Studia przypadków

Indywidualnie dopasowane rozwiązania dla urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła w historycznej architekturze

Kościół Wszystkich Świętych w Wittenberdze jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako imponujący przykład architektury neoklasycystycznej i prawdziwy magnes turystyczny.  Firma GEZE zamontowała również wysokiej jakości systemy drzwiowe w ramach indywidualnego rozwiązania dla urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła w zabytkowym Kościele Wszystkich Świętych.

Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa w historycznym Kościele Wszystkich Świętych

Odkąd mnich Marcin Luter przybił tu swoje 95 tez, Kościół Wszystkich Świętych (Kościół Luterański) w Wittenberdze symbolizuje początek Reformacji. Aby umożliwić tysiącom odwiedzających ciągły dostęp do tego zabytku kulturowego, należało pogodzić ochronę zabytkowego budynku z nowoczesnymi wymogami bezpieczeństwa i zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej. W tym celu firma GEZE dostarczyła najnowocześniejszą technikę drzwi i zabezpieczeń.

Najnowocześniejsze komponenty urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła zabezpieczają drogi ewakuacyjne.

Zewnętrzne ujęcie dachowych drzwi ewakuacyjnych z wieży

Wyjście ewakuacyjne i elementy urządzeń do usuwania dymu i ciepła: dachowe drzwi ewakuacyjne Kościoła Wszystkich Świętych.

Kościół Wszystkich Świętych jest przykładem harmonijnego montażu urządzeń do usuwania dymu i ciepła w budynkach zabytkowych w połączeniu z nowoczesną techniką zamków i drzwi. W ramach renowacji, klatka schodowa wieży musiała zostać przystosowana do spełnienia pewnych konstrukcyjnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. W przypadku pożaru ważne jest, aby klatka schodowa pozostała wolna od dymu, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Jednocześnie drzwi muszą być zamknięte zgodnie z wytycznymi ubezpieczeniowymi, a wszelkie nadużycia zgłaszane do systemu antywłamaniowego. Firma GEZE spełniła te kompleksowe wymagania dzięki połączeniu elementów urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła, nowoczesnej techniki zamków i systemów drzwiowych.

Drzwi ewakuacyjne i wentylacja w jednym

Zbliżenie na skrzydło drzwiowe z zamkiem antypanicznym IQ lock

Zamek antypaniczny IQ lock w dachowych drzwiach ewakuacyjnych Kościoła Wszystkich Świętych.

Naturalne odprowadzanie dymu i ciepła odbywa się tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca ilość miejsca na wentylację wywiewną i system napowietrzania. Obszary systemu napowietrzania znajdują się w dolnej części Kościoła Wszystkich Świętych. Powietrze przepływa przez nie w taki sposób, że w przypadku pożaru spaliny podniosą się wraz z ciepłem i zostaną wydalone przez strefy wylotowe w górnej części budynku. Drzwi do wyjścia na dach wieży bez okien pełnią funkcję otworu urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła. Otwierają się na zewnątrz w przypadku pożaru, pełniąc tym samym również funkcję dodatkowych drzwi ewakuacyjnych. System drzwi zamyka się za pomocą samoryglującego zamka antypanicznego, który w razie zagrożenia można w każdej chwili ręcznie otworzyć od wewnątrz, spełniając tym samym wymagania wyjścia awaryjnego.

Połączenie systemu urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła i dróg ewakuacyjnych w Kościele Wszystkich Świętych

W przypadku pożaru, alarm pożarowy jest wyzwalany ręcznie lub za pomocą czujnika dymu. W tym samym czasie centrala urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła automatycznie steruje otworami powietrza świeżego i wywiewanego w budynku. Zamek antypaniczny odblokowuje drzwi wieży w mniej niż sekundę po uruchomieniu alarmu, umożliwiając ręczne otwarcie systemu drzwi. W tym samym czasie do systemu antywłamaniowego dostarczany jest automatyczny raport informujący, że drzwi są otwarte. Połączenie centrali urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z zamkiem antypanicznym IQ lock i odwrotnie zamontowanym samozamykaczem GEZE TS 5000 spełnia kompleksowe wymagania tego historycznego budynku, zapewniając szybkie odprowadzanie dymu i ciepła oraz niezawodne drogi ewakuacyjne.

Produkty GEZE w Kościele Wszystkich Świętych

  • Zamek antypaniczny IQ lock
  • Samozamykacz GEZE TS 5000