Inteligentny budynek: inteligentne rozwiązania usieciowienia dla większej efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju

Inteligentna automatyka budynku i usieciowiona technologia bezpieczeństwa tworzą warunki do zrównoważonego, bezpiecznego i wygodnego użytkowania budynku. Dla architektów jest to jednocześnie wyzwanie i szansa. GEZE dostarcza energooszczędne i zrównoważone rozwiązania łączności dla inteligentnych budynków przyszłości. Dzięki bogatemu doświadczeniu w automatyzacji drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa, nasi eksperci wspierają architektów w planowaniu i realizacji wymagających projektów automatyki budynku

Osiąganie celów klimatycznych dzięki inteligentnym budynkom

Równe 35 procent całkowitego zużycia energii w Niemczech przypada na sektor budowlany. Wynikające z tego wymagania i ambitne cele klimatyczne określone dla istniejących budynków stawiają architektów przed poważnymi wyzwaniami. Dzięki inteligentnemu sterowaniu i połączeniu sieciowemu okien i drzwi można optymalnie połączyć zrównoważony rozwój z wysoką efektywnością energetyczną. Zintegrowane systemy napędowe do drzwi i okien umożliwiają dostęp bez barier, a inteligentne rozwiązania wentylacyjne tworzą przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniu. Dzięki systemom kontroli dostępu, rozwiązaniom systemów odprowadzania dymu i ciepła oraz zabezpieczeniom drogi ewakuacyjnej, od samego początku można zminimalizować lub wyeliminować potencjalne zagrożenia i ryzyko.

Dowiedz się więcej o inteligentnym budynku

Automatyczna wentylacja dla lepszego bilansu CO2

Inteligentna automatyka budynku może nie tylko poprawić efektywność energetyczną, ale także powietrze w pomieszczeniu. Inteligentne systemy okienne, które są usieciowione z systemem techniki sterowania budynkiem, umożliwiają zautomatyzowaną wentylację grawitacyjną. Okna otwierają się i zamykają o określonych porach lub w określonych sytuacjach, takich jak wiatr, deszcz i promieniowanie słoneczne lub określone temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz. Ponadto możliwe jest automatyczne wychładzanie nocą, dzięki czemu dobry klimat w pomieszczeniu panuje już na początku dnia. Umożliwia to również bardziej ukierunkowane i skuteczne wykorzystanie uzupełniającej technologii klimatyzacji, takiej jak ogrzewanie i chłodzenie. Efektem jest oszczędność energii i kosztów dla zrównoważonej klimatyzacji w budynku. 

Więcej o wentylacji grawitacyjnej

Kompleksowa obsługa GEZE na wszystkich etapach prac

Portret Christiana Roßmeiera, Business Manager Markets & Technology

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology w GEZE. © GEZE GmbH

„Architekci mają średnio do 20 procent dodatkowej pracy w obszarze okien i drzwi. W większości przypadków wynika to z niedostatecznego lub błędnego planowania. Dlatego eksperci ds. automatyzacji ze strony producenta powinni być zaangażowani w planowanie na wczesnym etapie. Wspieramy architektów na wszystkich etapach prac, od koncepcji i specjalistycznego planowania drzwi z projektowaniem lub częściowym projektowaniem, po sprawdzenie wcześniej wykonanych prac i koordynację na placu budowy. Dzięki temu wymagania specyficzne dla budynku i zastosowania, a także życzenia inwestorów i użytkowników budynków mogą być od samego początku optymalnie wdrażane”, mówi Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology w GEZE.

Wspieramy architektów na wszystkich etapach prac, od koncepcji i specjalistycznego planowania drzwi z projektowaniem lub częściowym projektowaniem, po sprawdzenie wcześniej wykonanych prac i koordynację na placu budowy.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Efektywne rozwiązania łączności z otwartym standardem BACnet

Rozwiązania łączności GEZE zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą integrację i interoperacyjność ze wszystkimi zautomatyzowanymi mechanizmami w budynku. W tym miejscu pojawia się nowy, modułowy system automatyki myGEZE Control: dzięki ustanowieniu otwartego standardu komunikacji BACnet możliwe jest zapewnienie jednolitego, niezależnego od producenta standardu wymiany danych między komponentami systemu zarządzania budynkiem. Umożliwia to centralną integrację, sterowanie i monitorowanie różnych urządzeń z dziedziny sterowania oświetleniem, bezpieczeństwa, techniki sygnalizacji przeciwpożarowej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. „W przeciwieństwie do innych producentów od lat korzystamy z otwartego standardu BACnet i dostarczamy całe rozwiązanie integracyjne jako projekt, co jest unikatową cechą oferty. Inne, specyficzne dla dostawcy rozwiązania dostępne na rynku mogą być zwykle zintegrowane z nadrzędnym systemem sterowania budynkiem tylko przy odpowiednim wysiłku lub muszą być nadzorowane równolegle”, mówi Christian Roßmeier.

W przeciwieństwie do innych producentów, od lat korzystamy z otwartego standardu BACnet i dostarczamy całe rozwiązanie integracyjne jako projekt, co jest jak dotąd unikatową cechą oferty.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Do zalet nowej platformy należą zautomatyzowane procesy w budynku i centralne monitorowanie, dzięki którym użytkowanie jest wygodniejsze i bezpieczniejsze. Ponadto zapewnia ona zoptymalizowany energetycznie proces całej eksploatacji budynku. Usterki i awarie systemów drzwiowych są sprawnie zgłaszane i szybko przekazywane do techników serwisowych. Umożliwia to na wczesnym etapie powstrzymywanie, ukierunkowane konserwowanie lub naprawianie usterek, które są istotne dla bezpieczeństwa budynku i jego eksploatacji. Wspiera to trwałość produktu i zapewnia jeszcze więcej zrównoważonego rozwoju. W zależności od zastosowanego rozwiązania ważne funkcje, takie jak niezawodne zamykanie drzwi czy też okien po zamknięciu obiektu, mogą być centralnie monitorowane i uruchamiane w razie potrzeby, również za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Dowiedz się więcej o systemie automatyki myGEZE Control

Te wartości dodane oferuje automatyka budynku z myGEZE Control

  • Scenariusze, których przedmiotem są obszary o ograniczonym dostępie, dostępność, ochrona przeciwpożarowa lub zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej są łatwe do wdrożenia.
  • Dzięki inteligentnemu sterowaniu i połączeniu sieciowemu okien i drzwi, zrównoważone budynki o wysokiej efektywności energetycznej stają się możliwe do realizacji.
  • Inteligentne systemy okienne połączone w sieć za pomocą myGEZE Control umożliwiają zautomatyzowaną wentylację grawitacyjną dla większego komfortu użytkowników końcowych.
  • Ciągłe monitorowanie budynku oraz ingerencja w procesy budynku w celu optymalizacji jest możliwa w dowolnym momencie, nawet zdalnie.
  • Dzięki ustandaryzowanemu projektowaniu BACnet integracja systemu jest całkowicie niezależna od dostawców usług i może być łatwo zintegrowana ze wszystkimi popularnymi systemami techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami lub CAFM
  • myGEZE Control jest rozwiązaniem skalowalnym i może się rozwijać wraz z potrzebami budynku.