Eksperckie planowanie drzwi – od prostych po złożone inwestycje techniczne

Dostępność, ochrona przeciwpożarowa, drogi ewakuacyjne, kontrola dostępu, higiena: różne wymagania i funkcje powodują, że planowanie drzwi przez architektów i planistów staje się złożonym zadaniem. Gdy eksperci GEZE zaangażowani są w proces od wczesnego etapu, mogą pomóc uniknąć błędów w planowaniu i zbędnych kosztów.

Znaczenie eksperckiego planowania drzwi

Czasy, kiedy architekci i planiści mogli po prostu umieścić zapis „drzwi wejściowe, białe, matowe” na specyfikacji budynku, już dawno minęły. Obecnie drzwi rozwinęły się do poziomu wielofunkcjonalnych systemów. Związane to było głównie ze wzrastającym zapotrzebowaniem na bezpieczeństwo i zabezpieczenie. Jednak cyfryzacja również ma swój udział w tym stopniu złożoności, w związku z licznymi możliwościami łączenia budynków w sieć i integrowania wszystkich elementów w systemie zarządzania budynkiem. Ogólnie rzecz ujmując, im wyższe stawiamy wymagania, tym drzwi będą bardziej złożone – dotyczy to również powiązanych prac technologicznych.

Z tego względu zaangażowanie specjalistów w planowanie drzwi na wczesnym etapie projektu jest po prostu niezbędne. To jedyna metoda uniknięcia niepotrzebnych przeoczeń w planowaniu, które w późniejszym czasie mogą prowadzić do konfliktów, a ich naprawa często wymaga dodatkowych czynności koordynacyjnych oraz kosztów. W najgorszym przypadku niekompletne planowanie może dotyczyć drzwi przeciwpożarowych bez jakiejkolwiek możliwości wprowadzenia późniejszych zmian.

Planowanie drzwi gwarantuje bezproblemową integrację systemów

Eksperckie planowanie uwidacznia przeznaczenie drzwi, łącząc ze sobą wszystkie mechanizmy i koordynując ich zastosowanie w celu umożliwienia bezproblemowej integracji różnych systemów. Gwarantuje to, że liczne specyfikacje drzwi związane z oczekiwaniami klienta i wymogami prawnymi oraz funkcjami potrzebnymi do ich spełnienia można połączyć w najbardziej rozsądny sposób. Ponadto dobre eksperckie planowanie wybiega w przyszłość i uwzględnia początkowe konfiguracje, które pozwolą na dostosowanie się do zmieniających się przyszłych wymagań użytkowania. Nierzadko z pozoru „normalne” drzwi, na przykład po przyglądnięciu się im bliżej, okazują się drzwiami ewakuacyjnymi, które muszą pozostawać otwarte, lecz zamykają się automatycznie w razie pożaru, a oprócz tego muszą spełniać wszystkie potrzeby związane z dostępnością. Wszystkie te kwestie można rozwiązać wczesnym planowaniem, co w efekcie końcowym może nawet zmniejszyć koszty.

Dowiedz się więcej o drzwiach wielofunkcyjnych

Zadania i obowiązki eksperta ds. planowania

Wykaz parametrów, którymi w teorii powinny charakteryzować się drzwi, został przygotowany przez sieć kompetencji buildingSMART. Organizacja zebrała imponującą liczbę 4500 parametrów, które obejmują wszystkie wersje i kombinacje. Naturalnie w praktyce planista nigdy nie zastosuje wszystkich tych parametrów, ponieważ wiele komponentów lub wersji po prostu nie dotyczy planowanych drzwi. Do planowania drzwi czasami wymagane są jedynie podstawowe informacje – tak jest na przykład w przypadku mniejszych budynków administracyjnych o względnie niewielkich wymaganiach. Jednak nawet wtedy drzwi charakteryzuje nawet około 30 parametrów, włączając w to informacje o szerokości, wysokości, sposobie otwierania, okuciach drzwiowych, kolorze i materiale. W przypadku większych obiektów, jak na przykład całych klinik, w których znajduje się około 3500 drzwi, wprowadzenia i aktualizacji może wymagać zdecydowanie więcej niż 150 parametrów. Wszystko to pokazuje, że przed ekspertami ds. planowania drzwi stoi złożone zadanie, które wymaga precyzyjnego podejścia. To jedyny sposób na zapewnienie, że nic nie zostanie pominięte.

