego względu wentylacja oparta na zapotrzebowaniu staje się coraz ważniejsza w szczególności w budynkach neutralnych dla klimatu.

Więcej o wentylacji naturalnej

Inteligentne rozwiązania odprowadzania dymu otwierają okna w przypadku pożaru

Podczas pożaru toksyczny dym w budynku jest jednym z największych źródeł niebezpieczeństwa. Ludzie mogą stracić przytomność lub orientację w ciągu kilku sekund. Oprócz dymu w pożarze generowane są ogromne ilości ciepła, które mogą zniszczyć konstrukcję budynku.

W przypadku pożaru urządzenie do usuwania dymu i ciepła pomaga chronić zarówno ludzi, jak i obiekty. Automatyczne okna odgrywają bardzo ważną rolę w urządzeniu do usuwania dymu i ciepła. W przypadku pożaru kierują toksyczny dym na zewnątrz za pośrednictwem siłowników okiennych i inteligentnych rozwiązań odprowadzania dymu, doprowadzają świeże powietrze i w ten sposób pomagają w walce z pożarem.

Planowanie okien: Nasi doradcy obiektowi gwarantują, że odpowiednie produkty znajdą się na właściwym miejscu

Im więcej stosowanych jest grup produktów, tym większe ryzyko nieporozumień. Na przykład w kwestię technologii okien zaangażowani są nie tylko architekci, lecz także specjaliści ds. planowania fasad, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, okien i metalowcy. Z tego względu właścicielom budynków zaleca się zaangażowanie doradcy obiektowego lub doradcy technicznego/handlowego GEZE w celu skoordynowania tych grup produktowych. Zapewniają oni wsparcie w planowaniu i pomagają zagwarantować, że odpowiednie produkty dotrą do instalatorów na czas. Ponadto zapewniają cenną pomoc podczas montażu i uruchomienia.

GEZE oferuje szeroki asortyment takich produktów:

  • Od systemów montażowych przez codzienne napowietrzanie i odpowietrzanie oraz
  •  systemy napędowe do automatycznego napowietrzania i odpowietrzania,
  • instalacje nawiewne i wyciągowe w celu bezpiecznego i szybkiego usuwania dymu i ciepła.

Za pomocą WinCalc, naszego narzędzia do obliczania okien, znajdziemy odpowiedni napęd dla okien z uwzględnieniem Twoich potrzeb i danej sytuacji montażowej. W przypadku planowania okien z napędem mechanicznym wykonujemy z klientem analizę bezpieczeństwa w celu określenia koniecznych środków bezpieczeństwa. Oferujemy bezpieczne rozwiązania dla klasy ochrony od 0 do 4. Na przykład nasz moduł IQ box Safety wykorzystuje czujniki do zatrzymania zamykania okna w chwili wykrycia ciała obcego.

Naszym celem jest promowanie rozwoju budynków wartych zamieszkania. Jesteśmy partnerami architektów i planistów, dlatego od wczesnego etapu oferujemy porady w zakresie możliwości wykorzystania wentylacji naturalnej, stosownych kwestii bezpieczeństwa związanych z oknami z napędem mechanicznym i wszelkich wynikających z tego niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Dr Dominik Landerer, menadżer produktu w GEZE

W jaki sposób GEZE wspiera klienta w planowaniu okien

GEZE oferuje wyjątkowy zakres usług wspierających klienta. Oprócz naszych doradców obiektowych można także skorzystać z szerokiej gamy narzędzi i usług.

  • W naszych centrach szkoleniowych oferujemy wszechstronny program kwalifikacyjny w zakresie produktów GEZE, a także seminaria z zakresu aktualnych specjalistycznych tematów.
  • Nasze narzędzie do planowania i obliczeń WinCalc wykonuje wszystkie złożone obliczenia w celu zaprojektowania systemu okiennego
  • Na naszym kanale YouTube znajdziesz szczegółowe filmy montażowe naszych produktów