GEZE TS 5000 Muzyka dla uszu

Podłącz, dotknij i słuchaj — inteligentny głośnik Sonos One jest łatwy w obsłudze jak nasze samozamykacze!

Ciesz się niestandardowymi dźwiękami: Sonos One to mocny i inteligentny głośnik w kompaktowej obudowie, który łączy ze sobą czysty dźwięk i bas poprzez sterowanie głosowe. 

Odbierz głośnik Sonos One

geraete_vertriebsaktion.png

Kupując 25 samozamykaczy GEZE otrzymasz inteligentny głosnik Sonos One sterowany głosem za 1 zł!

Promocja dotyczy następujących samozamykaczy:

CZAS TRWANIA PROMOCJI: 06.11-15.12.2023 

*Zmiany zastrzeżone. Do wyczerpania zapasów. Zamykacz tylko w połączeniu z szyną. Do kupienia u dystrybutorów GEZE.

ZDOBĄDŹ EKSTRA NAGRODĘ

Sterowany głosem inteligentny głośnik Sonos One

geraete_vertriebsaktion2.png

ID 207875

 • Mocny i inteligentny głośnik z wbudowanym sterowaniem głosowym

 • Obsługuje Amazon Alexa, Asystenta Google i Apple AirPlay 2

 • Czysty dźwięk i mocny bas

 • Możliwość podłączenia wielu głośników Sonos i uzyskanie efektu stereo

 • Personalizacja poprzez aplikację Sonos

 • Obsługa Wi-Fi oraz odporność na wilgoć

Masz jakieś pytania? Prosimy o kontakt.

REGULAMIN PROMOCJI „GEZE TS 5000 – MUZYKA DLA USZU” (dalej „Regulamin”)

 1. Organizator - organizatorem promocji jest GEZE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 24 (03-228 Warszawa), zwana dalej „GEZE”.
   
 2. Promocja – akcja promocyjna pod nazwą „GEZE TS 5000 – MUZYKA DLA USZU” prowadzona przez GEZE, której celem jest premiowanie zakupu produktów w postaci samozamykaczy szynowych z linii TS 5000 na terenie Polski.
   
 3. Uczestnicy Promocji – Przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu Cywilnego), dystrybutorzy produktów wskazanych w pkt 2 powyżej.
   
 4. Wyłączenia z udziału w Promocji – pracownicy GEZE, konsumenci.
   
 5.  Oferta dla Uczestników Promocji – Produktem Promocyjnym dla Uczestników Promocji jest głośnik Sonos One Smart Speaker w cenie 1 zł za pakiet 25 sztuk dowolnych samozamykaczy TS 5000 (w komplecie z szynami), wskazanych w pkt 2 powyżej. Limit Produktów Promocyjnych na Klienta to maksymalnie 10 szt. GEZE udostępnia Produkt Promocyjny wyłącznie w ramach niniejszej promocji. Odsprzedaż detaliczna Produktu i wykorzystanie komercyjne są niedozwolone. Produkt Promocyjny jest oferowany z wyłączeniem gwarancji i rękojmi. Nie przewidujemy zwrotu ani wymiany Produktu. Produkt nie będzie sprzedawany w przypadku stwierdzenia nadużycia jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienia jakichkolwiek obowiązków przez Uczestników w związku z promocją. Produkty Promocyjne będą sprzedawane Uczestnikom Promocji wg kolejności spełniania kryteriów określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie.
   
 6. Czas trwania Promocji – 06.11.2023 – 15.12.2023 lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych. O możliwości objęcia promocją decyduje data złożenia zamówienia. GEZE zastrzega sobie prawo jednostronnego skrócenia okresu promocji lub zmiany jej warunków.
   
 7. Zasady Promocji – Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnicy Promocji, którzy w czasie jej trwania zakupią 25 szt. samozamykaczy szynowych TS 5000 (w komplecie z szynami) wskazanych w pkt 2 powyżej z dopiskiem „MUZYKA DLA USZU”, zgłoszą chęć udziału w promocji i spełnią warunki zakupu Produktu Promocyjnego  za 1 zł, otrzymają w treści faktury zapis „PROMOCJA GEZE TS 5000 – MUZYKA DLA USZU” na kwotę 1 zł netto/sztuka. Wielokrotność zamówienia oznacza prawo do kolejnego Produktu Promocyjnego z zastrzeżeniem zapisu w pkt 5.
   
 8. Odpowiedzialność Organizatora – odpowiedzialność GEZE z tytułu Promocji w żadnym przypadku nie przekroczy wartości Produktu Promocyjnego określonej w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od promocji bez podania przyczyn. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo złożenia reklamacji, które będą przyjmowane wyłącznie w trybie korespondencji mailowej na adres : geze.pl@geze.com pod warunkiem zaznaczenia w tytule wiadomości „GEZE Samozamykacze szynowe – MUZYKA DLA USZU” oraz złożenia w terminie do 15 grudnia 2023 r. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekroczy dnia 31 grudnia 2023 r.
   
 9. Pozostałe postanowienia – Zgłoszenie udziału w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Zasady przeprowadzenia Promocji podlegają prawu polskiemu.
   
 10. Klauzula informacyjna RODO – Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail : geze.pl@geze.com
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji i przechowywane przez okres promocji i jeden miesiąc od jej ukończenia, nie uchybiając zasadności przetwarzania danych osobowych w innych celach wynikających z innego uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
  Każdej osobie przysługuje prawo do :
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia może uniemożliwić udział w promocji.