MBZ 300 N48G

LTA-24-AZ Przycisk przewietrzania z klawiszami funkcyjnymi Otwórz / zamknij i wskaźnikiem funkcji LED

Przycisk wentylacyjny AS 500 LTA-24-AZ Przycisk wentylacyjny do systemów odprowadzania dymu i ciepła
  • Z klawiszami funkcyjnymi Otwórz / zamknij
  • LED ze wskazaniem stanu
Skontaktuj się z nami

Obszary zastosowań

  • Do podłączenia do centrali oddymiania THZ, THZ Comfort i MBZ 300
  • Do podłączenia do interfejsu przycisków IQ gear

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450