TS 550 NV

Zawiasa czopowa do drzwi przymykowych * Model FK

Zawiasa czopowa model FK kombinacja Zawiasa czopowa do drzwi przymykowych
  • Możliwość przyspawania do systemu profili
Skontaktuj się z nami

Obszary zastosowań

  • Drzwi przylgowe i zlicowane
  • Drzwi metalowe
  • Drzwi przymykowe

Specyfikacje produktu

Zawiasa czopowa do drzwi przymykowych

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450