GEZE Insights

Sieci GEZE na wszystkich poziomach

Gerald Haas jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Badań i Rozwoju w GEZE od 2017 roku. Podczas naszej rozmowy mówi o tym, co stoi za produktami GEZE, czym według niego jest łączenie w sieć i w jaki sposób biznes promuje strategię cyfryzacji i ciągłego rozwoju GEZE Cockpit.

Panie Geraldzie, jest Pan odpowiedzialny za dział rozwoju GEZE już prawie od trzech lat. W jaki sposób rynek rozwinął się w tym czasie?

Ogólnie rzecz biorąc, drzwi, okna i budynki stają się coraz bardziej złożone. Wymagania stawiane wszystkim drzwiom i oknom zdecydowanie wzrosły. Obecnie drzwi i okna muszą być planowane i budowane z myślą o wielu funkcjach: dostępność, ochrona przeciwpożarowa, drogi ewakuacyjne i ratunkowe, odprowadzanie dymu, a nawet wentylacja naturalna to zaledwie kilka słów kluczowych, które ilustrują tę złożoność. Obok wymogów budowlanych stoją wymagania klienta z zakresu ochrony przed hałasem, wygody i atrakcyjnego wyglądu. Jednakże oczywiste jest, że kwestia bezpieczeństwa budynku musi zawsze być najważniejsza. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie takiego bezpieczeństwa przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę pewnych wymagań, kwestii oraz konfiguracji, które często mogą być ze sobą sprzeczne.

I w jaki sposób potraficie to osiągnąć?

Nasza metoda obejmuje łączenie systemów. Skupiamy się na przeistaczaniu budynków w prawdziwie „inteligentne budynki”, w szczególności dużych budynków, ponieważ złożone połączenia różnych grup produktów wymagają inteligentnego zarządzania. Z tego względu chodzi o integrację uniwersalnych, wydajnych, łatwych w obsłudze i indywidualnie dostosowanych rozwiązań w jeden system automatyzacji budynku wyższego poziomu. W tym przypadku możliwość wykorzystania rozwiązań do modernizacji jest także bardzo ważna, ponieważ nie wszystkie budynki są nowe. Na przykład musimy połączyć instalacje sygnalizacji pożaru, systemy antywłamaniowe, systemy kontroli dostępu i centrale drzwiowe – co oznacza inteligentne usieciowienie. I odwrotnie, oznacza to, że odchodzi się od systemów zamkniętych. Dlatego GEZE kładzie nacisk na otwarte standardy, takie jak KNX czy BACnet. Wierzymy, że obecnie tylko budynek w pełni połączony w sieć spełnia wszystkie wymagania zarządcy i użytkownika.

Co to oznacza dla Pana jako dyrektora ds. rozwoju?

Teraz nie wystarczy już stworzyć t e g o  j e d n e g o fantastycznego produktu, który spełnia konkretne wymaganie w 100%. Nie, musimy wcześnie myśleć o tym, w jaki sposób ludzie będą używali drzwi i okien w całym budynku. Przy rozwoju produktów staramy się przyjąć punkt widzenia użytkownika. Oznacza to empatię techniczną i cyfrowe ukierunkowanie na przyszłość.

To wszystko z myślą o tym, aby nasze oryginalne produkty były łatwiejsze w poznaniu i użyciu z pomocą produktów i usług cyfrowych. Dla większego bezpieczeństwa, wydajności i wygody.

Gerald Haas, Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju w GEZE

W jaki sposób można w praktyce wykorzystać taki rodzaj łączenia w sieć?

Nasze napędy drzwi automatycznych i okien oraz terminale dróg ewakuacyjnych wyposażone są w interfejsy magistrali i zapewniają duże ilości danych. W innych produktach oferujemy uniwersalne moduły interfejsu. GEZE Cockpit tworzy hub naszych rozwiązań z zakresu połączeń sieciowych. Produkty GEZE można do niego podłączać na wiele sposobów. Sterownik może być używany z własnymi aplikacjami GEZE, ale może także być włączony do innych systemów zarządzania budynkiem. W tym celu wykorzystujemy otwarte standardy komunikacji, aby zagwarantować, że integracja i wzajemna zależność między grupami serwisowymi będzie przebiegała w budynku możliwie jak najłatwiej i najpłynniej. To wszystko z myślą o tym, aby nasze oryginalne produkty były łatwiejsze w poznaniu i użyciu z pomocą produktów i usług cyfrowych. Dla większego bezpieczeństwa, wydajności i wygody.

W odniesieniu do trendów: co robi GEZE, aby jeszcze lepiej rozwinąć ten trend?

Staram się bardzo ostrożnie używać słowa „trend”, ponieważ produkujemy dobra inwestycyjne, które są używane przez długi czas. Nie produkujemy towarów konsumpcyjnych. Oferujemy wsparcie dla budynków na przestrzeni całego cyklu ich życia. Dlatego również systemowo polegamy na otwartych standardach komunikacji, które są promowane przez rynek ze względu na długi okres trwałości naszych produktów. Okucia w budynkach muszą działać przez dziesiątki lat. Kolejna zasada, która ma tutaj zastosowanie: ponieważ musimy mieć pewność, że trend stanie się standardem. Oznacza to, że jeśli opracowujemy produkt, czynimy to z największą dbałością.

A co oznacza to dla systemu GEZE Cockpit?

Wprowadzamy jeszcze większą modułowość naszego oprogramowania, abyśmy mogli spełniać poszczególne życzenia naszych klientów. GEZE Cockpit to zaledwie pierwszy krok w tym zakresie. Jesteśmy na etapie opracowywania oprogramowania złożonego z wielu modułów. Jest tak dlatego, że z każdym projektem, przy którym używamy GEZE Cockpit, poznajemy nowe metody i tryby sterowania. Ważne jest, aby nasz cel nie zniknął z pola widzenia – a to oznacza: koncentrację na tym, w jaki sposób możemy przyczynić się naszymi produktami i usługami do opracowywania wraz z klientami wartościowych budynków, które są dopasowane do potrzeb klientów.

Dziękuję za rozmowę, Panie Geraldzie!