Bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych

System dróg ewakuacyjnych GEZE SecuLogic

Drogi ewakuacyjne są integralnym elementem bezpieczeństwa budynku i systemu przeciwpożarowego. Nie bez powodu rozwiązania dotyczące zabezpieczeń są obwarowane rygorystycznie przestrzeganymi przepisami prawnymi.

System dróg ewakuacyjnych GEZE SecuLogic łączy nowoczesną technologię busową z kompaktową konstrukcją podzespołów. Komunikacja między elementami systemu jest realizowana za pomocą technologii CAN-Bus. Umożliwia ona połączenie wielu elementów systemu i szybkie przesyłanie dużej ilości danych za pomocą minimalnej ilości okablowania. 

Na wypadek zaniku zasilania system posiada bezprzerwowe zasilanie awaryjne (UPS). Zastosowane rozwiązania, w polaczeniu z automatycznymi napędami drzwi i systemami napowietrzania i odprowadzania dymu umożliwiają sprawne opuszczenie zagrożonych pomieszczeń również osobom niepełnosprawnym.

Centrale drzwiowe zabezpieczają przejścia na drogach ewakuacyjnych.

Rozwiązania systemowe dają możliwości indywidualnych zastosowań.