Wiedza o produktach

Niezawodne planowanie dla drzwi wielofunkcyjnych – GEZE może w tym pomóc!

Drzwi muszą zazwyczaj spełniać różnorodne potrzeby, co sprawia, że planowanie ich jest złożonym zadaniem. Ze względu na znaczną liczbę drzwi wchodzących w skład dużych projektów można się łatwo pogubić. Nawet doświadczeni specjaliści budowlani mają trudności w identyfikacji odpowiednich rozwiązań drzwiowych i przesyłaniu zgodnych z normami zapytań ofertowych. Najważniejszym etapem jest możliwie jak najwcześniejsze wypunktowanie wszystkich mających zastosowanie potrzeb i funkcji bezpieczeństwa. Ponowne planowanie złożonych drzwi lub późniejsze wykonywanie korekt technologicznych wymaga czasu i pieniędzy oraz powoduje stres. Projektanci mogą zwrócić się w tej sprawie do specjalistów, aby uzyskać wsparcie.

Technika drzwiowa i standardowe wymogi bardzo się zmieniły

Często oczekuje się, że drzwi będą pełniły dużo różnych funkcji, w szczególności w budynkach publicznych, szpitalach i centrach handlowych. Na przykład muszą zapewniać dostępność i być łatwe w użyciu dla wszystkich osób. Powinny zapewniać ochronę przed dymem i samoczynnie zamykać się w przypadku alarmu pożarowego. Muszą pomagać kontrolować dostęp lub mogą być połączone z systemem antywłamaniowym bądź wyposażeniem technologicznym budynku. Mogą nawet stanowić część urządzenia do usuwania dymu i ciepła oraz muszą samoczynnie się otwierać w przypadku pożaru. Technika drzwiowa oferuje coraz więcej nowoczesnych możliwości, w szczególności cyfrowych. Wymogi prawa budowlanego, technologii bezpieczeństwa oraz funkcjonalne również rosną. Sprawia to, że kwestia drzwi staje się nie tylko kompleksowa, lecz często także skomplikowana.

Czasami jedne drzwi mogą łączyć w sobie nawet 50 funkcji

Ekspert ds. bezpieczeństwa GEZE

Złożone drzwi wymagają jasnego podziału odpowiedzialności montażowej

Otwory drzwiowe dla złożonych drzwi w bryle budynku: ogólna koordynacja różnych ekip może często stanowić problem podczas montażu. Bez dobrej koordynacji okablowanie drzwi może nie zostać ukończone.

Otwory drzwiowe dla złożonych drzwi w bryle budynku: ogólna koordynacja różnych ekip może często stanowić problem podczas montażu. Bez dobrej koordynacji okablowanie drzwi może nie zostać ukończone.

Co do zasady planowaniem drzwi zajmują się architekci. Jednak może to być poważne wyzwanie w przypadku drzwi wielofunkcyjnych i komponentów elektrycznych, na przykład jeśli projekt wymaga setek różnych drzwi (a nawet więcej), które muszą spełnić różnorodne wymagania. W takich przypadkach ważne jest określenie już na samym początku, kto jest odpowiedzialny za koordynację, technologię bezpieczeństwa i okablowanie. W przeciwnym razie drzwi i komponenty być może zostaną dostarczone i zainstalowane, lecz nie będą prawidłowo podłączone, ponieważ nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za taką pracę. Regulacje lub renowacje uzupełniające na placu budowy na późniejszym etapie mogą być drogie i czasochłonne.

