Wskazówki w zakresie systemów zabezpieczenia okien, analizy bezpieczeństwa i klas ochrony

Wentylacja naturalna z użyciem automatycznych okien jest wygodna i wydajna. Okna z napędem mechanicznym wymagają jednak środków ochrony dostosowanych do określonej klasy ochrony. Zapoznaj się ze wskazówkami, w jaki sposób przeprowadzić ocenę ryzyka dla okien z napędem mechanicznym i z zakresu kompleksowych rozwiązań systemowych do zabezpieczania okien.

Automatyczne okna umożliwiają kontrolowane naturalne przewietrzanie

Automatyczne okna z napędem mechanicznym przyczyniają się do poprawy higieny powietrza w pomieszczeniach.

Okna z napędem mechanicznym uznawane są za maszyny

Okna z napędem mechanicznym uznawane są za maszyny

Regularna wentylacja pomieszczeń – w biurach, szkołach i miejscach spotkań – jest kluczową kwestią w codziennym życiu wielu osób, nie tylko od początku pandemii koronawirusa. Architekci i planiści interesują się naturalną wentylacją z wykorzystaniem okien, w szczególności podczas projektowania budynków neutralnych dla klimatu. Inną ważną kwestią jest zapewnienie higieny powietrza w pomieszczeniu. Automatyczne okna z napędem mechanicznym są pod tym względem doskonałym wyborem. Jednak zależnie od sytuacji montażowej ich bezpieczne działanie może wymagać zastosowania środków bezpieczeństwa.

Wyzwania dla architektów i planistów związane z oknami z napędem mechanicznym

Okna z napędem mechanicznym otwierającym i zamykającym uznawane są za maszyny i z tego względu zostały sklasyfikowane w ramach dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE. Z tego powodu ważne jest określenie poszczególnych specyfikacji okien z napędem mechanicznym w budynku już na wczesnym etapie oraz zapewnienie w obrębie wszystkich dziedzin od planowania, przez produkcję po proces uruchomienia, że okno-maszyna utrzymuje wystarczający poziom ochrony w celu zapobiegania wypadkom. Dyrektywa maszynowa mówi, że podczas uruchamiania maszyny należy przeprowadzić ocenę ryzyka, która ocenia, czy okno jest obszarem zagrożenia i czy stwarza jakiekolwiek zagrożenia – i jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować.

Zakończenie analizy bezpieczeństwa i określenie odpowiedniego systemu zabezpieczenia okien

Automatyczne okno z napędem łańcuchowym

Automatyczne okna mają różne klasy ochrony.

W GEZE wykorzystujemy naszą analizę bezpieczeństwa do określenia głównych aspektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Może być ona używana jako wytyczne do przeprowadzenia oceny ryzyka zgodnie z dyrektywą maszynową, która jest ważna w całej Europie. Nasza analiza bezpieczeństwa pokazuje, w jaki sposób można wykluczyć lub ograniczyć potencjalne niebezpieczeństwa związane z oknami z napędem mechanicznym w zależności od określonej sytuacji montażowej i grupy użytkowników. Opisuje również ewentualne rozwiązania techniczne dla niezbędnych środków zabezpieczenia podczas wprowadzania maszyny na rynek i wskazuje ryzyko rezydualne.

W jaki sposób określa się klasy ochrony dla okien automatycznych?

Co do zasady podczas oceny ryzyka i określania bezpieczeństwa okien z napędem mechanicznym uwzględnia się trzy podstawowe elementy:

  • Miejsce montażu: Czy dostęp do okien z napędem mechanicznym jest swobodny lub czy dolna krawędź skrzydła jest wyżej niż 2,5 m?
  • W jaki sposób wykorzystywana jest przestrzeń: Czy z pomieszczeń regularnie korzystają osoby wymagające dodatkowej ochrony (np. dzieci w szkołach lub przedszkolach) lub osoby, którym nie można udzielić instrukcji bezpiecznego użytkowania (jak na przykład w miejscach spotkań i placówkach handlowych)?
  • Sterowanie: Czy obsługa jest automatyczna lub manualna, lecz bez kontroli wzrokowej?

