Slimdrive EMD Invers

Układ dźwigniowo-drążkowy Slimdrive EMD Invers * Do montażu na ramie po stronie przeciwzawiasowej do głębokości ościeży 0‒400 mm

Ramię pchające Slimdrive EMD
  • Kolor srebrny lub według RAL
  • Bezstopniowe nastawianie głębokości ościeży
Skontaktuj się z nami

Do montażu na ramie po stronie przeciwzawiasowej do głębokości ościeży 0‒400 mm

Obszary zastosowań

  • Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
  • Kompatybilny z adapterem i układem dźwigniowo-drążkowym czujnika

Specyfikacje produktu

Układ dźwigniowo-drążkowy Slimdrive EMD Invers

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450