Studia przypadków

Późny barok spotyka się z nowoczesną technologią: rozwiązania w zakresie odprowadzania dymu i ciepła w Kościele Marii Panny w Dreźnie

Kościół Marii Panny w Dreźnie, odtworzony zgodnie z oryginalnymi planami, został ponownie otwarty w 2005 r., po ponad dziesięciu latach prac budowlanych. Firma GEZE zainstalowała dopasowane urządzenia do usuwania dymu i ciepła, odpowiadające zarówno historycznej konstrukcji, jak i nowoczesnym standardom budowlanym.

Koncepcja bezpieczeństwa z nowoczesną technologią okien

Imponująca architektura, teraz z profesjonalną koncepcją bezpieczeństwa. Zdjęcie: MM Fotowerbung dla GEZE GmbH

Imponująca architektura, teraz z profesjonalną koncepcją bezpieczeństwa.

Od czasu jego zniszczenia w wyniku ataku bombowego w lutym 1945 r. ruiny drezdeńskiego Kościoła Marii Panny służą jako pomnik antywojenny. Odbudowa kościoła rozpoczęła się w 1994 roku pod kierownictwem firmy projektowo-inżynieryjnej IPRO Dresden, a zakończyła się 30 października 2005 roku uroczystą konsekracją.

Dostosowane do potrzeb urządzenia do usuwania dymu i ciepła GEZE są centralnym elementem zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej w przebudowanym Kościele Marii Panny i spełniają najwyższe wymagania w zakresie ochrony indywidualnej i ochrony budynku.

Specjalistyczne rozwiązania w zakresie odprowadzania dymu i ciepła do zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej

Okrągłe barokowe okno z urządzeniem do usuwania dymu i ciepła w Kościele Marii Panny w Dreźnie. Zdjęcie: MM Fotowerbung dla GEZE GmbH

Imponujące okna barokowe z niewidocznymi zintegrowanymi urządzeniami do usuwania dymu i ciepła.

Oprócz słynnej kopuły, nowy budynek pozostaje wierny oryginałowi, z oknami w bardzo wysokich i trudno dostępnych miejscach. Okazały się one największym wyzwaniem technicznym przy instalacji nowoczesnych urządzeń do usuwania dymu i ciepła. W czasie pożaru system musi zapewnić kontrolowane wyprowadzanie dymu, gazów spalinowych i ciepła, co pozwoli wszystkim wyjść z kościoła w sposób uporządkowany, a akcje ratunkowe będą przebiegały bez przeszkód.

Historyczne okna z dopasowanymi napędami

Łukowe okno w Kościele Marii Panny z urządzeniem do usuwania dymu i ciepła. Zdjęcie: MM Fotowerbung dla GEZE GmbH

Elektryczny napęd liniowy GEZE E206-RWA na półokrągłym łukowym oknie w Kościele Marii Panny w Dreźnie.

Nowoczesne urządzenia do usuwania dymu i ciepła zwykle składają się z trzech elementów:

  • systemu otwierającego, w tym przypadku okna Kościoła Marii Panny
  • sterownika zasilania awaryjnego
  • alarmowego przycisku przeciwpożarowego

Aby w miarę możliwości odbudować kościół w jego pierwotnym kształcie, konieczne było wprowadzenie specjalnych dostosowań technicznych. Zazwyczaj urządzenia do usuwania dymu i ciepła pracują na napięciu roboczym 24 V. Jednak napęd urządzeń do usuwania dymu i ciepła na wysokich oknach, może być zasilany tylko długim przewodem zasilającym. Ze względów estetycznych konieczne było zastosowanie małych wymiarów przewodów, wymagających jedynie minimalnych szczelin w ścianach wewnętrznych. Było to rozwiązanie niestandardowe. We współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Dozoru Technicznego (TÜV) firma projektowa zdecydowała się na sprawdzone urządzenia do usuwania dymu i ciepła GEZE, które pracują na zasilaniu 230 V. Okna w górnej części kościoła zostały wyposażone w dwa napędy okienne GEZE E206, każdy ze względu na ciężar skrzydła uchylnego górą i dołem. Technologia okien została uwzględniona w specjalnej konstrukcji, której projekt dyskretnie integruje się z budynkiem.

Niezawodne odprowadzanie dymu, nawet w przypadku awarii zasilania elektrycznego

Jednym z kluczowych aspektów bezpieczeństwa, które muszą spełniać wszystkie urządzenia do usuwania dymu i ciepła jest ich zdolność do pracy niezależnie od sieci energetycznej. Systemy 24 V zapewniają to za pomocą akumulatora zintegrowanego ze sterownikiem zasilania awaryjnego urządzeń do usuwania dymu i ciepła. Ponieważ urządzenia do usuwania dymu i ciepła w Kościele Marii Panny wykorzystywały wariant 230 V, sterownik zasilania awaryjnego GEZE E260 N 2/1 został zainstalowany w wersji specjalnej. Cały system odprowadzania dymu i ciepła jest podłączony do rezerwowej jednostki zasilającej na miejscu, aby zapewnić niezależne od sieci działanie w każdej sytuacji. Kościół Marii Panny w Dreźnie jest kolejnym udanym przykładem zastosowania nowoczesnych urządzeń do usuwania dymu i ciepła GEZE w budynkach zabytkowych o szczególnych wymaganiach.

Produkty GEZE w Kościele Marii Panny w Dreźnie

  • Urządzenia do usuwania dymu i ciepła
  • Napędy okienne GEZE E206
  • Sterownik zasilania awaryjnego GEZE E260 N 2/1