Drzwi i okna w automatyce budynku – ekspert GEZE Jürgen Keller w rozmowie

Rosnąca urbanizacja i konieczność ochrony zasobów wymaga inteligentnie usieciowionych budynków. Rozwiązania łączności z inteligentnym oprogramowaniem i certyfikowanym interfejsem komunikacyjnym BACnet zapewniają wydajne zarządzanie budynkiem w inteligentnym budynku i otwierają nowe możliwości dla integratorów systemów. W wywiadzie Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions, wyjaśnia zalety automatyki budynku, o czym należy pamiętać i jak GEZE radzi sobie z wyzwaniami.

Jürgen Keller i Christoph Keller wyjaśniają myGEZE Control

Product Manager Integrated Solutions Jürgen Keller i Christoph Keller z GEZE wyjaśniają modułową platformę łączności myGEZE Control. © GEZE GmbH

Panie Jürgenie, dlaczego Pana zdaniem należy skupić większą uwagę na integracji drzwi w automatyce budynku?

Jürgen Keller: Drzwi, okna i budynek są coraz bardziej złożone i stawiane są przed nimi coraz większe wymagania. Obecnie nie mamy już do czynienia z klasycznymi budynkami biurowymi i jednym najemcą, ale z kompleksami budynków, które mogą również obejmować publicznie dostępną kawiarnię, hotel i kilku podnajemców. Wynikają z tego specjalne życzenia i wymagania dotyczące drzwi, co sprawia, że coraz ważniejsze stają się tematy takie jak bezpieczeństwo budynku i optymalizacja energetyczna eksploatacji budynku. Ważną rolę odgrywa także komfort. Idea biur domowych sprawiła, że budynki opustoszały, firmy wynajmują mniejsze jednostki i chcą w zamian większego komfortu – na przykład bezdotykowego wejścia ze względu na możliwość przenoszenia bakterii i wirusów. To pokazuje, że wygodny dostęp do budynków za pomocą drzwi automatycznych jest coraz bardziej doceniany i oczekiwany.

W jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo budynku poprzez integrację drzwi i okien z automatyką budynku? 

Jürgen Keller: Kwestia bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę w automatyce budynku. Chodzi o centralne miejsce, w którym, dzięki usieciowieniu całego budynku, można monitorować i kontrolować aktualny stan terenu zewnętrznego, a także zdalnie nim sterować. Dokładnie to gwarantują nasze systemy automatyzacji budynku, takie jak myGEZE Control: drzwi są obsługiwane i monitorowane automatycznie, dzięki czemu nie są już konieczne czasochłonne obchody kontrolne. Ukierunkowane odblokowanie dróg ewakuacyjnych lub inteligentne usuwanie dymu i ciepła jest również możliwe na odległość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AUTOMATYCE BUDYNKU

Nasze systemy automatyzacji budynku zapewniają ukierunkowane sterowanie i monitorowanie drzwi i okien.

Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions

Jakie są konkretne przykłady?

Jürgen Keller: Nadrzędnym tematem jest „Optymalizacja zarządzania aktywami w odniesieniu do procesów operacyjnych i personelu”, tj. klasyczna koncepcja firmy na bramę ze szlabanem, który umożliwia dostęp tylko upoważnionym osobom, nie jest już aktualna. Obecnie w pierwszej linii są budynki wykorzystywane na wiele sposobów. Każdy najemca – z reguły kilku – ma różne wymagania uwarunkowane przez jego ubezpieczenie. Weźmy konkretny przykład: budynek ma być wykorzystywany jako bank. Kampus ma bramę od frontu i kamery do ochrony zewnętrznej. Kilka lat później bank wyprowadza się z budynku. Zamiast niego wprowadza się między innymi restauracja. W związku z taką zmianą sposobu użytkowania budynku należy również dostosować wymagania dotyczące bezpieczeństwa budynku.

W sterowaniu budynku GEZE chodzi zatem o coś więcej niż tylko o systemy alarmowe?

Jürgen Keller: Chodzi o monitoring i controlling, ale nie o zwykłe systemy kontroli dostępu, które otwierają drzwi po wprowadzeniu numeru PIN. Nasze systemy automatyzacji budynku zapewniają ukierunkowane sterowanie i monitorowanie drzwi i okien. Ponadto odczytują one także dane budynku. Usterki i awarie systemów drzwiowych są sprawnie zgłaszane i szybko przekazywane do techników serwisowych. Umożliwia to na wczesnym etapie powstrzymywanie, konserwowanie lub naprawianie usterek, które są istotne dla bezpieczeństwa budynku i jego eksploatacji. Jednocześnie poprawia to trwałość produktu i związany z tym aspekt zrównoważonego rozwoju.

Jakie inne aspekty budynku można poprawić?