Planowanie drzwi oznacza szybkie koordynowanie wymagań i żądań

Szybkie planowanie drzwi może tutaj bardzo pomóc: optymalnie spotkania z architektem, właścicielem budynku i ekspertami ds. drzwi powinny zostać możliwie najszybciej włączone w etap planowania. Powinny one odpowiadać na poniższe pytania: kto powinien być w stanie używać drzwi, kiedy i w jaki sposób? Jakie potrzeby inżynieryjne dotyczą budynku (ochrona przeciwpożarowa, wyjście ewakuacyjne, usuwanie dymu i ciepła)? Co jest potrzebne w zakresie ochrony przed hałasem, komfortu i designu? Pomaga to zidentyfikować konflikty między żądaniami i oczekiwaniami różnych osób oraz określić, czy wygenerują one duże koszty technologiczne. Na przykład, jeśli drzwi są wyjątkowo szerokie lub wysokie, ciężko będzie zapewnić ich dostępność oraz je zabezpieczyć. W takim przypadku specjaliści powinni poinformować o alternatywach: „Czy możliwa jest inna budowa drzwi? Takie alternatywy ułatwiają spełnienie wymagań technologicznych”. Uważne planowanie gwarantuje szybsze, bardziej bezproblemowe i ogólnie rzecz biorąc tańsze wdrożenie w fazie budowy.

Listy specyfikacji drzwi nie są wystarczającym narzędziem do planowania

Według ekspertów ds. drzwi klasyczne metody planowania drzwi, które wykorzystują listy specyfikacji drzwi w postaci tabel, już nie wystarczą. W niektórych przypadkach jedne drzwi mogą łączyć w sobie nawet pięćdziesiąt funkcji. Jednak listy specyfikacji drzwi nie są w stanie określić wykonalności ani zakresu odpowiedzialności. Każda nowa specyfikacja dodaje komponenty techniczne i zazwyczaj dodatkowe przewody. Często koliduje to z koncepcjami architekta, który tradycyjnie nie odpowiada za projektowanie części elektrycznej. Jednak projektanci części elektrycznej zazwyczaj nie uczestniczą w planowaniu drzwi. Struktura wynagrodzeń dla architektów i inżynierów (HOAI) pokazuje, że nie otrzymują wynagrodzenia za taką pracę. Z tego względu złożone drzwi nie są w ogóle ujęte w projektach.

Drzwi „niekompletne” to problem bezpieczeństwa

Gdy opisy przetargowe opierają się na listach specyfikacji drzwi, które nie zostały poddane weryfikacji, i na tej podstawie dostarczane są komponenty, często powtarza się poniższy scenariusz: ślusarz montuje drzwi, ale nie dotyka okablowania. Elektryk podłącza okablowanie do drzwi, ale nie podłącza ich do komponentów drzwi. Przecież to nie należy do ich obowiązków. Montażysta obsługuje specjalistyczne zamówienia, ale nie rozumie ogólnej koncepcji drzwi. W efekcie drzwi mogą nie być w pełni kompletne i mogą nie działać tak, jak oczekuje tego właściciel budynku. Dzieje się tak, ponieważ często nie docenia się znaczenia koordynacji całego projektu między różnymi ekipami.

Jednak niekompletne drzwi stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Może tak być, jeśli każda poszczególna funkcja drzwi została sprawdzona, ale ogólne działanie drzwi już nie. Drzwi mogą zamykać się na wypadek pożaru, lecz mogą się nie otworzyć ponownie jako drzwi wyjścia awaryjnego. Bądź system ochrony przeciwpożarowej, który powinien centralnie kontrolować wszystkie drzwi w budynku w przypadku niebezpieczeństwa, może nie działać. W celu usunięcia takich problemów technicznych w przyszłości może być potrzebna renowacja lub inna regulacja. Często powoduje to opóźnienia na placu budowy, zwiększa koszty lub powoduje straty.

Planowanie drzwi ze wszystkimi ekipami to klucz do sukcesu w przypadku drzwi wielofunkcyjnych.

Najlepszym sposobem zapobiegania problemom jest szybkie, szczegółowe i wspólne planowanie drzwi! Zawsze zapewniamy wszechstronne porady, wspierając naszych klientów w planowaniu i realizacji projektów drzwi. Wspieramy klienta w całej fazie projektowania, a także współpracujemy z projektantem usług techniki budynku i elektryki. Współpracujemy ponadto ze wszystkimi wykonawcami na wszystkich etapach budowy, w tym ze ślusarzami, elektrykami i montażystami. Portfolio naszych usług obejmuje cały cykl życia budynku: od utrzymania, przez renowację i ponowne użycie, aż po utylizację, jeśli to konieczne.