TS 5000 ISM z funkcją swobodnego ramienia

Przycisk zwalniający Do ręcznego wyzwalania mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia

  • Przycisk jest czerwony z napisem „Zamknij drzwi”
Skontaktuj się z nami

Obszary zastosowań

  • Uniwersalne zastosowanie we wszystkich mechanizmach podtrzymania położenia otwarcia GEZE
  • Instalacja w bezpośredniej bliskości zamknięcia

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450