GEZE Powerdrive - Automatische Schiebetürsysteme

Napędy serii Powerdrive

Mocną stroną napędu Powerdrive są siła, komfort, niezawodność, estetyczny wygląd i możliwość elastycznego tworzenia wariantów rozwiązania dla przejść o wysokim natężeniu ruchu pieszego. Napęd może być stosowany do poruszania ciężkich skrzydeł przy zachowaniu jego wydajności i ekonomiczności działania.

Drzwi przesuwne

PL / PL-FR

PL-HT

Ilość skrzydeł 1/2/4

  /   /  

  /   /  

Napęd na drogi
ewakuacyjne

 

 

Wymiary
[H/T] [mm]

150 lub 200 / 185

300 / 185

Szerokości
otwarcia [mm]
1-skrzydłowe
2-skrzydłowe900-3000 / 700-3000
900-3000 / 800-3000


800 - 2500

Ciężar skrzydła [kg]
1-skrzydłowe
2-skrzydłowe


200 / 160
200 / 160

200

     tak        nie       opcja