GEZE - Rauchabzugsanlage bei Frauenkirche, Dresden
RWA System
GEZE - Notstromsteuerzentralen bei Frauenkirche, Dresden
RWA System

Barok i nowoczesna technika

Biuro architektoniczne: IPRO, Drezno

W ramach odbudowy zabytkowego kościoła firma GEZE zainstalowała indywidualny system RWA, biorąc pod uwagę aktualne wymagania dotyczące systemów zabezpieczenia osób oraz budynków. Rozwiązanie to jest to kluczowym element systemu ochrony przeciwpożarowej.

Ruiny budynku zniszczonego podczas nalotu w lutym 1945 roku, były do dnia  zjednoczenia Niemiec antywojennym symbolem. Odbudowa, która rozpoczęła się w 1994 roku, została uroczyście zakończona w dniu 30 października 2005 r. Podczas ceremonii nastąpiło poświęcenie kościoła.

W historycznej rekonstrukcji Frauenkirche obok jasnego piaskowca i  imponującej kopuły znajdują się okna, wysokie i umieszczone częściowo w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tu leży problem techniczny dotyczący instalacji nowoczesnego systemu do usuwania dymu i ciepła. Istotne jest, aby w razie pożaru odprowadzić dym i inne produkty spalania i umożliwić ludziom ewakuację. System RWA zawsze składa się przynajmniej z trzech elementów: mechanizmu otwierania okna, awaryjnego zasilania i przycisku oddymiającego.

Aby możliwie dokładnie odtworzyć pierwotny wygląd, wprowadzono  szczególne korekty techniczne. Systemy wentylacji oddymiającej zwykle pracują z napięciem 24 V. Napędy do wysokich okien mogą być zasilone za pomocą bardzo długich kabli, jednak średnice przewodów nie moga być zbyt duże, ze względu na małe przekroje rowków wykonywanych w ścianie. Konieczne było opracowanie specjalnego rozwiązania. We współpracy z TÜV projektant wybrał sprawdzony system GEZE RWA, który pracuje przy napięciu 230V.

Wysoko umieszczone okna są wyposażone w napędy GEZE E 206. Ze względu na rozmiar i ciężar każde ze skrzydeł było obsługiwane przez dwa napędy.  Mechanizm, który przenosi siłę napędową na skrzydło okna został specjalne wyprodukowany przez firmę Fesa-Fenstertechnik, która szczególną uwagęzwracała na wygląd urządzenia.

Kluczowym aspekt bezpieczeństwa we wszystkich systemach RWA jest konieczność funkcjonowania niezależnie od sieci. Dla systemów 24V napęcie zapewnia centrala zasilająca z wbudowanym akumulatorem. Dla napędów  230V stosuje się centrale GEZE E 260 N 2 / 1 w wykonanu specjalnym. Cały system RWA  jest podłączony do urządzenia zastępującego sieć, który zapewnia niezależność działania.