MBZ 300 N48G

FT 4 A dodatkowe miejsce obsługi * Przycisk RWA do podłączenia do central oddymiania GEZE

Przycisk RWA FT4 A
  • Solidna, zamykana obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
  • Wskaźniki stanu pracy LED alarm
  • Przycisk Reset do kasowania alarmu
  • Identyfikowalne wyzwalanie poprzez wzębienie przycisku
Skontaktuj się z nami

Przycisk RWA do podłączenia do central oddymiania GEZE

Obszary zastosowań

  • Do podłączenia do centrali oddymiania GEZE
  • Jako uzupełnienie głównego stanowiska obsługi FT 4 A
  • Do ręcznego wyzwalania alarmu urządzenia do usuwania dymu i ciepła
  • Montaż natynkowy
  • Wejście kabli od góry, od dołu lub z tyłu
  • Możliwa eksploatacja z kablem 4-żyłowym

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450