GEZE TSA 325 NT - Automatische Karusselltürsysteme

Drzwi karuzelowe: Główny element wejścia

Drzwi karuzelowe są elementem fasady i „punktem obrotu“ wejścia do reprezentacyjnego budynku. Zadaniem drzwi karuzelowych tworzących część architektury jest uzyskanie dobrego pierwszego wrażenia u osób odwiedzających obiekt i zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji dla dużej liczby wchodzących i wychodzących. GEZE daje do dyspozycji architekta prawie nieograniczoną  swobodę kształtowania konstrukcji drzwi karuzelowych oraz możliwość stosowania różnych materiałów wykończeniowych i dowolnej kolorystyki. 

Dzięki efektowi izolacji, drzwi karuzelowe skutecznie oddzielają wnętrze budynku od świata zewnętrznego, chronią przed przeciągami, podmuchami wiatru i hałasem, ograniczając przy tym zużycie energii koniecznej do ogrzewania.

Drzwi karuzelowe GEZE są pozytywnie oceniane przez architektów, projektantów i wykonawców budynków. Od hoteli, przez centra handlowe i banki, do lotnisk i muzeów, drzwi karuzelowe wykonane przez zakład Rozwiązania specjalne GEZE są stosowane w obiektach charakteryzujących się indywidualną architekturą, podkreślając ich prestiż i wyjątkowość. 

Drzwi karuzelowe

Ręczny

Servo

Automatyczny

Całoszklany

Wysokość górnego pierścienia [mm]

75

200

200 / 75 z napędem podpodłogowym

17,25

Średnica wewnętrzna
[mm]

1800-3000 (maks. 3600)

1800-3600

1800-3600

1800-3000

Wysokość przejścia [mm]
(większe wysokości na zapytanie)

do 3000

do 3000

do 3000

do 3000

Ilość skrzydeł
3 / 4

 

3-4 skrzydłowe

3-4 skrzydłowe

3-4
skrzydłowe

3-4 skrzydłowe

Dopuszczenie Breakout

 

 

 

 

   tak      nie       opcja