Tematy

Drzwi samoczynnie zamykane zwiększające komfort i bezpieczeństwo

Jak zamykają się drzwi zewnętrzne w blokach mieszkalnych lub drzwi wejściowe do szkół, firm i biur, gdy tylko przez nie przejdziemy? Zwykle o tym nie myślimy. Do tego właśnie służą samozamykacze – i wykonują swoją pracę tak niezawodnie, że w razie pożaru mogą uratować życie.

Do czego służą samozamykacze?

Samozamykacze drzwiowe służą do automatycznego zamykania drzwi.

Samozamykacze drzwiowe służą do automatycznego zamykania drzwi. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Samozamykające się drzwi to takie, które posiadają samozamykacz. Automatycznie zamykają one drzwi po ich ręcznym otwarciu. Powodują ruch skrzydła drzwiowego do ościeżnicy oraz wpadnięcie zapadki zamka w blachę zaczepową.

Ale dlaczego ważne jest, aby drzwi były zamknięte, a nie otwarte? Powodów jest wiele: ze względu na przepisy prawne, ze względu na bezpieczeństwo i higienę, w celu oszczędzania energii lub w celu uniknięcia przeciągów.

Instalacja samozamykaczy jest często korzystna. Jest to obowiązkowe nawet w przypadku drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, ponieważ muszą one zamykać się samodzielnie. Najważniejszymi powodami stosowania samozamykaczy są:

  • Bezpieczeństwo: zamknięte drzwi chronią przed niepowołanym dostępem, włamaniem i kradzieżą.
  • Ochrona przeciwpożarowa: przepisy budowlane wymagają stosowania drzwi przeciwpożarowych, nie tylko w budynkach użyteczności publicznej czy podziemnych parkingach, ale również w domach czy pokojach hotelowych. Ich celem jest powstrzymanie zagrożenia ogniowego przed przedostaniem się do przejść w ścianach niepalnych i ognioodpornych. Te zamykacze przeciwpożarowe muszą zamykać się samodzielnie.
  • Ochrona przed hałasem: zamknięte drzwi chronią przed głośnym hałasem.
  • Klimat wewnętrzny/oszczędność energii: zamknięte drzwi chronią przed wiatrem i pogodą, przeciągami i stratami ciepła.
  • Higiena: zamknięte drzwi chronią przed zanieczyszczeniami. Samozamykających się drzwi nie trzeba dotykać, aby je zamknąć. Są one zatem szczególnie przydatne tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo przenoszenia bakterii i zarazków na ręce: na przykład w szpitalach i toaletach publicznych.
  • Strefa prywatna: zamknięte drzwi chronią naszą prywatność.
  • Wygoda: samozamykające się drzwi są praktyczne i wygodne dla każdego, ale szczególnie dla dzieci, osób starszych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Rodzaje samozamykaczy do drzwi z napędem ręcznym

Funkcję samozamykania może realizować samozamykacz do drzwi z napędem ręcznym. W zależności od montażu, rozróżnia się samozamykacze montowane na ościeżnicy, samozamykacze zintegrowane z drzwiami oraz samozamykacze zabudowane w podłodze.

  • Zewnętrzne samozamykacze górne zamontowane na ościeżnicy: są one mocowane do górnej części skrzydła drzwi lub do górnej części drzwi (ościeżnicy), gdzie pozostają widoczne. Można je również doposażyć. Zewnętrzne samozamykacze górne zamontowane na ościeżnicy są wykonane z drążków lub szyn prowadzących.
  • Wpuszczane/zintegrowane samozamykacze górne: zintegrowane samozamykacze górne są zazwyczaj w pełni wbudowane w skrzydło i ościeżnicę, co chroni elementy przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych. Zintegrowane samozamykacze są szczególnie popularne wśród architektów, ponieważ są prawie niewidoczne.
  • Samozamykacze podłogowe: poszczególne części samozamykaczy podłogowych są zazwyczaj montowane w podłogach i skrzydłach drzwiowych, przez co są praktycznie niewidoczne. Oprócz funkcji zamykania, mogą one również pomieścić dolne łożysko skrzydła. Często konieczne jest wykonanie wnęki w podłodze na puszkę.

Ochrona przeciwpożarowa – samozamykacze zalecane przez prawo

Drzwi przeciwpożarowe mają wyższe wymagania w zakresie zamykania niż drzwi, które nie są przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej. Drzwi, które są używane jako element ochrony przeciwpożarowej lub przeciwdymowej i w związku z tym podlegają szczególnym wymaganiom, z reguły muszą posiadać funkcję samozamykania. Mogą ją spełniać odpowiednie, zatwierdzone samozamykacze. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych zalecana jest regulacja kolejności zamykania, aby zagwarantować, że najpierw zamyka się skrzydło bierne, a następnie czynne. Jest to jedyny sposób na zagwarantowanie wymaganego rodzaju zamknięcia. Hydraulicznie sterowane samozamykacze do drzwi przeciwpożarowych są kontrolowane i produkowane zgodnie z normą DIN EN 1154.

