GEZE Insights

Koncentracja na megatrendach: GEZE w czasach transformacji cyfrowej

Tomislav Jagar jest członkiem zarządu GEZE i odpowiada za obszar sprzedaży. W rozmowie zdradza, jak GEZE jako firma tradycyjna stawia czoła wyzwaniom ery cyfrowej.

Odwiedzający targi budowlane BAU mogli zobaczyć i poczuć zmianę w wizerunku firmy. Panie Tomislavie, jak zdefiniowałby Pan reorientację marki GEZE?

Tak, zgadza się. Zmianę widać wyraźnie na wiodących targach architektonicznych BAU w Monachium. Prezentujemy się jako firma oferująca jasne, nowoczesne i otwarte rozwiązania – w pełni zgodne z naszą wartością: zobowiązujemy się tworzyć budynki przyjazne do życia . Jesteśmy także marką, którą można dotknąć, a targi są dosłownie punktem kontaktowym dla każdego. Dla nas oznacza to również partnerstwo. Prywatnie lub zawodowo kontaktujemy się ze wszystkimi odwiedzającymi na równych zasadach, niezależnie od tego, czy są oni już naszymi klientami, partnerami czy też są potencjalnymi klientami. Każdy może dotknąć naszych produktów, doświadczyć ich jakości – i oczywiście zadawać pytania.

Czyli dla GEZE oznacza to, że produkty te znajdują się w centrum uwagi?

Zdecydowanie tak. Jesteśmy firmą o ugruntowanych korzeniach rzemieślniczych, zapewniającą najwyższą jakość. Ale w międzyczasie staliśmy się międzynarodową firmą działającą w złożonych i dynamicznych środowiskach. W ciągu naszej 150-letniej historii wielokrotnie udowodniliśmy naszą zdolność do zmian i nadążania za rozwojem. Jesteśmy w stanie elastycznie reagować na bardzo zróżnicowane potrzeby i życzenia naszych klientów i partnerów. Przede wszystkim słuchamy i rozumiemy. Oprócz pojedynczych produktów oferujemy również pakiety dostosowane do potrzeb klienta oraz rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

W ciągu naszej ponad 150-letniej historii wielokrotnie pokazywaliśmy naszą zdolność do zmian i elastycznego reagowania na bardzo zróżnicowane potrzeby naszych klientów.

Tomislav Jagar, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w GEZE

Tomislav Jagar, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w GEZE © Katrin Fiedler / GEZE GmbH

Jak wpływa to na strategię sprzedaży firmy?

Naszą misją jest zapewnienie wsparcia dla budynków w całym cyklu ich życia. Oznacza to nie tylko zaopatrywanie klientów w produkty, ale także doradztwo i wsparcie. Zobowiązujemy się do oferowania elastycznych i niezawodnych usług w każdej chwili. Uważamy się za dostawcę kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań, który naprawdę rozumie wartość połączeń sieciowych w konkretnym projekcie.

Skoro mowa o połączeniach sieciowych – jakie znaczenie ma cyfryzacja dla waszego sektora?

Dla nas cyfryzacja jest postawą. Nie chodzi tylko o technologię i narzędzia. Chodzi przede wszystkim o komunikację i cyfrowe formy współpracy. To technologia podąża za pojawiającymi się potrzebami – nie na odwrót. Jednocześnie bardzo dokładnie monitorujemy cyfrowy świat. Zastanawiamy się, jaką rolę mogą odegrać nasze produkty i rozwijamy interesujące pomysły na przyszłość. Ale nie postrzegamy cyfryzacji jako celu samego w sobie: musi przynosić korzyści naszym klientom i użytkownikom. Nie możemy też zaniedbywać wrażliwych aspektów cyfryzacji, takich jak bezpieczeństwo danych i ochrona danych.

Cyfryzacja zaczyna się od myślenia. Nie chodzi tylko o technologię i narzędzia. Chodzi przede wszystkim o komunikację i nowe formy współpracy.

Tomislav Jagar, dyrektor firmy ds. sprzedaży w GEZE

Ma więc Pan bardzo holistyczne podejście do budownictwa i budynków?

Tak, gdyż jesteśmy obecni na całym świecie. Patrzymy w świat z otwartymi oczami. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, staramy się odpowiadać na megatrendy w interesie naszych klientów. Zrównoważony rozwój, urbanizacja, inteligentne budynki – to nie są dla nas tylko puste słowa. Dzięki naszym rozwiązaniom staramy się znaleźć konkretne odpowiedzi na te wyzwania. W końcu naszym nadrzędnym celem jest umożliwienie tworzenia konstrukcji odpowiedzialnych i przyjaznych do życia.