W oparciu o te czynniki określa się klasy ochrony od 0 do 4 wraz z wynikającymi z nich środkami zabezpieczenia minimalizującymi ryzyko.

Obszary niebezpieczne na oknach z napędem mechanicznym.

Obszary niebezpieczne na oknach z napędem mechanicznym.

Jakie potencjalne zagrożenie stanowią okna z napędem mechanicznym?

Oprócz oceny sytuacji konstrukcyjnej – jak na przykład prawdopodobieństwa opadnięcia skrzydła – ważna jest ocena punktów zamykających i ścinających na głównych i bocznych krawędziach zamykających okna, które mogłyby stanowić niebezpieczny obszar podczas zamykania. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków, takich jak szkoły, przedszkola i szpitale, a także obiektów, które są dostępne dla wszystkich osób, jak na przykład miejsca spotkań czy obiekty handlowe. W szczególności w takich miejscach ważne jest, aby niewłaściwa lub niedbała obsługa okna nie spowodowała obrażeń.

Czy wszystkie automatyczne okna wymagają środków zabezpieczenia?

Okna, które są częścią urządzeń do usuwania dymu i ciepła i nie są używane do wentylacji, i okna wentylacyjne zamontowane na wysokości ponad 2,5 metra otrzymują klasę ochrony 0 i nie wymagają stosowania dalszych środków bezpieczeństwa.

Jakie klasy ochrony dotyczą okien wentylacyjnych?

Okna wentylacyjne, do których użytkownicy mają swobodny dostęp, należą do grupy ocenianej, w której uwzględnia się wykorzystanie pomieszczenia i typ sterowania. Klasy ochrony 1 i 2 w szczególności dotyczą biur i budynków mieszkalnych, w których użytkowników można poinstruować w zakresie bezpiecznej obsługi i w związku z tym potrafią ocenić potencjał zagrożenia.

Grupy użytkowników, których nie można poinstruować w zakresie bezpiecznego użytkowania okien, jak w przypadku centrów handlowych i miejsc spotkań oraz osób, które nie mają umiejętności rozumowania lub osób wymagających ochrony, jak na przykład w przedszkolach, powodują przyznanie wyższej klasy ochrony 3 i 4, podobnie jak w przypadku automatycznego sterowania oknami z napędem mechanicznym, na przykład przez system zarządzania budynkiem.

Klasy ochrony 3 i 4 oznaczają wysokie specyfikacje z zakresu zabezpieczenia okien

System ochrony przed zakleszczeniem do okien można wprowadzić poprzez zastosowanie różnych komponentów.

System ochrony przed zakleszczeniem do okien można wprowadzić poprzez zastosowanie różnych komponentów.

Dostępne środki bezpieczeństwa w celu spełnienia 3. klasy ochrony obejmują na przykład ograniczenie szerokości otwarcia głównej krawędzi zamykającej do 200 milimetrów lub ograniczenie prędkości ruchu skrzydła w kierunku zamykania do maksymalnie 5 milimetrów na sekundę. Napędy okienne GEZE zostały zaprojektowane w taki sposób, aby standardowo były zgodne z klasą ochrony 3. Jeśli konieczne jest zastosowanie środków ochrony zgodnych z klasą ochrony 4, można je zapewnić poprzez zastosowanie sterowania z trybem czuwakowym przy obsłudze przez upoważnione osoby.

W celu zapewnienia pełnej automatyzacji okien z napędem mechanicznym lepszą alternatywą jest połączenie czujników bezpieczeństwa z modułem IQ box Safety: jest to rozwiązanie przetestowane przez TÜV do zabezpieczenia krawędzi zamykającej okien z napędem mechanicznym za pomocą czujników dotykowych i bezdotykowych do napędów GEZE 24V IQ windowdrive.

W jaki sposób IQ box Safety poprawia zabezpieczenie okien dla użytkowników?

IQ box Safety zapewnia bezpieczne zamykanie okien z automatyczną wentylacją dla wszystkich grup użytkowników poprzez zabezpieczenie punktów zamykających i ścinających na głównych i bocznych krawędziach zamykających. Ochrona przed zakleszczeniem niezawodnie zatrzymuje lub odwraca ruch zamykający, gdy czujnik bezdotykowy lub dotykowy wykryje ciało obce. Oznacza to, że nie dojdzie do zakleszczenia osób, dłoni i palców. Zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców są ważne w szczególności w szkołach i przedszkolach, ponieważ powszechnie uważa się, że dzieci wymagają ochrony.