GEZE TS 5000 ECline: samozamykacze górne ze wspomaganiem otwierania

Ochrona przeciwpożarowa a ogólna dostępność

Drzwi z ręcznymi samozamykaczami są często trudne do otwarcia, ponieważ otwieranie drzwi wymaga pewnej ilości energii, która jest następnie wykorzystywana do procesu zamykania. Drzwi te stanowią przeszkodę dla osób starszych i dzieci, a zatem nie spełniają wszystkich wymagań. DIN 18040 jest kluczową normą, która definiuje budownictwo bez barier w Niemczech. Norma ta określa maksymalną możliwą do zastosowania siłę nacisku wynoszącą 47 niutonometrów dla samozamykających się drzwi.

Jeśli standardowy samozamykacz nie może wykonać ruchu otwarcia, który jest wystarczająco prosty, można to zrobić za pomocą specjalnych opcji sprzętowych, np. zintegrowanego wspomagania otwierania lub funkcji swobodnego ramienia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I DOSTĘPNOŚCI

Broszura samozamykaczy GEZE z funkcją swobodnego ruchu (PDF | 2.16 MB)

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia utrzymują drzwi przeciwpożarowe w stanie otwartym

Drzwi przeciwpożarowe są jednak na co dzień często postrzegane jako bariery i dlatego pożądane jest utrzymywanie ich w stanie otwartym przez dłuższy okres czasu lub na stałe. Drzwi przeciwpożarowych w żadnym wypadku nie można mechanicznie utrzymywać w stanie otwartym (np. za pomocą klina).

W tym miejscu zastosowanie znajdują mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia. Utrzymują one drzwi przeciwpożarowe otwarte dla codziennego użytku, ale automatycznie zwalniają je w przypadku alarmu, aby wykonać swoje zadanie mogły samozamykacze. Drzwi przeciwpożarowe mogą być więc utrzymywane w pozycji otwartej za pomocą systemów podtrzymania otwarcia, które gwarantują również bezpieczne zamknięcie w przypadku pożaru. W normalnych sytuacjach rozwiązania te gwarantują ogólną dostępność przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnego zamknięcia w każdej chwili w przypadku pożaru.

Przejdź do mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia firmy GEZE

Samozamykacze GEZE do wszystkich zastosowań

GEZE oferuje samozamykacze do drzwi o różnych kształtach, z różnymi możliwościami indywidualnych ustawień. Od najmniejszych samozamykaczy górnych po wielopłaszczyznowe odmiany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych: gamę samozamykaczy z drążkami lub szynami prowadzącymi można łączyć na wiele sposobów. Typ możliwego do zastosowania samozamykacza ustalany jest w zależności od wymagań, rodzaju drzwi, rozmiaru, ciężaru skrzydła, materiału drzwi, szerokości drzwi oraz miejsca ich montażu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, czy samozamykacz ma funkcjonować w obszarze wewnętrznym czy zewnętrznym, w pomieszczeniu wilgotnym czy suchym, w wysokich czy niskich temperaturach.
 

Aby niezawodnie i cicho zamykać drzwi nawet w wymagających warunkach otoczenia, konieczny jest optymalny stosunek siły i prędkości zamykania. Ten wymóg spełnia na przykład TS 5000 SoftClose, który zamyka drzwi niezawodnie i cicho także przy wietrze i ruchu powietrza lub w warunkach zmiennego ciśnienia w śluzach i klatkach schodowych.

Pod uwagę brana jest również liczba osób korzystających z drzwi, ich sytuacja osobista (osoby z dziećmi, osoby wymagające opieki itp.) oraz inne wymagania, takie jak ogólna dostępność i ochrona przeciwpożarowa. We wszystkich tych obszarach GEZE oferuje doradztwo specjalistów – w uzupełnieniu do doradztwa produktowego i serwisu, zapewniając w ten sposób kompleksowe wsparcie dla klientów w całym cyklu użytkowania produktu.