Przykładowy proces planowania drzwi przez eksperta

Interakcje i sprzeczności podczas planowania drzwi

Obowiązki ekspertów ds. planowania drzwi sięgają daleko poza uwzględnienie szerokiego wachlarza wymagań. Interakcje między różnymi wymaganiami, które czasami mogą prowadzić do sprzeczności, również stanowią kolejne wyzwanie. Ekspert ds. planowania zaangażowany w proces w odpowiednim czasie może wnieść szerszą perspektywę, wskazać pokrywające się funkcje, określić odpowiednie priorytety i skoordynować proces w obrębie wszystkich stosownych mechanizmów.

Jednym z typowych przykładów sprzeczności jest jednoczesny wymóg zabezpieczenia przed hałasem oraz zapewnienie dostępności. Izolacja dźwiękowa zazwyczaj wymaga ciężkich drzwi, zapewniających wielopoziomowe uszczelnienie. Takich drzwi często nie można zaliczyć do budownictwa bez barier, ponieważ do ich otwarcia i zamknięcia potrzeba dużo siły. Podobnie jest w przypadku nawiewu zapewnianego przez urządzenia do usuwania dymu i ciepła i ochrony przeciwpożarowej i dymoszczelnej: Podczas gdy urządzenia do usuwania dymu i ciepła otwierają drzwi, ochrona przeciwpożarowa i dymoszczelna wymaga ich zamknięcia.

Występuje również pozorna sprzeczność między ochroną przeciwpożarową i dostępnością

Przegląd sprzecznych potrzeb w czasie planowania drzwi

W niektórych przypadkach zadaniem specjalistów ds. planowania jest pogodzenie sprzecznych potrzeb i funkcji.

Listy drzwi umożliwiają systematyczne planowanie drzwi

Listy drzwi przyjęły się jako dobra praktyka podczas planowania drzwi w dużych inwestycjach budowlanych. Obejmują one precyzyjne informacje o umiejscowieniu, sytuacji montażowej, geometrii, charakterystyce materiałów, wyglądzie i niezbędnym wyposażeniu technologicznym poszczególnych drzwi. Listy drzwi opisują wszystkie ważne parametry i specyfikacje, należy jednak zauważyć, że nie mają one zastosowania do wszystkich drzwi w inwestycji budowlanej, lecz odwrotnie – różnią się między poszczególnymi drzwiami. Obejmują one w szczególności:

  • Wymiary, wraz z szerokością otwarcia, kierunkiem otwarcia (drzwi lewe lub drzwi prawe).
  • Szczególne wymagania, takie jak izolacja dźwiękowa, ochrona przeciwpożarowa, droga ewakuacyjna, ochrona antywłamaniowa, ochrona przed promieniowaniem lub klasa klimatyczna
  • Materiał, powierzchnie i konstrukcja skrzydła drzwi i ościeżnicy
  • Informacje o zamkach i okuciach drzwiowych, jak również dodatkowych elementach, jak na przykład samozamykaczach, mechanizmach podtrzymania położenia otwarcia lub systemach automatyki drzwiowej.

Listy drzwi mogą być wykorzystywane do systematycznego zapisywania wszystkich funkcji. Należy jednak zachować ostrożność: narzędzie to nie pomaga w kwestii wykonalności montażu drzwi w kontekście budynku. W tym przypadku ponownie trzeba polegać na doświadczonych specjalistach ds. planowania drzwi.

Eksperckie planowanie drzwi to złożone zadanie i nie może być oddzielone od eksperckiego planowania innych mechanizmów. Takie interfejsy należy określić na wczesnym etapie.

