TS 550 NV

Zawiasa czopowa do drzwi przymykowych * Model EK

Zawiasa czopowa model EK kombinacja Zawiasa czopowa do drzwi przymykowych
  • Możliwość przyspawania
Skontaktuj się z nami

Model EK

Obszary zastosowań

  • Drzwi przylgowe i zlicowane
  • Możliwość zastosowania drzwi metalowych
  • Drzwi przymykowe

Specyfikacje produktu

Zawiasa czopowa do drzwi przymykowych

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450