Przejdź do instrukcji obsługi amortyzatorów drzwiowych GEZE

Drzwi automatyczne z samozamykaczami

Alternatywnie, funkcję samozamykającą może spełniać elektryczny napęd drzwiowy, który umożliwia również automatyczne otwieranie. Tego typu w pełni automatyczne drzwi przesuwne, rozwierane lub karuzelowe są zazwyczaj aktywowane przez czujniki, które rejestrują ruch znajdujących się przed nimi osób. Dostępny jest również przełącznik otwarty, który można aktywować bez dotyku. Prosty ruch ręką przed włącznikiem aktywuje drzwi. Jeśli potrzebny jest niższy poziom automatyzacji, drzwi rozwierane można otworzyć również za pomocą ruchu „push & go” (pchnij i idź). Lekkie pchnięcie skrzydła drzwiowego wystarczy, aby uruchomić silnik otwierający drzwi.

Wszystkie drzwi automatyczne, jak sama nazwa wskazuje, ponownie zamykają się automatycznie. Czujki obecności zapewniają, że podczas otwierania i zamykania nie występuje ryzyko uwięzienia, ścinania, kolizji i wciągania.

Dowiedz się więcej o drzwiach automatycznych

WIĘCEJ O CZUJNIKACH

Napęd drzwi rozwieranych Slimdrive firmy GEZE ze zintegrowanym urządzeniem podtrzymującym otwarcie

Napęd drzwi rozwieranych Slimdrive firmy GEZE ze zintegrowanym urządzeniem podtrzymującym otwarcie © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Zamykanie drzwi przeciwpożarowych

Jeśli drzwi przeciwpożarowe używane są jako automatyczne drzwi rozwierane i wyposażone są w zintegrowane urządzenie do podtrzymania otwarcia, są one uważane za mechanizm podtrzymania położenia otwarcia w połączeniu z centralą z wyłącznikiem dymowym. Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia tymczasowo zapobiegają samoczynnemu zamykaniu się drzwi. W przypadku alarmu wywołanego przez czujkę pożarową lub w przypadku zaniku zasilania, funkcja podtrzymania otwarcia jest wyłączana, a samozamykacz doprowadza do zamknięcia drzwi. GEZE oferuje szeroką gamę systemów i urządzeń podtrzymujących otwarcie, z których wszystkie zostały zaprojektowane specjalnie dla systemów przeciwpożarowych.

Broszura dotycząca systemów drzwi rozwieranych GEZE (PDF | 7.93 MB)

Szczelnie zamykający i dostępny system drzwi przesuwnych Powerdrive HT firmy GEZE

Szczelnie zamykający i dostępny system drzwi przesuwnych Powerdrive HT firmy GEZE © GEZE GmbH

Szczelne drzwi przesuwne dla zapewnienia optymalnych warunków higienicznych

W pomieszczeniach klinicznych (sala operacyjna, oddział intensywnej terapii lub oddział dializ) oraz w pomieszczeniach czystych (sale sterylizacyjne i laboratoria) potrzebne są drzwi ze szczególnym uszczelnieniem, aby zagwarantować dobrą higienę i maksymalną szczelność. W tym celu GEZE oferuje szczególnie szczelne systemy drzwi przesuwnych GEZE ECdrive H i Powerdrive PL-HT, które utrzymują zarazki i ciała obce na zewnątrz.

Przejdź do automatycznych drzwi przesuwnych GEZE

Przejdź do automatycznych drzwi rozwieranych GEZE

Kompleksowe doradztwo

Samozamykacze dostępne są w różnych wersjach: montowane na ościeżnicy z drążkami lub prowadnicami, zintegrowane lub ukryte w podłodze, w dowolnym kolorze i z opcją osłony.

Dostępne są samozamykacze do ręcznej obsługi drzwi lub do integracji z automatycznymi napędami do drzwi, które oczywiście spełniają wszystkie wymagania prawne i normy, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Za pośrednictwem infolinii dla architektów, GEZE udziela wyczerpujących porad w zakresie doboru samozamykaczy do danego zastosowania (rodzaj budynku, miejsce, w którym znajdują się drzwi itp.).

GEZE oferuje również indywidualne rozwiązania dla samozamykaczy, łącznie z doradztwem i opracowaniem odpowiedniego rozwiązania.

Wsparcie w wielu formach

GEZE oferuje firmom instalacyjnym specjalne szkolenia w zakresie montażu samozamykaczy. Ponadto dostępne są liczne pomoce w postaci instrukcji montażu, filmów instalacyjnych, schematów okablowania itp.

Przejdź do wideo z instalacji TS 5000

Przejdź do wideo z instalacji Powerturn

Pomoc, wskazówki i sztuczki

GEZE Service oferuje całodobową pomoc w przypadku problemów z samozamykaczami. Na infolinii zawsze jest ktoś dostępny, a personel serwisu szybko dociera na miejsce. Proste wskazówki i sztuczki często pomagają w ponownym uruchomieniu samozamykaczy. Najczęściej zadawane pytania i wytyczne zapewniają wsparcie pierwszego stopnia w przypadku problemów.