Przełącznik kluczykowy

Czy przełącznik kluczykowy ma w ogóle sens w przypadku drzwi automatycznych? Ależ oczywiście! Jeżeli np. dostęp do danego obszaru mają mieć tylko określone osoby, to przełącznik kluczykowy służy do autoryzowanego otwierania drzwi. Do uprawnionego otwierania drzwi od zewnątrz można zastosować przełączniki kluczykowe odporne na zniszczenie. Przełączniki kluczykowe w połączeniu z programatorem zapewniają, że tylko posiadacz klucza może dokonać zmiany trybu pracy.