MBZ 300 N48G

E 70 * Termostat pokojowy do sterowania wentylacją

Regulator temperatury E 70 Akcesoria do Napędy elektryczne liniowe i systemy 24 V DC
  • Punkt przełączenia temperatury regulowany w zakresie od +5° do 30°C
  • Bezpotencjałowy zestyk przełączny
  • Przełącznik do ręcznego włączania i wyłączania
Skontaktuj się z nami

Termostat pokojowy do sterowania wentylacją

Obszary zastosowań

  • Do podłączenia central oddymiania i sterowań wentylacją
  • Do zależnego od temperatury sterowania oknami w pomieszczeniach
  • Montaż natynkowy

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450