Inne zalety IQ box Safety

  • Maksymalne bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą maszynową
  • Przetestowane przez TÜV zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • Prosty montaż i parametryzacja dzięki systemowi plug and play: wystarczy podłączyć, włożyć i gotowe
  • Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania i trybu pracy
  • Odpowiednie do wentylacji naturalnej i urządzeń do usuwania dymu i ciepła. W sytuacjach awaryjnych alarmy mają priorytet
  • 4 fabrycznie skonfigurowane wejścia czujników do listew wyłączników bezpieczeństwa i czujników optycznych – uniwersalne połączenia zgodnie ze specyfikacją okien

IQ box Safety to odpowiednie rozwiązanie dla wielu różnych specyfikacji okien automatycznych – nawet dla najwyższych specyfikacji wymaganych przez klasę ochrony 4.

Dr Dominik Landerer, menadżer produktu GEZE

Jakie korzyści zapewnia IQ box Safety w porównaniu do innych produktów do zabezpieczania okien?

Jako rozwiązanie przetestowane przez TÜV moduł IQ box Safety spełnia wymagania normy EN ISO 13849-1 i -2. Rozwiązanie jest przeznaczone do zastosowań takich jak wentylacja naturalna, jak również urządzenia do usuwania dymu i ciepła (urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła) z funkcją wentylacji. Moduł szyny montażowej z zaciskami wtykowymi i czterema fabrycznie skonfigurowanymi wejściami czujników do listew wyłączników bezpieczeństwa oraz czujniki bezdotykowe umożliwiają szybkie i proste uruchomienie całego systemu, a także zapewniają wysoką uniwersalność i swobodę projektowania w czasie planowania okien wentylacyjnych i urządzeń do usuwania dymu i ciepła. 

IQ box Safety to nasze kompleksowe rozwiązanie z jednej ręki dla planistów, firm instalacyjnych i operatorów, które zapewnia bezpieczną obsługę okien wielu różnych typów, w tym również tych o klasie ochrony 4.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach okien

W najbliższej przyszłości będziemy prowadzić życie i pracować w budynkach neutralnych dla klimatu. Wentylacja naturalna za pośrednictwem okien z napędem mechanicznym może być jednym z elementów koniecznych do zapewnienia tego celu i już teraz staje się coraz ważniejsza dla architektów i planistów.

Dr Dominik Landerer, menadżer produktu GEZE

Przyszłościowe koncepcje wentylacji dla budynków wartych zamieszkania

Naszym celem jest promowanie rozwoju budynków wartych zamieszkania. Działamy w tym kierunku, przede wszystkim oferując innowacyjne produkty, które pomagają rozwijać zarówno bezpieczeństwo, jak i połączenie sieciowe z techniką budynku w celu wdrażania w obiektach koncepcji wentylacji naturalnej. Jesteśmy partnerem architektów i planistów, zapewniamy porady na wczesnym etapie w zakresie możliwości wentylacji naturalnej, odpowiednich aspektów bezpieczeństwa dotyczących okien z napędem mechanicznym i wszelkich powiązanych z tym środków bezpieczeństwa. Dla naszych klientów przybieramy rolę eksperta, gdy na początkowym etapie opracowują alternatywne rozwiązania zapobiegające zagrożeniu dla bezpieczeństwa.

Nasi doradcy obiektowi są dostępni w całych Niemczech i oferują dopasowane do obiektu porady w zakresie pełnego asortymentu naszych produktów oraz współpracują z planistami w celu opracowania rozwiązań dla indywidualnych potrzeb.

W GEZE staramy się zapewniać architektom i planistom maksymalną swobodę planowania i projektowania oraz pomagamy poprawiać jakość życia i komfort użytkowania budynków poprzez bezpieczne korzystanie z okien automatycznych.

Dr Dominik Landerer, menadżer produktu GEZE