Slimdrive EMD

Osłona przejściowa dla przewodu skrzydło-rama Slimdrive EMD * Do montażu na skrzydle

Akcesoria EMD / EMD-F montaż na skrzydle
  • Możliwe nawierzchniowe doprowadzenie kabla
  • Długość kabla 1 m
  • Miejsce przewidziane do pęknięcia dla węży falistych, przez które prowadzone są kable połączeniowe drzwi do układów sterowania
Skontaktuj się z nami

Do montażu na skrzydle

Obszary zastosowań

  • Pasuje do układu napędowego GEZE Slimdrive EMD
  • Montaż nawierzchniowy, do doposażenia w istniejących drzwiach
  • Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej lub przeciwzawiasowej

Specyfikacje produktu

Osłona przejściowa dla przewodu skrzydło-rama Slimdrive EMD

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450