Günther Weizenhöfer, kierownik zespołu ds. rozwoju przedsprzedaży

Skuteczne planowanie drzwi z zużyciem BIM

Dzięki zastosowaniu BIM złożone projekty budowlane stają się bardziej opłacalne i wydajne © Getty Images/iStockphoto

Building Information Modelling (BIM) to przyszłość współpracy cyfrowej i wielozadaniowej. BIM umożliwia wszystkim mechanizmom jednoczesne działanie w obrębie jednego modelu cyfrowego – cyfrowego bliźniaka – i wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji. Korzystają na tym wszystkie osoby zaangażowane w cykl użytkowania budynku: od inwestora, przez architekta, eksperta ds. planowania, aż po montażystę, dostawców systemów i producentów. BIM to również idealne rozwiązanie w przypadku eksperckiego planowania drzwi. Natychmiastowa współpraca z ekspertami ds. planowania w zakresie innych mechanizmów jest kluczowa, aby można było przełożyć wszystkie wymagania na praktyczne funkcje. Ponadto umożliwia to sprawne zaplanowanie wszystkich kwestii, połączenie kluczowych informacji oraz przetestowanie funkcji w kontekście całej techniki budynku przed praktycznym zastosowaniem tych rozwiązań. Na koniec BIM ułatwia precyzyjne przewidywanie kosztów budowy i cyklu użytkowania budynku od samego początku planowania budynku.

Opracowaliśmy obiekty drzwiowe BIM, aby pełniły funkcję niezwykle przydatnego narzędzia do eksperckiego planowania drzwi. Opierają się na wynikach prac grupy ds. systemów drzwiowych przeprowadzonych przez stowarzyszenie buildingSMART. Ponadto porównaliśmy dużą ilość istniejących metadanych z oficjalnymi listami drzwi, w wyniku czego nasze obiekty BIM są również idealnie dostosowane do wykorzystania w projektach międzynarodowych. Możesz nieodpłatnie pobrać obiekty BIM GEZE i importować je do swojego narzędzia CAD.

Pobierz obiekty BIM GEZE

Eksperckie planowanie drzwi

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytemu na podstawie wielu projektów w dużej liczbie sektorów, możemy zaoferować indywidualne wsparcie w zakresie eksperckiego planowania drzwi. Jesteśmy dumni z naszej wiedzy specjalistycznej, która obejmuje nie tylko drzwi, lecz także inne aspekty eksploatacji budynku. Dostarczamy wszechstronne rozwiązania, dlatego potrafimy połączyć zróżnicowane potrzeby, funkcje i mechanizmy we współpracy z klientem, uwzględniając jednocześnie obowiązujące normy i wytyczne.

Zarządzanie obiektem GEZE

GEZE wspiera architektów i planistów w dziedzinie planowania drzwi, zapewniając im wszystkie informacje, których potrzebują na temat naszych rozwiązań produktowych. Nasi pracownicy mogą udzielić wsparcia, na przykład w tworzeniu list drzwi, stosowaniu obiektów BIM i w wielu innych zadaniach. W razie potrzeby możemy również dostarczyć teksty specyfikacji przetargowej, katalogi architektoniczne oraz informacje specjalistyczne. Świadczymy również usługi wsparcia we wczesnej fazie etapu planowania.

Globalne Zarządzanie Klientami

Bez względu na to, w jakim miejscu na świecie znajduje się Twój budynek, nasz dział Globalnego Zarządzania Klientami oferuje wsparcie dla osób odpowiedzialnych za decyzje i inwestorów w kwestii długoterminowego planowania inwestycji na całym świecie. Jako czołowy partner oferujemy produkty i usługi zorientowane na rozwiązania, które stawiają klienta na pierwszym miejscu. We współpracy z regionalnymi zespołami GEZE, uwzględniającymi normy i przepisy obowiązujące w każdym kraju, pełnimy funkcję centralnej osoby kontaktowej w całym cyklu użytkowania budynku.

Wszechstronne porady dla producentów

GEZE zapewnia porady w zakresie montażu naszych produktów. Udostępniamy wszechstronne informacje oraz materiały wideo dotyczące montażu. Ponadto prowadzimy szkolenia z zakresu prawidłowego montażu rozwiązań drzwiowych i okiennych (wiedza podstawowa i montaż).

Szybka pomoc

Rozwiązania z zakresu drzwi i okien są złożone, w szczególności jeśli produkty nie działają tak, jak powinny. Także tutaj można polegać na GEZE jako partnerze. GEZE Service oferuje szybkie wsparcie i rozwiązania, umowy serwisowe, jak również natychmiastową pomoc. Nasz duży, globalny zespół jest gotowy do pomocy.

GEZE oferuje również liczne narzędzia wspomagające projektowanie drzwi.