Poprawiona efektywność energetyczna: udało się dzięki fasadzie aktywnej klimatycznie

Fasada aktywna klimatycznie w zespole szkół Grundäckergasse w Wiedniu integruje innowacyjne systemy drzwiowe, okienne i bezpieczeństwa GEZE z inteligentnym systemem sterowania budynkiem – dla większego komfortu, przyjemniejszego klimatu w pomieszczeniu i zoptymalizowanej efektywności energetycznej.

Jak działają inteligentne fasady?

Widok z zewnątrz zespołu szkół Grundäckergasse w Wiedniu

Szkoła średnia Grundäckergasse stawia na inteligentne fasady.

Inteligentne fasady są ukierunkowane na obniżenie zużycia energii budynków. Najważniejsze cechy to

 • inteligentne materiały i systemy,
 • technologia czujnikowa do rejestracji danych,
 • możliwość dostosowania do warunków otoczenia,
 • możliwość komunikacji komponentów z innymi systemami i
 • poprawiona automatyka budynku, aby zminimalizować zapotrzebowanie na ogrzewanie i klimatyzację.

Realizacja inteligentnych fasad może zatem zmniejszyć zużycie energii, poprawić jakość życia użytkowników i uczynić budynek bardziej zrównoważonym.

WIĘCEJ O INTELIGENTNYCH FASADACH

Zalety inteligentnej fasady

 • Adaptacyjność: inteligentne fasady rejestrują za pomocą czujników dane, takie jak intensywność światła, temperatura i jakość powietrza oraz automatycznie dostosowują się do zmieniających się warunków otoczenia.
 • Komfort: dostosowane do potrzeb sterowanie jest przyjazne dla użytkownika i zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu – bez konieczności ręcznego otwierania i zamykania okien.
 • Efektywność energetyczna: inteligentne fasady mogą komunikować się z innymi systemami budynku, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i obniżając emisję CO2.
Widok szczegółowy uchylonego okna w zespole szkół Grundäckergasse w Wiedniu

Siłowniki łańcuchowe Slimchain dla zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Widok sali lekcyjnej w zespole szkół Grundäckergasse w Wiedniu

Systemy wentylacji fasady aktywnej klimatycznie budynku szkolnego są inteligentnie sterowane, aby zapewnić optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Widok szczegółowy uchylonego okna w zespole szkół Grundäckergasse w Wiedniu

Wszystkie okna z napędem zamontowane poniżej 2,5 m są wyposażone w czujnik laserowy GC 342 i moduł bezpieczeństwa.

Inteligentna: inteligentne czujniki sterują zautomatyzowanym systemem wentylacji okien

Okna są wyposażone w siłowniki łańcuchowe Slimchain, zintegrowane w systemie sterowanie budynkiem. Systemy wentylacyjne aktywnej klimatycznie fasady budynku szkoły są inteligentnie sterowane w celu zapewnienia optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniu. Sterowanie to odbywa się w zależności od różnych czynników, takich jak stężenie CO2, temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, wykorzystanie pomieszczenia i czas.

Do monitorowania pomieszczeń wykorzystywane są czujniki mierzące stężenie CO2 i temperaturę. Istnieją trzy poziomy regulacji: 10°, 35° (powolna i cicha wentylacja) i 55° (szybka wentylacja). Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają możliwość dostosowania tych ustawień. Ponadto system wykrywa kierunek wiatru, aby uwzględnić zależności fasady, takie jak ciśnienie i ssanie wiatru oraz zapobiegać przeciągom. Elementy przelewowe zapewniają kontrolowaną wymianę powietrza, która jest również dźwiękoszczelna.

Przyjazna dla użytkownika: zautomatyzowana wentylacja + ręczne przyciski

Wentylacja w budynku szkoły średniej Grundäckergasse jest sterowana automatycznie w zależności od CO2, temperatury, użytkowania i czasu. Rozwiązanie to umożliwia kontrolowane naturalne przewietrzanie i zwalnia nauczycieli z przewietrzania ręcznego. Istnieją jednak również elementy obsługowe, za pomocą których nauczyciele i uczniowie mogą w razie potrzeby ingerować w regulację. Przyciski te umożliwiają ręczne otwieranie lub zamykanie okien. Dzięki temu zautomatyzowana wentylacja okien jest przyjazna dla użytkownika i elastyczna.