Jürgen Keller: Nowy system automatyzacji budynku myGEZE Control również zwiększa efektywność energetyczną. Fasada może na przykład reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne lub ogólne za pomocą czujników ciepła, wiatru lub promieniowania świetlnego i automatycznie rozszerzać zacienienie lub niezależnie otwierać i zamykać okna w zależności od temperatury zewnętrznej. Automatyczne sterowanie okien umożliwia naturalne wychładzanie nocą, dzięki czemu powstaje dobry klimat w pomieszczeniu już na początku dnia. W porównaniu z instalacją klimatyzacji jest to niedroga i energooszczędna metoda. W ten sposób rozwiązanie to przyczynia się również do tworzenia zrównoważonych i wartościowych budynków jutra.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ENERGOOSZCZĘDNEJ REGULACJI KLIMATU POMIESZCZENIA

Czy połączenie sieciowe drzwi i okien w automatyce budynku jest często skomplikowane? Jak myGEZE Control radzi sobie z tym wyzwaniem?

Jürgen Keller: Wyzwaniem w automatyce budynku jest integracja wszystkich komponentów w międzysystemowy system techniki zarządzania budynkiem. Obejmuje to drzwi i okna oraz ogrzewanie, klimat i oświetlenie. myGEZE Control integruje technologię drzwi, okien i bezpieczeństwa w najrozmaitszych obszarach zarządzania budynkiem. W tym celu system wykorzystuje otwarty standard komunikacji BACnet, który umożliwia płynną integrację i interoperacyjność w ramach systemu automatyzacji budynku. W ten sposób komponenty automatyki różnych producentów mogą wielozadaniowo wymieniać informacje między sobą. To również sprawia, że modułowa platforma jest bardzo interesująca dla integratorów systemów. Dostarczamy integratorom systemów dane wymagane do integracji z systemem sterowania budynkiem w optymalnie ustrukturyzowany sposób i w wymaganych formatach. W codziennym życiu ułatwia to wszystkie procesy i procedury, które należą do nowoczesnego zarządzania budynkiem: gdzie systemy nie są jeszcze zamknięte, gdzie oświetlenie jest nadal włączone? Ponadto za pomocą centralnego sterownika przy użyciu tabletu można jednym kliknięciem uruchomić scenariusz, który przełącza budynek w bezpieczny tryb nocny. myGEZE Control zapewnia również wsparcie, jeśli chodzi o obszary o ograniczonym dostępie, dostępność, ochronę przeciwpożarową lub bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu łączności myGEZE Control

Dzięki myGEZE Control możliwe jest programowanie i sterowanie również złożonymi systemami. I to efektywnie pod względem kosztów oraz energooszczędnie.

Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions w GEZE

Na ile unikatową propozycją sprzedaży na rynku jest BACnet?

Jürgen Keller: W naszej branży technologii drzwi, okien i bezpieczeństwa nie znamy żadnego innego producenta, który wykorzystuje BACnet w najbardziej znormalizowany sposób i bezpośrednio z systemu. Na rynku dostępne są protokoły i interfejsy specyficzne dla danego dostawcy. Takie rozwiązania muszą być następnie przy odpowiednim nakładzie pracy zintegrowane z nadrzędnym systemem sterowania budynkiem – lub muszą być obsługiwane równolegle. W przeciwieństwie do tego, jako firma systemowa, dostarczamy całe rozwiązanie integracyjne jako projekt, co jest jak dotąd unikatową propozycją sprzedaży.

W naszej branży technologii drzwi, okien i bezpieczeństwa jesteśmy producentem, który wykorzystuje BACnet w najbardziej znormalizowany sposób i bezpośrednio z systemu.

Jürgen Keller, Product Manager Integrated Solutions

Najważniejsze fakty o myGEZE Control

  • Scenariusze, których przedmiotem są obszary o ograniczonym dostępie, dostępność, ochrona przeciwpożarowa lub bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych są łatwe do wdrożenia.
  • myGEZE Control jest oparty na komponentach renomowanego specjalisty w dziedzinie automatyzacji Beckhoff Automation.
  • Rozwiązanie można zintegrować z neutralnymi dla producenta systemami techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM.
  • Dzięki ustandaryzowanemu projektowaniu BACnet możliwa jest integracja systemu całkowicie niezależnie od dostawców usług i używanego produktu do zarządzania budynkiem.
  • Dzięki myGEZE Control budynki mogą być również wygodnie monitorowane i sterowane zdalnie za pomocą urządzeń mobilnych. myGEZE Control jest skalowalny i może rosnąć wraz z wymaganiami budynku lub jego funkcje mogą być indywidualnie dostosowywane.
  • GEZE wspiera zarówno podczas montażu myGEZE Control, jak i w czasie bieżącej eksploatacji