WIĘCEJ O WENTYLACJI AUTOMATYCZNEJ

Bezpieczne projektowanie zautomatyzowanych okien

Szkoły muszą spełniać szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa – w końcu chodzi tu o dobro dzieci. Dlatego należy pamiętać, że okna z napędem są klasyfikowane jako maszyny zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i dlatego muszą być odpowiednio zabezpieczone. W budynku szkoły średniej Grundäckergasse wszystkie okna z napędem zamontowane poniżej 2,5 m są wyposażone w czujnik laserowy GC 342 i moduł bezpieczeństwa. Na 1. piętrze w obszarze tarasu zabezpieczenie okien zostało również wykonane wewnątrz i na zewnątrz.

WIĘCEJ WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA OKIEN

Widok fasady okiennej i uchylonego okna

Wychładzanie nocą odbywa się dzięki automatycznie sterowanym oknom. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Wychładzanie nocą oszczędza energię

W zespole szkół Grundäckergasse automatyczne wychładzanie nocą przyczynia się do efektywności energetycznej. W nocy zautomatyzowane okna za pomocą napędów okiennych Slimchain odprowadzają ciepło powstające w ciągu dnia na zewnątrz, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu jest docelowo obniżana w godzinach nocnych. Wychładzanie nocą jest sterowane za pomocą oprogramowania zapewnianego przez inwestora, które przejmuje nie tylko regulację, ale także wizualizację. Umożliwia to wprowadzanie ustawień operatorom i użytkownikom. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem systemu techniki sterowania budynkiem (GLT), w którym uwzględniane są zarówno czynniki zależne od czasu, jak i temperatury.

WIĘCEJ O WYCHŁADZANIU NOCĄ

Płynna integracja w systemie techniki sterowania budynkiem za pomocą BACnet i KNX

Wysterowanie i komunikaty zwrotne napędów okiennych za pośrednictwem magistrali budynku odbywają się za pomocą IQ box KNX. Niezawodne komunikaty o statusie każdego zautomatyzowanego okna zapewniają bardziej wydajne monitorowanie budynku. Dalsze komponenty, takie jak przyciski i czujniki, są podłączane za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu przycisków. W zależności od potrzeb, bez trudu możliwe są doposażenia i rozszerzenia.

Komunikacja między środowiskami KNX i BACnet systemu techniki sterowania budynkiem przebiega płynnie, ponieważ między systemami zdefiniowano przejrzyste protokoły komunikacyjne. W ten sposób zapewniony jest skuteczny transfer danych między obydwoma systemami.

WIĘCEJ O AUTOMATYCE BUDYNKU

Przegląd wszystkich zalet fasady aktywnej klimatycznie

 • Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki inteligentnemu sterowaniu systemami wentylacji.
 • Dostosowanie wentylacji na podstawie stężenia CO2, temperatury, użytkowania i czasu dzięki trzystopniowej regulacji.
 • Możliwość ręcznej kontroli wentylacji za pomocą elementów obsługowych dla nauczycieli i uczniów.
 • Bezpieczeństwo okien zapewnione przez moduł bezpieczeństwa i czujnik laserowy GC 342.
 • Uwzględnienie kierunku wiatru w celu uniknięcia przeciągów.
 • Efektywność energetyczna dzięki kontrolowanej wymianie powietrza i wychładzaniu nocą.
 • Integracja czujników BACnet i interfejsu KNX umożliwia efektywną komunikację z systemem techniki sterowania budynkiem.
 • Wkład w oszczędność energii i redukcję CO2 dzięki innowacyjnym technologiom.
 • Koncepcja inteligentnego budynku wspiera zrównoważony rozwój i optymalną efektywność budynku.

Perspektywiczna: większy zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

Fasada aktywna klimatycznie w zespole szkół Grundäckergasse w Wiedniu jest doskonałym przykładem integracji inteligentnych technologii i zrównoważonych koncepcji w budownictwie, aby sprostać przyszłym wyzwaniom w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Firma GEZE zapewniła nie tylko dostawę komponentów, ale także kompleksowe doradztwo i usługi w zakresie zarządzania projektem i programowania, aby projekt zakończył się sukcesem.